خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه مدیریت » عناوین پایان نامه های دکتری رشته مدیریت بازرگانی – گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني

عناوین پایان نامه های دکتری رشته مدیریت بازرگانی – گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني

رشته مديريت بازرگاني
گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي تاثير تناسب فرد-سازمان بر نگرش و رفتار اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي منتخب در ايران
2 تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاه هاي دولتي ايران با رويکردي استراتژيک

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme