خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم پایه » عناوین پایان نامه زیست شناسی

عناوین پایان نامه زیست شناسی

عناوین پایان نامه های رشته انگل شناسی پزشکی

جلسه دفاع

01/00003/00012/00001 بررسي اپيدميولوژي شيستوزوميازيس ادراري در منطقه شوش دانيال واقع در جنوب غربي دزفول 01/00003/00012/00002 بررسي وفور انگل‌هاي روده‌اي در مراکز توانبخشي تهران 01/00003/00012/00003 استفاده از روش هماگلوتيناسيون و مقايسه آن با روش ايمونوفلورسانس در تشخيص توکسوپلاسموز 01/00003/00012/00004 بررسي اپيدميولوژي بيلارزيوز اداري در منطقه دشت آزادگان 01/00003/00012/00005 بررسي بيماريزايي آلودگي شيستوزومامانسوني در ميزبان واسطه (حلزون) و حيوان آزمايشگاهي 01/00003/00012/00006 توکسوپلاسموز ...

ادامه مطلب »
bigtheme