خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه روانشناسی » عناوین پایان نامه های دکتری رشته روانشناسی عمومی

عناوین پایان نامه های دکتری رشته روانشناسی عمومی

رشته روانشناسي عمومي
رديف عنوان پايان نامه
1 هنجاريابي آزمون ساختار هوش ميکر و بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر اين آزمون روي توانايي هاي شناختي
2 ساخت و رواسازي آزمون تشخيصي حساب نارسايي براي دانش آموزان پايه هاي اول تا پنجم دبستان شهر اصفهان (براساس نظريه کلاسيک آزمون (CCT) و سوال – پاسخ (IRT))
3 مقايسه اثربخشي روان درماني يكپارچه گراي ديني، درمان شناختي – رفتاري و دارويي بر ميزان افسردگي و نگرش‌هاي ناكارآمد بيماران مبتلا به افسرده خويي
4 هنجاريابي مقدماتي آزمون نپسي (NEPSY) و اثر بخشي مداخلات زودهنگام برتوانبخشي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب – روان شناختي /تحولي پيش از دبستان

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme