خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه اقتصاد » عناوین پایان نامه های دکتری رشته علوم اقتصادی

عناوین پایان نامه های دکتری رشته علوم اقتصادی

رشته علوم اقتصادي
رديف عنوان پايان نامه
1 روش شناسي و کاربردهاي تحليل هزينه منابع داخلي ( DRC ) : ارزيابي يک رهيافت جديد
2 تدابير اقتصادي‌ به‌ منظور ايجاد و يا حفظ‌ كيفيت‌ آبي‌ متعادل‌ درياي‌ خزر
3 درجه آشفتگي (انحراف از مسير تعادلي بلند مدت) نرخ ارز در ايران و اثرات آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي
4 تحليل نظري و تجربي تغييرات ساختاري و تأثير آن بر اشتغال در ايران
5 تخمين خسارات ناشي از آلودگي هوا «مطالعه موردي شهر شيراز»
6 اندازه گيري بهره وري و كارآيي توليد فولاد: مورد صنعت ايران و سوئد
7 جهاني شدن، يكپارچگي اقتصادي و مناسب ترين ترتيبات تجاري–منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصتها و چالشها)
8 تحليلي از روند شدت انرژي در كشورهاي OECD و ايران
9 تحليل اقتصادي رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران
10 شبيه سازي اثرات کاهش ارزش پول بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران
11 بررسي آثار و ريشه ها نرخ بهره باتأکيد بر نظريه بهره حياتي پل ساموئلسن درچارچوب الگوي نسل هاي تداخلي
12 تأثير آزادسازي تجاري بر الگوي تخصيص واردات كشور
13 بررسي تجارت درون‌صنعتي و رابطه آن با يكپارچگي‌هاي تجاري-منطقه‌اي: ايران با بلوك‌هاي منتخب
14 تحليل عبور نرخ ارز و تعيين رابطه آن با سياست هاي پولي و درجه باز بودن اقتصاد در ايران به روش سيستم هاي فازي عصبي
15 بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري مورد مطالعه: بازار سهام در مقايسه با بازار املاک و مستغلات
16 تاثير تمركز‌زدايي مالي بر اندازه دولت در ايران (1382-1368)
17 يک الگوي پوياي كاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران: تحليل آزادسازي منابع آب و سياست پولي
18 بررسي تحولات سرماية اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي آن در ايران
19 تحليل فضايي توسعه ي شهري در ايران (تعامل شهر و اقتصاد)
20 امکان سنجي تشکيل دولت‌هاي محلي در ايران و اثرات آن بر رشد اقتصادي
21 تحليل مخارج ثابت و متغير کالاهاي مصرفي بادوام(موضوع مطالعه: خودرو)
22 رقابت پذيري بين المللي و شدت برون گرايي اقتصادي در فرايند آزاد سازي تجاري در ايران: تحليل ايستا و پويا
23 اثر پول و عرضه نيروي کار بر تورم و بيکاري “بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي لوکاس”
24 رهيافت خود جيره بندي در مديريت بار الکتريکي – صنايع سيمان ايران
25 اشتغال غيررسمي و رقابت­پذيري فعاليت­هاي صنعتي در فرآيند جهاني شدن
26 حقوق مالكيت و رشد اقتصادي: تدوين يك الگوي رشد درون زا
27 ارائه الگويي براي تخصيص بهينه ذخاير گاز طبيعي ايران

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme