خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » زبان های خارجه » عناوین پایان نامه زبان انگلیسی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته زبان انگلیسی – گرایش آموزش زبان انگلیسی

عناوین پایان نامه های دکتری رشته زبان انگلیسی – گرایش آموزش زبان انگلیسی

رشته زبان انگليسي
گرايش آموزش زبان انگليسي
رديف عنوان پايان نامه
1 مروري بر آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه : ارزيابي دوره هاي آموزشي انگليسي براي اهداف ويژه آکادميک در ايران
2 استفاده از استراتژيهاي يادگيري زبان دوم از يکسو و هوش و درک مطلب در زبان دوم زبان آموزان
3 نقش شفاف سازي مفاهيم ذهني دردرك وتوليد اصطلاحات مجازي زبان انگليسي
4 يادگيري افعال دو مفعولي در زبان انگليسي
5 مشخصات يك مدل واقعي براي پردازش و سازماندهي واژگان زبان دوم
6 الگوهاي مشکلات فراگيران پيشرفته ايراني با همنشيني واژگان انگليسي
7 جايگاه فرهنگ در مدلهاي آموزش زبان: ارزيابي مقوله فرهنگ در برنامه آموزش زبان انگليسي مقطع دبيرستان در ايران
8 آموزش زبان انگليسي با استفاده از متون محتوايي: رويكرد هوش چند گانه
9 مطالعه رشد فرايندهاي درك مطلب و فراشناخت در دانشجويان ايراني رشته مهندسي: روش ساختگرايي در برابر روش انتقالي دانش
10 تاثير و راهکارهاي نگارش و شيوه ي تدريس مبتني بر genre بر عملکرد دانشجويان در نگارش به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
11 نظريه پردازي در آموزش زبان از طريق كامپيوتر: بررسي رويكردهاي رفتار گرا، تلفيقي، و ارتباطي به آموزش زبان از طريق كامپيوتر
12 پژوهشي مجدد در مورد سازة روايي آزمون هاي خواندن و درک مطلب انگليسي براي اهداف ويژه
13 تجزيه و تحليل گفتمان کتب آموزش زبان انگليسي داخلي و خارجي از نظر ايدئولوژي
14 تاثير روش هاي ضمني آشكار (FonF) در فراگيري ساختارهاي نحوي با مقايسه با فراگيري نشانه هاي واژك هاي صرفي زبان انگليسي به وسيله فراگيران بزرگسال فارسي زبان
15 کيفيت محتواي فرهنگي از ديدگاه انگليسي به عنوان يک زبان بين المللي در ايران
16 بررسي تطببقي سباق چکبده انگلبسي پابان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد: تنوع در رشته ها و فرهنگها
17 تاثير آزمونهاي جايگزين روي پيشرفت درك متن و توانايي نوشتن دانشجويان
18 تاثيرشيوه ي داده محور (DDL) بر آموزش ويادگيري با همايي حروف اضافه زبان انگليسي به فراگيران ايراني رشته زبان انگليسي
19 بررسي انتقادي گفتمان روزنامه هاي انگليسي
20 بررسي ارتباط بين فراگيري خوشه اي ويژگيهاي نحو- پارامترهاي فاعل اجباري/ تهي و سطوح بسندکي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم
21 تاثير بكارگيري استرات‍‍‍‍زي مفاهيم ذهني (concept mapping) بر نگارش انگليسي و بر خود تنظيمي (self-regulation) فراگيران ايراني رشته زبان انگليسي
22 رواني مفاهيم و توانش استعاري در زبان دوم
23 بررسي ميزان درک و لذت زبان آموزان از طنز کلامي
24 فراگيري پارامترهاي زبان انگليسي به عنوان زبان دوم و سوم توسط گويش وران عربي- فارسي و فارسي
25 نحوه انتخاب راهبردهاي يادگيري واژگان تخصصي و غير تخصصي توسط زبان آموزان در محيط هاي يادگيري زبان تخصصي
26 بررسي عملكرد افتراقي سؤالات آزمون زبان تخصصي در کنکور سراسري: تاثير جنسيت و رشتة تحصيلي
27 نياز سنجي دانشجويان به انگليسي با اهداف ويژه: دانشجويان پرستاري و مامائي
28 بررسي و مقايسه‌ي عملكرد دانشجويان فارسي‌زبان در تشخيص ساختارهاي معرفه
29 بررسي مقابله اي بين فرهنگي بخش هاي مقدمه و بحث مقالات پژوهشي زبانشناسي کاربردي
30 فراگيري بين زباني ساختارهاي زماني و مجهول از ديدگاه دستور زبان زايشي با تأکيد بر تغيير پذيري دانش واژگاني
31 كاركرد توجه به برون داد در ايجاد توجه و فراگيري ساختارهاي بلاغي پاراگراف‌هاي مقابله اي و مقايسه اي در دانشجويان زبان انگليسي ايراني

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme