عناوین پایان نامه های رشته حسابداری

ردیف لیست 775 عنوان پایان نامه حسابداری از سال 87 تا 89 سال دانشگاه
1 اثر اعتبار و استقلال حسابرسان بر بازارهای خدمات حسابرسی ۸۷ علامه طباطبایی
2 اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود ۸۷ علامه طباطبایی
3 اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ دانشگاه اصفهان
4 اثر خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات بر کیفیت سود ۸۷ آزاد مبارکه
5 اثر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام ۸۷ علامه طباطبایی
6 اثرگزارش اجزای سود حسابداری برتوان پیش بینی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » – شهریور با مشاوره رویا دارابی 87 ۸۷ آزاد
7 ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف) ۸۷ آزاد تهران مرکز
8 ارائه الگوی مناسب بهای تمامشده محصولات کشاورزی (گردو و بادام) ۸۷ آزاد تهران مرکز
9 ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی؛ نمونه ی موردی ایران ۸۷ علامه طباطبایی
10 ارتباط بین معیارهای مختلف عملکردبا بازده سهام ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
11 ارتباط و همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۷ دانشگاه مازندران
12 ارزیابی اثر عدم تقارن اطلاعات بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
13 ارزیابی اثرات مدیریت سود روی مربوط بودن ارزش دفتری و سودها ، از طریق مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
14 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و دیدگاه ترازنامه ای ۸۷ آزاد
15 ارزیابی تاثیرات سود و جریانات وجه نقد آزاد بر ارزش بازار سهام (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
16 ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل پیش بینی ورشکستگی اسپرینگیت ۸۷ آزاد
17 ارزیابی دلایل عدم تحقق سود هر سهم پیش بینی شده در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
18 ارزیابی رابطه اهرم عملیاتی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
19 ارزیابی رابطه بین ریسک و متغیرهای حسابداری ۸۷ الزهرا
20 ارزیابی رتبه بندی شرکتها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری و مقایسه آن بار رتبه بندی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
21 ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده ار تحلیل پوششی داده ها ۸۷ آزاد مرودشت
22 ارزیابی کارایی الگوهای ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن ۸۷ شهید بهشتی
23 ارزیابی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۸۷ آزاد علوم تحقیقات
24 استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای پیش بینی رشد سودهای بلند مدت (در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) ۸۷ دانشگاه مازندران
25 استفاده از خصوصیات مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارزیابی کیفیت سود‏‎ ۸۷ -
26 افشای اطلاعات حسابداری و ویژگیهای مالی شرکتها ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
27 امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی (فنی) در پیش بینی روند حرکت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار در تهران ۸۷ آزاد اراک
28 امکان سنجی پیاده سازی سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاههای ایران ۸۷ تربیت مدرس
29 امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابرسی مستمر در شرکت‌های ایرانی ۸۷ شهید بهشتی
30 انحراف بودجه عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
31 ایرج خوش خلق – « بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت گذاری سهام در شرکتهای پذیرفته شده  در  بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
32 بررسی اثر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری در گزارشهای درونی سازمانی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای تولیدی واقع در شرکتهای صنعتی استان اذربایجان شرقی ۸۷ آزاد اراک
33 بررسی اثرات ریزساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
34 بررسی اثرات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر روی بازده سهام ؛ شاخص کل سهام و ارزش مبادله شده ای سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
35 بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ الزهرا
36 بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط وکوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ الزهرا
37 بررسی اثربخشی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود هر سهم ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
38 بررسی ارائه خدمات غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر قابلیت اتکائ صورت های مالی و تمایل به سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران ۸۷ فردوسی مشهد
39 بررسی ارتباط اهرمهای مالی و عملیاتی با ریسک سیستماتیک (بتا) ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
40 بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده آتی سهام ۸۷ آزاد مرودشت
41 بررسی ارتباط بین تغییرات بدهی شرکتها در طول زمان با محافظه کاری حسابداری ۸۷ آزاد
42 بررسی ارتباط بین دریافت گواهینامه ایزو9000 و عملکرد مالی و بهره وری کل عوامل تولید ۸۷ آزاد مبارکه
43 بررسی ارتباط بین صادرات و بازده سهام ../ ۸۷ آزاد اراک
44 بررسی ارتباط بین‌ کیفیت سود و بازده آتی سهام ۸۷ بین المللی قزوین
45 بررسی ارتباط بین متغیرهای مالی و حسابداری با میانگین بازده مورد انتظار سهام ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
46 بررسی ارتباط کیفیت سود وبازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مبارکه
47 بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، سود قبل از بهره و مالیات ، جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
48 بررسی امکان بکارگیری تکنیک ارزیابی متوازن (BSC) برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی سازمان تامین اجتماعی استان فارس-بررسی موردی شعبه مرودشت ۸۷ آزاد مرودشت
49 بررسی امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری… ۸۷ آزاد اراک
50 بررسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم کارنامه متوازن در شرکت واگن پارس اراک … ۸۷ آزاد اراک
51 بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل ۸۷ آزاد مبارکه
52 بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
53 بررسی تاثیر الگوهای افزایش سود بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ شهید بهشتی
54 بررسی تاثیر بکارگیری سیستم حسابرسی رایانه ای در مؤسسات حسابرسی ایران ۸۷ آزاد مرودشت
55 بررسی تاثیر جهتگیری اخلاقی و تعهد حرفه‌ای بر رفتار مدیریت سود ۸۷ فردوسی مشهد
56 بررسی تاثیر سهامداران نهادی ومیزان سهام مدیریتی شرکتها برسیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مبارکه
57 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات روی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ۸۷ آزاد مرودشت
58 بررسی تاثیر کاربرد نرم‌افزارهای حسابرسی بر انجام عملیات حسابرسی در مجموعه شرکت‌ها و مؤسسات آستان قدس رضوی ۸۷ شهید بهشتی
59 بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر حسب قسمتهای مختلف واحد تجاری (اجرای استاندارد 25 حسابداری) بر روند قیمت سهام و حجم معاملات سهام شرکتهای سهامی عام ایرانی ۸۷ آزاد اراک
60 بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ۸۷ آزاد تهران مرکز
61 بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران ۸۷ سیستان و بلوچستان
62 بررسی تاثیر مدیریت سود بر روی ارزش سودمندی اطلاعات صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
63 بررسی تاثیر معیارهای اصلی سنجش کیفیت سود بر نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)  – استاد راهنما :  | دانشجو :  | مشاور : ۸۷ دانشگاه مازندران
64 بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
65 بررسی تبیین عوامل موثر بر الگوی ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد اراک
66 بررسی تطبیقی دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه ای در مورد آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت ۸۷ باهنر کرمان
67 بررسی تفاوت حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی و ممیزین مالیاتی در تعیین میزان درآمد مشمول ۸۷ فردوسی مشهد
68 بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ باهنر کرمان
69 بررسی توانایی مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۷ فردوسی مشهد
70 بررسی حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی استان فارس و راهکارهای موجود جهت بهبود آن ۸۷ آزاد مرودشت
71 بررسی دلایل مشروط بودن گزارشهای حسابرسی بانکها در ایران و ارزیابی پیامدهای گزارشهای مشروط ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
72 بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) با بازده غیر عادی سهام ۸۷ شهید بهشتی
73 بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی( EVA ) و خالص سود عملیاتی با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ الزهرا
74 بررسی رابطه افشای اطلاعات بودجه ای و نوسان قیمت سهام ۸۷ شهید بهشتی
75 بررسی رابطه اندازه شرکت با نواسانات بازدهی سهام در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ الزهرا
76 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادیEVA،درآمد سود هرسهمEPS وجریانات نقدی عملیاتیOCFبا بازده سالانه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مبارکه
77 بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و نسبت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ دانشگاه مازندران
78 بررسی رابطه بین ارزش‌افزوده‌اقتصادی (EVA)وارزش‌ افزوده‌ اقتصادی پالایش‌ شده (REVA) با ثروت ایجادشده برای سهامداران (CSV)در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ شهید بهشتی
79 بررسی رابطه بین اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکتها (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۷ دانشگاه مازندران
80 بررسی رابطه بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
81 بررسی رابطه بین ترکیب هیأت مدیره به عنوان یکی از معیارهای راهبری شرکتی، با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ شهید بهشتی
82 بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگیهای خاص شرکت ۸۷ باهنر کرمان
83 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‏‎ ۸۷ تهران
84 بررسی رابطه بین‌ روشهای مختلف تامین‌ مالی و بازده آتی سهام ۸۷ بین المللی قزوین
85 بررسی رابطه بین رویکردهای تامین مالی و بازده سهام ۸۷ شهید بهشتی
86 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
87 بررسی رابطه بین سیاست های سرمایه در گردش و تاثیر آن بر ارزش آفرینی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
88 بررسی رابطه بین سیاست های سرمایه در گردش و تاثیر آن بر ارزش آفرینی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
89 بررسی رابطه بین‌ شاخ‍صهای مالی و شاخ‍صهای بهره وری درشرکتهای تولیدی ۸۷ بین المللی قزوین
90 بررسی رابطه‌ بین‌ کیفیت‌ اف‍ش‍اء (ق‍ابلیت‌ ات‍ک‍اء و به‌ م‍وق‍ع‌ بودن‌ ) و م‍دیریت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‍ه‍ای پ‍ذیرف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌ ۸۷ تهران
91 بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
92 بررسی رابطه بین کیفیت سودو نوع سهام (سود نقدی و سهمی ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد اراک
93 بررسی رابطه بین گواهینامه ایزو 9000 و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
94 بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد اراک
95 بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری(فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
96 بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با سودآوری وجریانهای نقدی آتی شرکتهای دولتی ۸۷ آزاد مبارکه
97 بررسی رابطه تعدیلات ناشی از تسعیر ارز وبازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مبارکه
98 بررسی رابطه حسابرس-صاحبکار با تأکید بر مدت تصدی حسابرسی و تغییر حسابرس در ایران ۸۷ علامه طباطبایی
99 بررسی رابطه خطی و غیرخطی میان نسبتهای مالی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
100 بررسی رابطه سطح افشاء و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد تهران مرکز
101 بررسی رابطه کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری با نحوه قطعیت مالیات شرکتها ۸۷ آزاد تهران مرکز
102 بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر بازده سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد تهران مرکز
103 بررسی رابطه نقد شوندگی سهم و سیاست تقسیم سود ۸۷ شهید بهشتی
104 بررسی رابطه هزینه بدهی و کیفیت ارقام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد تهران مرکز
105 بررسی رابطه ی سود تقسیمی،نرخ بازده مورد انتظار ونرخ رشد سودهرسهم با نسبت قیمت به درآمد((P/E ۸۷ آزاد مبارکه
106 بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با مدل موجک ۸۷ تهران
107 بررسی ساختار مالكیت بر عملكرد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ دانشگاه شیراز
108 بررسی سود نقدی اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1385-1379) ۸۷ آزاد مبارکه
109 بررسی سودمندی سودجامع واجزاء آن درشرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
110 بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر شاخص های ریسک در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ باهنر کرمان
111 بررسی عملکرد شرکتهای واگذاری دولتی قبل و بعد از واگذاری از نظر شاخص های عملکردی در بازده زمانی سال 84-77 ۸۷ آزاد
112 بررسی عوامل موثر بر اجرای روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت در بودجهبندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استان اصفهان) ۸۷ دانشگاه اصفهان
113 بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
114 بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از گزارش حسابرسان مستقل٬ از دیدگاه تئوری رفتاری ۸۷ آزاد تهران مرکز
115 بررسی فرضیه سرمایه گذار ساده لوح (Naive inverstor)در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
116 بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها ۸۷ تربیت مدرس
117 بررسی کارآیی و مقایسه مدلهای اوهلسان و شیراتا برای پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ۸۷ دانشگاه مازندران
118 بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ باهنر کرمان
119 بررسی کیفیت آموزش حسابداری از دیدگاه اعصای هیأت علمی دانشگاههای دولتی ایران ۸۷ فردوسی مشهد
120 بررسی کیفیت آموزش حسابداری از منظر اساتید در دانشگاههای آزاد اسلامی ۸۷ آزاد مشهد
121 بررسی متغیرهای کلان‌ اقتص‍ادی موث‍ر برض‍ریب P/E در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌ ۸۷ بین المللی قزوین
122 بررسی محتوای اطلاعاتی اعلان‌ سودهای فص‍لی ۸۷ بین المللی قزوین
123 بررسی محتوای اطلاعاتی روشهای ارائه وجه نقد عملیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) و مقایسه قابلیت پیش بینی سود عملیاتی بوسیله آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ شهید بهشتی
124 بررسی محتوای اطلاعاتی سود نقدی با توجه به کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
125 بررسی محتوای فزاینده اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی ۸۷ فردوسی مشهد
126 بررسی مشخصه‌ها و دیدگاه‌های کاربران گزارشات سالانه ۸۷ شهید بهشتی
127 بررسی مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های دولتی در ایران از دیدگاه مدیران حسابرسی ۸۷ آزاد علوم تحقیقات
128 بررسی معیارهای ارزش آفرینی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
129 بررسی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارشهای حسابرسی بر بهبود کیفیت عملیات حسابداری ۸۷ آزاد اراک
130 بررسی مقایسه ای نقش هموارسازی و کیفیت سود بر ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد مرودشت
131 بررسی مقایسه ای هزینه یابی بر مبنای هدف با هزینه های سنتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ شهید بهشتی
132 بررسی موانع اجرایی سیستم هزینه یابی هدف در شرکت واگن پارس اراک ۸۷ آزاد اراک
133 بررسی موانع بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های کشت و صنعت استان خوزستان ۸۷ آزاد اراک
134 بررسی موانع تعیین بهای تمام شده پروژه های عمرانی در شهرداری ها و ارائه راهکار مناسب ۸۷ آزاد علوم تحقیقات
135 بررسی میزان ادراک مدیران و کارکنان بانکهای ایرانی از اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
136 بررسی میزان کارایی بازار سرمایه نسبت به تحلیل افزایش سرمایه (از محل سود انباشته و اندوخته) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ شهید بهشتی
137 بررسی نتایج استفاده از مدل تک شاخص (مدل شارپ) و تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین پرتفوی کارا در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تربیت مدرس
138 بررسی نظام كاربرد تكنیك‌های مدیریت مالی بر تصمیمات مالی كوتاه‌مدت و بلندمدت (مطالعه موردی: شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۷ دانشگاه شیراز
139 بررسی ن‍قش محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود در خ‍ص‍وصپیش بینی سودهای آتی و تاثیر آن‌ برض‍ریب پ‍اسخ‌ سود در بورس اوراق‌ بهادارتهران ۸۷ بین المللی قزوین
140 بررسی ویژگی های گزارشگری مالی اینترنتی و دلایل ضعف استقرار این سیستم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ فردوسی مشهد
141 بیشینه سازی سود در شرکت شیر پگاه فارس‏‎ ۸۷ -
142 پاسخگویی و قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی ۸۷ تربیت مدرس
143 پیاده سازی الگوی  آلتمن در صنایع نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد اراک
144 پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت سایپا) ۸۷ دانشگاه شیراز
145 پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری هزینه و چسبندگی هزینه ۸۷ علامه طباطبایی
146 پیش بینی قیمت گذاری اشتباه عرضه های عمومی اولیه: ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک ۸۷ تهران
147 پیش‌بینی ریسك سیستماتیك با استفاده از شبكه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شركت سایپا) ۸۷ دانشگاه شیراز
148 تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری ۸۷ باهنر کرمان
149 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
150 تاثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل ۸۷ فردوسی مشهد
151 تاثیر فعالیتهای کنترلی صنعت بانکداری داخلی بر سودآوری شعب بانک ملی ۸۷ آزاد مبارکه
152 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین علائم بنیادی مستخرج از صورت های مالی و بازده سهام ۸۷ تهران
153 تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ دانشگاه اصفهان
154 تجزیه وتحلیل عملکرد مالی بانکهای دولتی جمهوری اسلامی ایران ومقایسه آن با بانکهای اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس ۸۷ تهران
155 تعیین رابطه بین سطح افشای و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده …./ ۸۷ آزاد اراک
156 تفاوت برداشت سرمایه گذاران و حسابرسان مستقل از نقش حسابرس مستقل در شفاف‌سازی اطلاعات مالی ۸۷ باهنر کرمان
157 دلایل عدم توسعه هزینه یابی کیفی در صنعت خودروسازی ایران ۸۷ آزاد
158 رابطه اطلاعات ترازنامه ای و بازده آتی سهام ۸۷ علامه طباطبایی
159 رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
160 رابطه بین‌ عدم تق‍ارن‌ اطلاعاتی و مح‍افظه کاری در ص‍ورتهای مالی ۸۷ بین المللی قزوین
161 رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ۸۷ علامه طباطبایی
162 رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران ۸۷ علامه طباطبایی
163 رابطه نسبتهای بدهی و چگونگی تصمیم گیری مدیران برای سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران ۸۷ آزاد
164 رایطه نظام راهبری وکیفیت گزارشگری مالی شرکتها ۸۷ آزاد مبارکه
165 روشهای تامین مالی و ارتباط آن بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
166 سطح افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد انتظار ۸۷ الزهرا
167 سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره پیش بینی سودهای آتی ۸۷ علامه طباطبایی
168 شناسایی عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی برای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1384-1377) ۸۷ آزاد مبارکه
169 شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ تهران
170 طراحی ساختار هزینه یابی خدمات بانکی بر پایه ABC با رویکرد داده کاوی ۸۷ یزد
171 طراحی م‍دل‌ اس‍ت‍رات‍ژیک‌ بازارگرایی بان‍ک‍ه‍ای ت‍ج‍اری ایران‌ به‌ م‍ن‍ظور رق‍ابت‌ پ‍ذیری در ص‍ن‍ع‍ت‌ بان‍ک‍داری ک‍ش‍ور ۸۷ تهران
172 طراحی و پیاده سازی نرم افزار مالی محاسبه خمس ۸۷ آزاد مبارکه
173 علل عدم وصول مطالبات معوق در بانک ملت ۸۷ آزاد
174 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها ۸۷ دانشگاه مازندران
175 قضاوت حرفه ای در حسابرسی ۸۷ علامه طباطبایی
176 کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه ۸۷ آزاد نیشابور
177 ماهیت فقهی و کارکرد بانکی عقد استصناع و معرفی اوراق استصناع ابزاری برای سیاست مالی و پولی ۸۷ مفید
178 محاسبه و تحلیل هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی شهید سهرابعلی بخشی شهرستان شهریار- ۱۳۸۵ ۸۷ علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
179 محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان مبتنی بر هزینه یابی متغیر برای گزارشگری برون سازمانی ۸۷ -
180 م‍دل‍س‍ازی و پیش‌ بینی ن‍وس‍ان‍ات‌ بازده‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌ ۸۷ تهران
181 مدیریت انتظارات و بازده غیر عادی ۸۷ بین المللی قزوین
182 م‍روری بر م‍دل‍ه‍ای رتبه‌ بن‍دی ش‍رک‍ت‍ه‍ای ت‍ولیدی و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دلی بر مبن‍ای ت‍ک‍نیک‌ چ‍ن‍د م‍ول‍ف‍ه‌ ای ت‍ح‍لیل‌ پ‍وش‍شی داده‌ ه‍ا ۸۷ تهران
183 مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) ۸۷ دانشگاه مازندران
184 مقایسه رابطه معیارهای عملکرد مبتنی بر سودآوری و معیار های عملکرد مبتنی بر گردش نقدینگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 85-81 ۸۷ آزاد
185 مقایسه روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۷ آزاد
186 مقایسه رویکرد سنتی تنزیل سود نقدی با رویکرد نوین اهلسن در فرآیند ارزشگذاری شرکتها »- آذر 87. به راهنمایی رویا دارابی ۸۷ آزاد
187 مقایسه نتایج عملکرد مالی شعب مالی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها در شاخصهای عملکرد با روش فعلی رتبه بندی شعب بانک (مطالعه موردی شعب سرپرستی م ۸۷ موسسه عالی بانکدارای ایران
188 مقایسه ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده (RIV) و رشد غیر عادی سود (AEG) در تعیین ارزش شرکت‌ها ۸۷ دانشگاه شیراز
189 نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در ثروت سهامداران ۸۷ شهید بهشتی
190 نقش ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود ۸۷ بین المللی قزوین
191 نیازها و اولویتهای آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری: بررسی تجربی نظرات شاغلین حرفه حسابداری در مورد فن آوری اطلاع ۸۷ فردوسی مشهد
192 اثر تغییرات ارزش دارایی هی طبیعی تجدید پذیر بر روی GNP ۸۸ دانشگاه اصفهان
193 اثر رشته تحصیلی دانشجویان حسابداری بر میزان رضایت شخصی آنها در رابطه با کسب مهارتهای کلی ۸۸ الزهرا
194 اثر قوت و کفایت نظام راهبری بر کیفیت سود ۸۸ الزهرا
195 اثر کیفیت سود بر بازده آتی دارایی ها و حساسیت مخارج سرمایه گذاری به جریان وجه نقد عملیاتی ۸۸ الزهرا
196 اثرات فرهنگ بر فرایندهای تصمیم گیری اخلاقی حسابداران ایران ۸۸ تربیت مدرس
197 اثرگذاری سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده آن در تعیین ارزش شرکت ۸۸ علامه طباطبایی
198 اخلاق حرفه ای و نقش آن در شفافیت بازار سرمایه ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
199 ارائه الگوی کیفیت اطلاعات مالی با توجه به عوامل سازمانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تربیت مدرس
200 ارائه مدلی برای پیش بینی سودهای آتی با استفاده از ترکیب نسبت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
201 ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک ۸۸ پیام نور
202 ارتباط اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
203 ارتباط بین سود عملیاتی و اقلام غیرعملیاتی با بازده و قیمت سهام و نقش آنها در پیش بینی سود خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
204 ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با عملکرد شرکت ۸۸ علامه طباطبایی
205 ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه مازندران
206 ارتباط هموارسازی سود و نرخ رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور بهشهر
207 ارزیابی اثربخشی نوع و ارزش وثایق در بازیافت مطالبات تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه) ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
208 ارزیابی اثرگذاری سود خالص و جریان های نقد عملیاتی بر قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ علامه طباطبایی
209 ارزیابی ارتباط میان هزینه سرمایه باریسک در اجزای سود (نقدی وتعهدی ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد
210 ارزیابی اهمیت و نقش عوامل موثر در رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر بربهبود عملکرد ۸۸ آزاد
211 ارزیابی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی طولانی مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد
212 ارزیابی تاثیر به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر بهبود عملکرد مدیریت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۸۸ دانشگاه سیستان و بلوچستان
213 ارزیابی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت و نسبتهای نقدینگی ۸۸ آزاد
214 ارزیابی تاثیر میزان سهام شناور آزاد(Free Float) بر دامنه نوسان قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران و ارائه راه حل های مناسب دراین زمینه ۸۸ آزاد
215 ارزیابی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام ۸۸ آزاد
216 ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
217 ارزیابی رابطه به متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک (بتا) ۸۸ آزاد مرودشت
218 ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
219 ارزیابی رابطه هزینه تجهیزمنابع با سود خالص در بانک تجارت ۸۸ آزاد
220 ارزیابی ریسک-بازده با تأکید بر پازل بازده – تورم – سهام و حساسیت بورس اوراق بهادارتهران نسبت به تولید ناخالص ملی (GNP) ۸۸ آزاد
221 ارزیابی عملكرد مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های حسابداری منابع انسانی 88 دانشگاه شیراز
222 ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات لاوصول بانک ملت برای پوشش مطالبات غیرقابل وصول ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
223 ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبتهای صورت جریان وجوه نقد و نسبتهای حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
224 ارزیابی موانع توسعه هزینه یابی کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی ۸۸ آزاد
225 ارزیابی میزان موفقیت سیستم های اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل تعدیل شده دلون و مکلین ۸۸ فردوسی مشهد
226 امکان سنجی ایجاد کمیته حسابرسی صاحبکار در ایران ۸۸ تربیت مدرس
227 امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان ۸۸ آزاد مرودشت
228 امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان ۸۸ آزاد مرودشت
229 امکان‌سنجی پیاده‌سازی ارزیابی متوازن در بیمارستان‌های شیراز ۸۸ آزاد مرودشت
230 اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن و تعیین سهم آن در رشد ارزش افزوده بخش مذکور ۸۸ الزهرا
231 آثار بکارگیری استاندارد حسابداری ۲۷ ( طرحهای مزایای بازنشستگی ) بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی ۸۸ -
232 آزمون مدل ارزشیابی اولسن و نیز مدل تعدیل شده آن بر مبنای نرخ تورم در ایران ۸۸ تهران
233 بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ بین المللی قزوین
234 بررسی اثر تغییرات نرخ سود تضمین شده ،نرخ تورم و قیمت طلا بر بازار سهام ۸۸ الزهرا
235 بررسی اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
236 بررسی اثر شمول جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی تاخیری بر قدرت پیش بینی و توجیه کنندگی مدل جونز و مدل جونز تعدیل شده زمانی ۸۸ تهران
237 بررسی اثر عدم اطمینان کاری، عدم تمرکز سازمانی و ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد آن سیستم ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
238 بررسی اثر مقررات افشا بر محیط اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
239 بررسی ارتباط بین بتای حسابداری و بتای بازار و مقایسه توان پیش بینی آنها ۸۸ آزاد مرودشت
240 بررسی ارتباط بین تداوم سودآوری با اجزای اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
241 بررسی ارتباط بین دو معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی: عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ۸۸ دانشگاه مازندران
242 بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ بین المللی قزوین
243 بررسی ارتباط بین نسبتهای اهرمی و شاخص های بهره وری ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
244 بررسی ارتباط درجه اهرم عملیاتی با بازده سهام با استفاده از درجه اهرم عملیاتی پیش بینی نشده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
245 بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی وکارائی تصمیم گیری های سرمایه گذاری ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
246 بررسی ارتباط نسبتهای مالی با بازده شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (1384-1378) ۸۸ الزهرا
247 بررسی ارزش محتوایی اجزاء سود با قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
248 بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام ۸۸ بین المللی قزوین
249 بررسی آثاراجرای سامانه تسویه ناخالص آنی برمدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
250 بررسی بین میزان استمرار اقلام تعهدی سود در مقایسه با اقلام نقدی و بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام‏‎ ۸۸ -
251 بررسی پایداری اجزاء بخش نقدی سود و ارزشگذاری آن از منظر سرمایه گذاران ۸۸ تهران
252 بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام بر روی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
253 بررسی تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان نسبت به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر برنامهریزی و اجرای فرایند حسابرسی ۸۸ سیستان و بلوچستان
254 بررسی تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان نسبت به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر برنامه‌ریزی و اجرای فرایند حسابرسی ۸۸ سیستان و بلوچستان
255 بررسی تاثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده ۸۸ شهید بهشتی
256 بررسی تاثیر پایداری سود، رشد سود و اندازه شرکت بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهیدچمران اهواز
257 بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه ۸۸ شهید بهشتی
258 بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
259 بررسی تاثیر تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران بر استقلال ظاهری حسابرسان ۸۸ تربیت مدرس
260 بررسی تاثیر تکانه‌های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
261 بررسی تاثیر تناسب سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکتها ۸۸ شهید بهشتی
262 بررسی تاثیر ریسک بنیادی بر ارزشگذاری بازار از کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها ۸۸ دانشگاه مازندران
263 بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
264 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت ۸۸ شهید بهشتی
265 بررسی تاثیر سرمایه فكری بر عملكرد مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه شیراز
266 بررسی تاثیر شرکت‌های حذف شده بر سودآوری غیر‌منتظره‌ (آنی) در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه مازندران
267 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی کنندگی سود ۸۸ شهید بهشتی
268 بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود ۸۸ آزاد مرودشت
269 بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و ضریب قیمت به سود(P/E) ۸۸ بین المللی قزوین
270 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برسوداوری شرکت ها و بازده سهام ۸۸ بین المللی قزوین
271 بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سود و عوامل موثر بر آن ۸۸ شهید بهشتی
272 بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامداران بر سیاست تقسیم سود در ایران ۸۸ تربیت مدرس
273 بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ فردوسی مشهد
274 بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در بانکهای ایران ۸۸ باهنر کرمان
275 بررسی تحلیلی تفاوت در پیش بینی سود با ارائه گزارش های مالی مختلف ۸۸ فردوسی مشهد
276 بررسی تحلیلی توانایی اجزای نقدی و تعهدی در پیش بینی ارزش بازار سهام و سودهای غیر عادی ۸۸ فردوسی مشهد
277 بررسی تحلیلی توانایی اجزای نقدی و تعهدی در پیش بینی سودهای غیر عادی و ارزش بازار سهام ۸۸ فردوسی مشهد
278 بررسی چگونگی رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
279 بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، نسبت به ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی ۸۸ پیام نور
280 بررسی رابطه اجزای رشد دارایی های عملیاتی در پیش بینی بازده دارایی ها و بازده سهام ۸۸ بین المللی قزوین
281 بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ فردوسی مشهد
282 بررسی رابطه اقلام تعهدی صورت های مالی با مشخصات رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
283 بررسی رابطه بتا -اندازه شرکت – نقدینگی- نوسان پذیری قیمت با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
284 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (86-1382) ۸۸ پیام نور بهشهر
285 بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و پاداش پرداختی به مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ علوم و فنون مازندران
286 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری شرطی ۸۸ شهید بهشتی
287 بررسی رابطه بین بازده سهام و خطا در ارزیابی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ بین المللی قزوین
288 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکتذو سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
289 بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده آتی سهام در سه صنعت خودرو سیمان و محصولات دارویی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
290 بررسی رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
291 بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
292 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و پایداری اقلام تعهدی با اقلام تعهدی خلاف قاهده و رشد سودهای آتی ۸۸ بین المللی قزوین
293 بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و مالکین نهادی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تهران
294 بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی ۸۸ الزهرا
295 بررسی رابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و نقدشوندگی بازار پیرامون اعلان سود فصلی ۸۸ دانشگاه مازندران
296 بررسی رابطه بین کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریانات نقدی آتی ۸۸ تربیت مدرس
297 بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
298 بررسی رابطه بین میزان تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تهران
299 بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385-1381 ۸۸ آزاد مرودشت
300 بررسی رابطه بین نشانه های تداوم فعالیت درگزارش حسابرسی وبقای شرکتها دربورس اوراق بهادارتهران ۸۸ آزاد
301 بررسی رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان و مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی ۸۸ بین المللی قزوین
302 بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکتهای بورسی ۸۸ شهیدچمران اهواز
303 بررسی رابطه بین ویژگیهای سیستمهای مکانیزه حسابداری و رضایتمندی استفاده کنندگان در ایران ۸۸ تربیت مدرس
304 بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره‌ای ۸۸ شهید بهشتی
305 بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسان و گزارشگری سودهای محافظه کارانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تهران
306 بررسی رابطه روش های تأمین مالی منابع درون و برون سازمانی و میزان موفقیت شرکت های سرمایه پذیر ۸۸ شهید بهشتی
307 بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها (مطالعه موردی : شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۸ دانشگاه مازندران
308 بررسی رابطه سرمایه فکری(و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران) ۸۸ الزهرا
309 بررسی رابطه سودآوری نقدی و تعهدی جاری با نسبت های سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهیدچمران اهواز
310 بررسی رابطه کیفیت سود و بازده سهام-شواهدی از اقلام تعهدی ۸۸ شهید بهشتی
311 بررسی رابطه مقایسه ای بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد ( سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود P/E) با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
312 بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده غیر عادی ( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) ۸۸ آزاد تهران شمال
313 بررسی رابطه میان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد (با تاکید بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام) با معیارهای نوین ارزیابی عملکرد (با تاکید بر ارزش افزوده اقتصادی) ۸۸ آزاد مرودشت
314 بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر وضعیت باز ارزی بانک تجارت بین سالهای 86-1381 ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
315 بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیر عادی جریان های نقدی آتی ۸۸ بین المللی قزوین
316 بررسی رابطه ی بین متغیرهای مالی بنیادی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ۸۸ شهیدچمران اهواز
317 بررسی رفتار رمه وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای (1380 -1387) ۸۸ دانشگاه اصفهان
318 بررسی رفتار هموارسازی سود با استفاده از درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
319 بررسی روشهای تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
320 بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تربیت مدرس
321 بررسی سیستم حسابداری و بودجه بندی شهرداری ها در مطابقت با GASB No.34 جهت ارائه الگوی نوین در جهت سیستم حسابداری و بودجه بندی آنها (شهرداری های استان کرمان) ۸۸ آزاد مرودشت
322 بررسی عکس العمل بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی ۸۸ شهید بهشتی
323 بررسی عمل اخلاقی فرار از پرداخت مالیات از دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
324 بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری ۸۸ باهنر کرمان
325 بررسی عوامل عمده اختلاف بین سود ابرازی شرکتهای تولیدی و سود قطعی از دیدگاه ممیزین پس از اصلاح موادی از قانون مالیاتها در 27/11/1380 ۸۸ پیام نور بهشهر
326 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
327 بررسی عوامل موثر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
328 بررسی قابلیت پیشبینی مدل PEG در مقایسه با مدل P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
329 بررسی کاربری حسابداری منابع انسانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۸ پیام نور بهشهر
330 بررسی كیفیت سود شركت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه شیراز
331 بررسی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده غیرعادی سهام ۸۸ آزاد مرودشت
332 بررسی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده غیرعادی سهام ۸۸ آزاد مرودشت
333 بررسی محتوای اطلاعاتی اعلان سود یک شرکت بر سایر شرکتهای فعال در آن صنعت(بررسی فرضیه جریان اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۸ تهران
334 بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی ۸۸ بین المللی قزوین
335 بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات اهرم مالی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان
336 بررسی محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و شاخص های حسابداری تعهدی مرتبط با آنها در چارچوب مدل چرخه ی عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ آزاد مرودشت
337 بررسی مدل های قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ باهنر کرمان
338 بررسی مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر سودآوری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
339 بررسی مشارکت زنان در حرفه حسابرسی داخلی در ایران از دیدگاه حسابرسان مستقل ۸۸ آزاد اراک
340 بررسی معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای صنایع کوچک و متوسط(استان کرمان) ۸۸ دانشگاه سیستان و بلوچستان
341 بررسی معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای صنایع کوچک و متوسط(استان کرمان) ۸۸ سیستان و بلوچستان
342 بررسی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران ۸۸ پیام نور تهران
343 بررسی موانع کاربرد سامانه رایانه ای حسابداری در شرکت های کوچک استان اصفهان ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
344 بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران ۸۸ تربیت مدرس
345 بررسی مهارت ها و مشخصه های مورد نیاز کارشناس حسابداری: (شواهدی از ادراک دانشجو، فارغ التحصیل حسابداری و انتظارات صاحبکار) ۸۸ شهید بهشتی
346 بررسی میزان اجرای آئین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و تاثیر آن بر كیفیت حسابرسی 88 دانشگاه شیراز
347 بررسی میزان اطلاع و بکارگیری روش و اصول مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) توسط مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه ۸۸ آزاد مرودشت
348 بررسی نحوه ی استفاده از الگوی ” فرآیند تحلیل سلسله مراتبی” (APH) در تعیین معیارهای ارزیابی متوازن (BSC) ۸۸ شهید بهشتی
349 بررسی نقش اعلان های سود فصلی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ۸۸ بین المللی قزوین
350 بررسی نقش اقلام تعهدی و جریان های نقدی در توضیح بازده سهام ۸۸ بین المللی قزوین
351 بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
352 بررسی نقش توضیحی اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در ارتباط با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها ۸۸ شهید بهشتی
353 بررسی نقش هموارسازی سود در بهبود اطلاع‌دهندگی سودها و جریانات نقدی ۸۸ تربیت مدرس
354 بررسی نوع مدیریت سود و عوامل مهارکننده مدیریت سود فرصت‌ طلبانه در بورس اوراقبهادار تهران ۸۸ باهنر کرمان
355 بررسی و ارزیابی سیستم برداشت دستگاههای خودپرداز (مورد مطالعه بانک ملی ایران) ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
356 بررسی و شناسایی شیوه ارزیابی عملكرد مالی در شهرداریهای استان فارس و امكان‌سنجی اجرای مدل ملكلم بالدریج ۸۸ دانشگاه شیراز
357 بررسی و مقایسه مدل سنتی ( تنزیل سود نقدی ) با مدل نوین اهلسن در ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) ۸۸ بین المللی قزوین
358 بررسی ویژگیها وتوان پیش بینی سریهای زمانی جریانهای نقدی عملیاتی میاندوره ای و جایگزینهای آن ۸۸ تربیت مدرس
359 بررسی هموار سازی شاخصهای سودآوری در شرکت های پیشرو حاصل از مدل (G-SCORE ) در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تهران
360 پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری ۸۸ بین المللی قزوین
361 پرتفوی بهینه دارایی های بانک صادرات ایران ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
362 پیامدهای بازار گزارش های مالی میان دوره ای حسابرسی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
363 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای مدل آلتمن ۸۸ پیام نور بهشهر
364 پیشبینی نابسامانی مالی شرکت‌ها بر اساس ترکیبهای جریان‌های نقدی ۸۸ بین المللی قزوین
365 تاثر اقلام سرمایه در گردش تعهدی بر ضریب واکنش سود ۸۸ علامه طباطبایی
366 تاثیر ارایه مجدد صورت های مالی بر استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها ۸۸ بین المللی قزوین
367 تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها ۸۸ علامه طباطبایی
368 تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
369 تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس ۸۸ آزاد مرودشت
370 تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی ۸۸ علامه طباطبایی
371 تاثیر دریافت گواهی نامه ایزو سری 9000 بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
372 تاثیر رویه های حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
373 تاثیر رویه های حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد مرودشت
374 تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی ۸۸ تهران
375 تاثیر سرمایه فکری بر رویه های حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی کارخانه های سیمان دشتستان، گلسار فارس، گروه صنعتی پلیمر بوشهر و کارخانجات مخابراتی زیمنس شیراز ۸۸ پیام نور
376 تاثیر فرهنگ بر مفاهیم حسابداری بکارگرفته شده در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ۸۸ آزاد
377 تاثیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برابر از واقعی درآمد توسط مودیان مالیاتی ۸۸ آزاد
378 تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
379 تاثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی های شرکت بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
380 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عدم شفافیت سود ۸۸ الزهرا
381 تاثیر مدیریت جریان های نقد بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ الزهرا
382 تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی ۸۸ بین المللی قزوین
383 تاثیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور بهشهر
384 تاثیر نظام راهبری شرکت ها بر حق الزحمه حسابرسی مستقل ۸۸ الزهرا
385 تاثیرات قابلیت پیش بینی اقلام تعهدی و جریانات نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهیدچمران اهواز
386 تاریخچه حسابداری و حسابرسی در ایران باستان ۸۸ پیام نور بهشهر
387 تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازهگیری و رفتاری ۸۸ علامه طباطبایی
388 تدوین الگوی مناسب ترکیب ساختار سرمایه با رویکرد بازدهی مورد انتظار متناسب با ریسک (مورد کاوی : شرکت های خودرو ساز بورس اوراق بهادار تهران) ۸۸ سازمان مدیریت صنعتی
389 تعیین و مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده اطلاعات صورت حساب سود (زیان) و ترازنامه در پیش بینی قیمت سهام ۸۸ آزاد مرودشت
390 توان پیش بینی فزاینده جریان‌های نقدی آتی در مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی ۸۸ شهید بهشتی
391 توانایی سود و جریانهای نقدی عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
392 چارجوب رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام ۸۸ علامه طباطبایی
393 حجم معامله بعنوان نماینده ای برای سایراطلاعات دررابطه بین سودوبازده ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
394 دانش و مهارت های مورد نیاز برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حسابداری(بررسی موردی:استان آذربایجان غربی) دیدگاه اساتید دانشگاه، شاغلین در حرفه و دانشجویان حسابداری ۸۸ الزهرا
395 دوام (ماندگاری) اجزای نقدی سود و رابطه آن با بازده ۸۸ شهید بهشتی
396 رابطة میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
397 رابطه ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام ۸۸ علامه طباطبایی
398 رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهید بهشتی
399 رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1379) ۸۸ دانشگاه اصفهان
400 رابطه ارزیابی عملکرد و پاداش سالیانه مدیران ۸۸ علامه طباطبایی
401 رابطه اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک گروههای صنعتی) ۸۸ پیام نور بهشهر
402 رابطه بین ارزش افزوده بازار(MVA) با ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و معیارهای متداول حسابداری ۸۸ علامه طباطبایی
403 رابطه بین اندازه شرکت و پیشرویی قیمت نسبت به سود حسابداری (بررسی فرضیه پیشروی قیمت) ۸۸ علامه طباطبایی
404 رابطه بین بیش ارزش گذاری سهام و مدیریت سود ۸۸ علامه طباطبایی
405 رابطه بین تغییرات مخارج تبلیغات با سودآوری و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ علامه طباطبایی
406 رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
407 رابطه بین دستکاری عملیات واقعی با مدیریت سود ۸۸ علامه طباطبایی
408 رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه و نسبت قیمت به ارزش دفتری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ علامه طباطبایی
409 رابطه بین معیار P/E و Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
410 رابطه بین نرخ تورم و سود در سطح صنایع اصلی بورس اوراق بهادار ۸۸ علامه طباطبایی
411 رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری ۸۸ علامه طباطبایی
412 رابطه ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیر موظف هیئت مدیره با محافظه کاری در حسابداری حسنی,عباس ۸۸ تهران
413 رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی و برنامه های توسعه اقتصادی ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
414 رابطه جزء غیر عملیاتی سود با سود غیر عادی آتی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
415 رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
416 رابطه سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (مطالعه موردی سیستم بانکی ایران) ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
417 رابطه کیفیت سود و درج نام شرکتها در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ علامه طباطبایی
418 رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۸۸ علامه طباطبایی
419 رابطه ماکیاول گرایی با ویژگی های شخصی حسابداران ۸۸ علامه طباطبایی
420 رابطه محافظه کاری و به موقع بودن سود حسابداری با اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی ۸۸ علامه طباطبایی
421 رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور
422 رابطه میان ویژگیهای شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات ۸۸ علامه طباطبایی
423 رابطه ویژگیهای قبل از عرضه اولیه سهام و عملکرد بلندمدت عرضه‌های اولیه، در بورس اوراق بهادار تهران. ۸۸ الزهرا
424 رتبه بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهی ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۸ دانشگاه شیراز
425 ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران ۸۸ شهید بهشتی
426 سنجش عوامل موثر بر کارایی سود در شبکه بانکی کشور ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
427 طراحی سیستم حسابداری بهای تمام‌شده پسته در استان فارس ۸۸ آزاد مرودشت
428 طراحی مدلی برای برآورد ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
429 علل گرایش به فعالیتهای خارج از تراز نامه در بانکهای ایران و تاثیر آن بر ساختار درآمدی آنها ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
430 عملکرد بلندمدت عرضه اولیه ۸۸ علامه طباطبایی
431 عوامل تاثیرگذار بر زمان صدور گزارش حسابرسی ۸۸ علامه طباطبایی
432 عوامل موثر بر ارتباط بین هموارسازی سود و سود آوری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تربیت مدرس
433 عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری ۸۸ علامه طباطبایی
434 عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ۸۸ فردوسی مشهد
435 قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها (بتا) ۸۸ شهید بهشتی
436 کاربرد اطلاعاتی متغیرهای حسابداری با تاکید بر تغییرات سرمایه و نرخ تنزیل در توضیح دهندگی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
437 کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی دانشکده های حسابداری ۸۸ آزاد مرودشت
438 کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهیدچمران اهواز
439 کیفیت اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای شرکتها:دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی ۸۸ تربیت مدرس
440 کیفیت حسابرسی وپیش بینی سود ۸۸ الزهرا
441 کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۸۸ تهران
442 محافظه کاری مشروط حسابداری و اقلام تعهدی غیرمنتظره ۸۸ پیام نور
443 مخارج تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر عایدات، قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ آزاد تهران جنوب
444 مدلسازی، پیش بینی تلاطم و بررسی رابطه آن با بازده در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل ۸۸ علامه طباطبایی
445 مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد، مدیریت سود و نظارت موسسات سرمایه گذاری ۸۸ الزهرا
446 مطالعه تجربی رفتار سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های ویولت ۸۸ آزاد مرودشت
447 مطالعه تطبیقی ساختار نهادهای موثر در تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی ۸۸ علامه طباطبایی
448 مطالعه تئوری های توازی ایستا و سلسله مراتبی در ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۸۸ فردوسی مشهد
449 مطالعه دوام پذیری موقعیت استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ پیام نور بهشهر
450 مقایسه عوامل موثر در پذیرش بانکداری اینترنتی در بین مشتریان عمده حقیقی شعب بانک ملت و یک بانک خصوصی در تهران ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
451 مقایسه قدرت داده های حسابداری نقدی وتعهدی درپیش بینی جریان های نقدی آتی بااستفاده از اطلاعات مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” بهمن 88 به راهنمایی رویادارابی ۸۸ آزاد تهران جنوب
452 مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)با مدل تعدیل شده آن در شرایط تورمی(CAPMUI) ۸۸ الزهرا
453 مقایسه ی توانایی پیش بینی داده های روش مستقیم در مقابل داده های روش غیرمستقیم برای تخمین جریان وجوه نقد عملیاتی آتی در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ دانشگاه اصفهان
454 موانع عدم اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران از نظر آموزشی و حرفه‌ای ۸۸ پیام نور
455 نقش اتکاپذیری داراییها و کیفیت حسابرس بر ارزیابی حقوق صاحبان سهام ۸۸ علامه طباطبایی
456 نقش ارزش دفتری و سود در قیمت گذاری سهام شرکتهای موفق و ناموفق ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
457 نقش اقلام تعهدی جاری در ارتباط بین سود با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ شهیدچمران اهواز
458 نوسان پذیری جریان نقدی ، هموارسازی سود و پاداش هیات مدیره ۸۸ الزهرا
459 واکنش بازار سرمایه نسبت به کیفیت سودهای هموار شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۸ تهران
460 ویژگی های مطلوب ارائه دهندگان خدمات اطمینان بخشی از دیدگاه رؤسای حسابداری و مدیران مالی شرکتها و میزان احتمال انتخاب حسابرس مستقل ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
461 هزینه‌ حقوق صاحبان سهام و متغیر‌های حسابداری محرک ریسک ۸۸ دانشکده علوم اقتصادی
462 هموارسازی سودازطریق تعدیل ذخایرمطالبات مشکوک الوصول دربانکها ۸۸ موسسه عالی بانکدارای ایران
463 اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری ۸۹ الزهرا
464 اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
465 اثر شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ علامه طباطبایی
466 اثر قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت های سهام ۸۹ علامه طباطبایی
467 اثر متغیر های نقدینگی –تورم- حفظ سرمایه تولید ناخالص ملی بر سودآوری بانک ملت ۸۹ آزاد
468 اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران (پژوهش پیمایشی) ۸۹ الزهرا
469 اثرات درآمد حاصل از صادرات در شرکتهای صنایع تولیدی در مقایسه با شرکتهای تولیدی فاقد صادرات بر قیمت سهام آنها دربورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد
470 ارایه مدل بهینه تأمین مالی در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه عصبی ۸۹ دانشگاه شیراز
471 ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مبتنی برالگوریتم ژنتیک درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
472 ارائه مدلی برای رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تربیت مدرس
473 ارائه مدلی جهت بهینه سازی اقلام ترازنامه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی بانک پارسیان) ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
474 ارتباط اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری با مدیریت سود فزاینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
475 ارتباط بازده تحقق یافته، بازده مورد انتظار و عوامل ریسک شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور
476 ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تهران
477 ارتباط بین نوسانات سود و قابلیت پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ علامه طباطبایی
478 ارتباط هموارسازی سود با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ ولی عصر رفسنجان
479 ارزش گذاری بازیکنان فوتبال حرفه ای بر اساس عملکرد آن ها، با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) ۸۹ دانشگاه اصفهان
480 ارزش گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداربر اساس رویکرد استفاده از وجوه نقد واقعی با بکارگیری مدل ارزک 2005 ۸۹ آزاد
481 ارزشیابی بازار از اجزای تعهدی و نقدی ۸۹ پیام نور
482 ارزشیابی دوره های حسابداری و کامپیوتر آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهر تهران بر اساس الگوی ۸۹ علامه طباطبایی
483 ارزشیابی دوره های حسابداری و کامپیوتر آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهر تهران بر اساس الگوی ۸۹ علامه طباطبایی
484 ارزیابی اثر خود اظهاری مالیاتی بر میزان مالیات وصولی در شهرستانهای استان تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
485 ارزیابی ارتباط بین تکنیک Q توبین و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
486 ارزیابی توانایی مدل پیش بینی تنگدستی مالی با استفاده از ترکیب های جریان وجوه نقد ۸۹ آزاد مرودشت
487 ارزیابی راهکارهای اجرایی استقرار مدلها و چارچوب های نظری گزارشگری مالی اسلامی درایران ۸۹ آزاد
488 ارزیابی عملکرد مناطق بانک سپه با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره فازی(FMCDM) و کارت امتیازی متوازن(BSC) ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
489 ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر سطح اعتماد مسئولین اعتباری بانکهای خصوصی شهر اصفهان نسبت به مدیران شرکتها ۸۹ دانشگاه اصفهان
490 ارزیابی کارایی گروه‌های آموزشی حسابداری دانشگاه‌های سراسری و آزاد استان اصفهان ۸۹ دانشگاه اصفهان
491 ارزیابی مقایسه ای ساختار سرمایه شرکت های با فناوری بالا و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
492 افزایش توان قضاوت حسابرسان در اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت شرکت ها با استفاده از مدل های آماری پیش بینی ورشکستگی به عنوان یک روش تحلیلی ۸۹ الزهرا
493 الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی ۸۹ آزاد تبریز
494 آزمون تجربی مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد
495 آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی ۸۹ تهران
496 آزمون مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور
497 براورد اثر فعالیت های اقلام خارج از ترازنامه بر ریسک و بازدهی بانک ها‏ ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
498 بررسی اثر جریان های نقدی منفی بر حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی ۸۹ سیستان و بلوچستان
499 بررسی اثر ساختار مالکیت برعملکرد قیمت سهام در دوره های بحران بازار سهام ۸۹ پیام نور
500 بررسی اثر ساختار مالکیتی بر ارزش شرکتها ۸۹ تهران
501 بررسی اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد ۸۹ الزهرا
502 بررسی اثر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
503 بررسی اثر متقابل سطح افشا و هزینه سرمایه، مبتنی بر محافظه‏کاری شرکت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
504 بررسی اثر میزان وجه نقد نگهداری شده بر عملکرد آتی شرکت ۸۹ دانشگاه مازندران
505 بررسی اثرات تعامل سیستمهای حسابداری مدیریت و مدیریت فرآیند کیفیت بر کارایی کیفیت محصول در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
506 بررسی اثرات روشهای تحلیلی، خوش بینی و محافظه کاری حسابرسان بر میزان رسیدگیهای انجام شده در رابطه با برآوردهای حسابداری ۸۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان
507 بررسی اثرات سود باقیمانده (محاسبه شده با روش های ارزش افزوده اقتصادی و حسابداری) و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهیدچمران اهواز
508 بررسی اثرات کاهش یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی گروه های شغلی ( با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ) ۸۹ علامه طباطبایی
509 بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مشارکت در تهیه بودجه بر عملکرد مدیران شرکت های دولتی ایران ۸۹ باهنر کرمان
510 بررسی ارتباط اقلام کلیدی صورت سود وزیان با شاخصهای بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ ولی عصر رفسنجان
511 بررسی ارتباط بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود ۸۹ شهید بهشتی
512 بررسی ارتباط بین خطاهای سود پیش بینی شده توسط مدیریت و ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
513 بررسی ارتباط بین خطاهای سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت و اقلام تعهدی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ۸۹ دانشگاه شیراز
514 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی ۸۹ بین المللی قزوین
515 بررسی ارتباط بین روش اختیارات واقعی و افزایش تعهد در بودجه بندی سرمایه ای ۸۹ باهنر کرمان
516 بررسی ارتباط بین شاخص های سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
517 بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‏ ۸۹ -
518 بررسی ارتباط بین هموار بودن سود با بازده و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
519 بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ارزش شرکت با استفاده از مدل تعدیل شده جونز در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
520 بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره 18 – استاد راهنما : | دانشجو :  | مشاور : ۸۹ آزاد اراک
521 بررسی ارتباط متقابل میان ثبات مالکیت نهادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
522 بررسی ارتباط محافظهکاری با میزان مالیاتها، پایداری و توزیع سود ۸۹ تهران
523 بررسی ارتباط معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد‏ ۸۹ -
524 بررسی ارتباط میان ویژگیهای فردی، حرفهای و شخصیتی با تورشهای رفتاری متداول در میان مدیران سرمایه گذاری و فعالان بازار سرمایه ایران ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
525 بررسی افشای اطلاعات مدیریت ریسک در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
526 بررسی امکان پذیری پیاده سازی سیستمهای فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه سازمانهای خدماتی پروژه-محور ۸۹ دانشگاه قم
527 بررسی امکان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی ۸۹ فردوسی مشهد
528 بررسی آثار بکارگیری همزمان حجم مبنا وحد نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
529 بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
530 بررسی پایداری اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهیدچمران اهواز
531 بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلندمدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تهران
532 بررسی تاثیر انحرافات بودجه زمانی حسابرسی بر تغییرات بودجه زمانی حسابرسی در سازمان حسابرسی ۸۹ پیام نور بهشهر
533 بررسی تاثیر برخی از جنبه‌های اصول راهبردی بر محتوای اطلاعاتی، محافظه‌كاری و به موقع بودن سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
534 بررسی تاثیر بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد(عملیاتی) در افزایش مسئولیت پاسخگویی سازمان¬های دولتی ۸۹ آزاد مرودشت
535 بررسی تاثیر پذیری نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای عملکرد شرکت از اعمال مکانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور
536 بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود و قیمت سهام ۸۹ شهید بهشتی
537 بررسی تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه مازندران
538 بررسی تاثیر تورم بر افزایش حاشیه سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385-1388 ۸۹ پیام نور بهشهر
539 بررسی تاثیر چرخه‌های عمر شركت بر هزینه سرمایه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
540 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) ۸۹ دانشگاه مازندران
541 بررسی تاثیر خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی همزمان بر استقلال حسابرس از دیدگاه تحلیل گران بورس اوراق بهادار و دانشگاهیان ۸۹ ولی عصر رفسنجان
542 بررسی تاثیر رعایت معیارهای راهبری شرکتی بر سیاست ذخیره وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تهران
543 بررسی تاثیر ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت و صرف ریسک بازار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
544 بررسی تاثیر ساختار مالكیت بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
545 بررسی تاثیر فرآیند نا همگن ایجاد اقلام تعهدی بر مدل های تجربی اقلام تعهدی ۸۹ بین المللی قزوین
546 بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ۸۹ شهید بهشتی
547 بررسی تاثیر متغیرهای منتخب ارزیابی عملکرد شرکت بر عوامل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
548 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر همردیف سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری (در شرکت مخابرات استان مازندران) ۸۹ پیام نور بهشهر
549 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت ها (مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ) ۸۹ دانشگاه مازندران
550 بررسی تاثیر نرخ رشد دارایی ها بر بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
551 بررسی تاثیر نوسان جریان های نقدی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۸۹ آزاد مرودشت
552 بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها ۸۹ الزهرا
553 بررسی تاثیر وضع استانداردهای حسابداری بر میزان محافظه کاری و اثر آن بر محتوای اطلاعاتی سود ۸۹ فردوسی مشهد
554 بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی قابلیت مدل های تعهدی ونفدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی ۸۹ شهیدچمران اهواز
555 بررسی تاثیر هزینه سرمایه بر سیاست تقسیم سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
556 بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود (آگاهی بخشی سود) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
557 بررسی تاثیر هموارسازی و کیفیت سود بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهیدچمران اهواز
558 بررسی تاثیرتاخیری شاخصهای کلان اقتصادی بربازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد تهران مرکز
559 بررسی تجربی ارتباط سرمایه فکری با ابعاد مختلف عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ علامه طباطبایی
560 بررسی تجربی پیرامون همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام ۸۹ علامه طباطبایی
561 بررسی تجربی تعدیلات سنواتی و اهمیت صورت‌های مالی تجدیدارائه شده در پیشبینی سودعملیاتی ۸۹ فردوسی مشهد
562 بررسی تجربی سازه‌های مؤثر در شكل‌گیری ساختار هیأت مدیره شركت‌های ایرانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
563 بررسی تجربی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط دربورس اوراق بهادار تهران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
564 بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی ۸۹ فردوسی مشهد
565 بررسی تطبیقی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کوالالامپور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ( CAPM ) ۸۹ سیستان و بلوچستان
566 بررسی تطبیقی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کوالالامپور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ( CAPM ) ۸۹ سیستان و بلوچستان
567 بررسی توان سود حسابداری در مقایسه با جریانهای نقدی عملیاتی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهید بهشتی
568 بررسی دانش ها و مهارتهای مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی در ایران ۸۹ باهنر کرمان
569 بررسی دانش ها و مهارتهای مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی در ایران ۸۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان
570 بررسی رابطه ارزشهای فرهنگی و افشای مسیولیتهای اجتماعی شرکتها‏ ۸۹ -
571 بررسی رابطه انحراف از وجه نقد مورد انتظار شرکت با عملکرد عملیاتی و بازده سهام شرکت ۸۹ الزهرا
572 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه ۸۹ تهران
573 بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی ۸۹ شهید بهشتی
574 بررسی رابطه بین اهرم و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ الزهرا
575 بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد وحق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
576 بررسی رابطه بین خالص اقلام تعهدی عملیاتی با نرخ بازده خالص دارایی های عملیاتی ۸۹ شهیدچمران اهواز
577 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
578 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ الزهرا
579 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
580 بررسی رابطه بین ساز و كارهای حاكمیت شركتی و انتخاب حسابرس در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
581 بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
582 بررسی رابطه بین سود یا زیان و قابلیت پیش بینی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
583 بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکته ۸۹ دانشگاه مازندران
584 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه سهام عادی ۸۹ بین المللی قزوین
585 بررسی رابطه بین عدم تقارن در جریان های نقدی و محافظه کاری در گزارشگری مالی ۸۹ غیر انتفاعی رجا
586 بررسی رابطه بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش و سود قبل از بهره و مالیات شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
587 بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و هزینه های مالکانه ۸۹ پیام نور بهشهر
588 بررسی رابطه بین مالکیت متمرکز و نسبت سود تقسیمی (DPS)در صنایع مواد شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
589 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت عمده به عنوان جنبه‌هایی از حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت ۸۹ شهید بهشتی
590 بررسی رابطه بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود ۸۹ شهیدچمران اهواز
591 بررسی رابطه بین نقدینگی دارایی ها و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
592 بررسی رابطه بین هموارسازی سود و سودآوری شرکت ۸۹ آزاد مرودشت
593 بررسی رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری اخلاقی حسابداران (مطالعه موردی حسابداران شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و شرکتهای تابعه در تهران) ۸۹ آزاد تهران مرکز
594 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی بر اساس اندازه شرکت ها ۸۹ پیام نور بهشهر
595 بررسی رابطه حسابداری محافظه کارانه و کیفیت سود ۸۹ بین المللی قزوین
596 بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی ۸۹ فردوسی مشهد
597 بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
598 بررسی رابطه ساختار هیئت مدیره با سرمایه فکری شرکت ها ۸۹ دانشگاه مازندران
599 بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های داروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران) ۸۹ پیام نور
600 بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
601 بررسی رابطه کیفیت حسابرسی، تغییر حسابرس و سهم بازار صاحبکار با مدیریت سود ۸۹ غیر انتفاعی رجا
602 بررسی رابطه کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی ۸۹ غیر انتفاعی رجا
603 بررسی رابطه متغییرهای حسابداری و ریسک شرکتها ۸۹ آزاد تهران مرکز
604 بررسی رابطه معیارهای کارت امتیاز متوازن با شاخصهای سودآوری بانکها ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
605 بررسی رابطه میان اطلاعات حسابداری شرکت و حق الزحمه حسابرسی ۸۹ آزاد تهران مرکز
606 بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدل Q توبین در ارزشیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
607 بررسی رابطه نوسان جریانات نقدی عملیاتی و سود خالص با ارزش شرکت ۸۹ تهران
608 بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار وسرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تهران
609 بررسی رابطه هزینه سرمایه و ریسک اجزای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ۸۹ آزاد مرودشت
610 بررسی رابطه ی سود سهام با جریان های نقدی عملیاتی و سودهای آتی ۸۹ بین المللی قزوین
611 بررسی رعایت و به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیت‌های ساخت املاک) در واحدهای اقتصادی ۸۹ آزاد تهران مرکز
612 بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران ۸۹ آزاد تهران مرکز
613 بررسی علل و موانع عدم اجرای دقیق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم (با موضوع اجرای حسابرسی مالیاتی) ۸۹ پیام نور بهشهر
614 بررسی عملکرد بلند مدت قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
615 بررسی عوامل اثر گذار بر محافظه کاری حسابداری در واحدهای تجاری با استفاده از شاخصهای مختلف محافظه کاری ۸۹ تربیت مدرس
616 بررسی عوامل تاثیر گذار بر هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط ایران ۸۹ پیام نور بهشهر
617 بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد نگهداری شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه مازندران
618 بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار مازندران ۸۹ پیام نور
619 بررسی عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی ۸۹ تهران
620 بررسی عوامل موثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
621 بررسی قیمت سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
622 بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی (آلتمن ، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا ) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی بانک سپه ۸۹ تهران
623 بررسی کیفیت سود در عرضه های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ الزهرا
624 بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با قیمت و بازده با تاکید بر نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد
625 بررسی محتوای اطلاعاتی تفاضلی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ غیر انتفاعی رجا
626 بررسی محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان با روش بهایابی متغیر برای گزارشگری برون سازمانی ۸۹ ولی عصر رفسنجان
627 بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود حسابداری در توضیح تغییرات بازده سهام، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهید بهشتی
628 بررسی محتوای نسبی سود وداده‌های نقدی در پیشبینی جریان‌های نقدی آتی ۸۹ آزاد مرودشت
629 بررسی مدیریت جریانهای نقد در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تهران
630 بررسی مشکلات دیوان محاسبات درحسابرسی دستگاه های دولتی ازدیدگاه ذیحسابان ومدیران مالی استان مازندران ۸۹ تهران
631 بررسی مقایسه ای ارتباط بین ساختار سرمایه وسودآوری شرکت ها (در صنایع خودروسازی وکانی فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۹ آزاد مرودشت
632 بررسی مقایسه ای دیدگاه مدیران و حسابرسان در ارتباط با گزارشگری کنترل های داخلی ۸۹ آزاد مرودشت
633 بررسی مقایسه ای رتبه بندی نسبت های مالی به تفکیک صنعت بر اساس رابطه با تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور
634 بررسی مقایسه‌ای نقش شاخص‌های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملكرد مالی شركت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
635 بررسی موانع بکارگیری الگوریتم ژنتیک در حسابرسی مستقل ایران ۸۹ آزاد تهران مرکز
636 بررسی میزان افشا در گزارش های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در مقایسه با گزارش های مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابدار رسمی ۸۹ پیام نور بهشهر
637 بررسی ناپایداری سود بر قابلیت پیش بینی سودهای آتی ۸۹ آزاد مرودشت
638 بررسی نظرات مدیران و اساتید دانشگاه در مورد تاثیر کیفیت اطلاعات حاصل ازسیستم حسابداری منابع انسانی بر اثربخشی تصمیمات مدیران ۸۹ فردوسی مشهد
639 بررسی نقش ارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی و معیارهای ارزشهای فریبنده در رابطه با قیمت گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ بین المللی قزوین
640 بررسی نقش درآمدهای اختیاری در مدیریت سود ۸۹ فردوسی مشهد
641 بررسی نقش سهامداران اقلیت در سیاستهای تقسیم سود شرکتها ۸۹ پیام نور بهشهر
642 بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
643 بررسی نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشكی استان فارس نسبت به كیفیت گزارش‌های مالی ارایه شده ۸۹ دانشگاه شیراز
644 بررسی و شناسایی الزامات و موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۸۹ پیام نور تهران
645 بكارگیری سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: بیمارستان رضوی مشهد) ۸۹ دانشگاه شیراز
646 بهبود تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی ۸۹ تربیت مدرس
647 پیش بینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۸۹ تربیت مدرس
648 پیش بینی جریان نقدی عملیاتی در صنعت بانکداری ایران ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
649 پیش بینی مدیریت سود در شرکتهای پذیریفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های داده کاوی ۸۹ فردوسی مشهد
650 تاثیر اخذ گواهینامه ایزو بر شاخصهای مالی شرکتهای بورسی ۸۹ تهران
651 تاثیر آموزش زبان محتوا محور بر روی تدریس واژگان تخصصی دانشجویان رشته حسابداری ۸۹ آزاد گرمسار
652 تاثیر آیین رفتار حرفه ای و تجربه بر قضاوت های حسابرسی ۸۹ علامه طباطبایی
653 تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی ۸۹ شهیدچمران اهواز
654 تاثیر ترکیب هیأت مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
655 تاثیر چرخه ی عمر شرکت بر توان توضیحی معیارهای ریسک و عملکرد ۸۹ تهران
656 تاثیر خصیصه های سود بر مدلهای قیمت¬گذاری سهام و کیفیت سود ۸۹ آزاد مرودشت
657 تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران1387-1381 ۸۹ دانشگاه اصفهان
658 تاثیر ساختار هیات مدیره بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
659 تاثیر سهامداران عمده بر فرایند هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهیدچمران اهواز
660 تاثیر عدم اطمینان جریان¬های نقدی و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بر سیاست تقسیم سود ۸۹ علامه طباطبایی
661 تاثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ۸۹ آزاد مرودشت
662 تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
663 تاثیر گزارش حسابرسی بر قیمت سهام ۸۹ تهران
664 تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
665 تاثیر محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریان های نقدی و اقلام تعهدی ۸۹ آزاد
666 تاثیر محافظهکاری بر تعداد دفعات پیشبینیهای سود توسط مدیریت شرکت‏های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
667 تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهیدچمران اهواز
668 تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سهام و درصد نقدشوندگی ۸۹ پیام نور بهشهر
669 تاثیر نرخ رشد دارایی های ثابت بر بازده سهام شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق  تهران ۸۹ آزاد
670 تاثیر نقدی شدن یارانه حامل های انرژی بر تورم در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) ۸۹ تربیت مدرس
671 تاثیر نوع گزارش حسابرسی بر تصمیم های اعتباری و سرمایه گذاری بانکهای خصوصی ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
672 تاثیر نوع مالکیت بر سلامت مالی با اندازه گیری مدل آلتمن ۸۹ آزاد
673 تاثیر وجود حسابرسی داخلی بر برنامه¬ریزی حسابرسی مستقل ۸۹ علامه طباطبایی
674 تبیین شکاف انتظارات میان حسابرس وکارشناس اعتباری بانک‌ سپه و اثر آن بر تصمیمات اعطای تسهیلات ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
675 تبیین عوامل مؤثر بر كیفیت افشای اطلاعات شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
676 تجزیه و تحلیل بازده سهام ارزشی و رشدی در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
677 تجزیه و تحلیل بنیادی و بازده غیرعادی سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
678 تحلیل اهرمی صورت های مالی و نقش اطلاعاتی آن در سودآوری و نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
679 تحلیل رابطه اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام در سطح بازار ۸۹ دانشگاه اصفهان
680 تخمین توانایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در باز پرداخت اصل و فرع دیون خود با استفاده از تحلیل پوششی داده‌هاDEA ۸۹ آزاد مرودشت
681 تعیین طول محدوده زمانی مناسب در پژوهش های رویدادی حسابداری ۸۹ بین المللی قزوین
682 تفکیک جریان های نقدی و پیش بینی جریان های نقدی آتی ۸۹ -
683 توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی ۸۹ علامه طباطبایی
684 توانایی توضیح دهندگی بازدة هر سهم بواسطة معیارهای منتخب در شرایط روند صعودی یا نزولی بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
685 جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر سیاست‌های بدهی و تقسیم سود شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
686 چالش های پیش روی اجرای قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده در بخش خدمات در ایران ۸۹ آزاد
687 حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در بازار بورس تهران ۸۹ آزاد مرودشت
688 حسابداری محیط زیست و شاخص های توسعه پایدار- با تاکید بر هوا ۸۹ الزهرا
689 حفاظت های موثر بر استقلال حسابرسان در برابر تهدید صاحبکاران به جایگزینی آنان ۸۹ تهران
690 درک اهمیت گزارش سالانه مالی دولتی ۸۹ آزاد مرودشت
691 درک دانشجویان حسابداری از اصول اخلاقی حرفه حسابداری: بررسی میان‌فرهنگی در دو کشور ایران و انگلستان ۸۹ فردوسی مشهد
692 دستکاری سود در محدوده سود صفر ۸۹ آزاد مرودشت
693 رابطه ارزشیِ اطلاعاتِ حسابداریِ محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه ۸۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان
694 رابطه بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه ۸۹ علامه طباطبایی
695 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وشاخص Q توبین با بازده سهام ۸۹ فردوسی مشهد
696 رابطه بین ارزش دفتری و سود حسابداری با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از الزام استانداردهای حسابداری ۸۹ پیام نور بهشهر
697 رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و گزارش حسابرس ۸۹ علامه طباطبایی
698 رابطه بین اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اثر شتاب و بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
699 رابطه بین حاکمیت شرکتی ومحافظه کاری حسابداری ۸۹ آزاد
700 رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت ۸۹ شهید بهشتی
701 رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی ۸۹ علامه طباطبایی
702 رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد ۸۹ علامه طباطبایی
703 رابطه بین کیفیت افشاء و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
704 رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار و اهمیت کنترل شوک های جریان نقد ۸۹ الزهرا
705 رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود و تمرکز سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ علامه طباطبایی
706 رابطه بین کیفیت سود وساختار سرمایه در بانک های دولتی وخصوصی ۸۹ آزاد
707 رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود ۸۹ علامه طباطبایی
708 رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سود‌آوری شرکت ها ۸۹ الزهرا
709 رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ علامه طباطبایی
710 رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد تهران مرکز
711 رابطه بین هزینه های تبلیغات و ارزش نامشهود شرکت و ریسک آن ۸۹ شهیدچمران اهواز
712 رابطه ترکیب خدمات با نوسانات سود بانک های تجاری ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
713 رابطه ترکیب هیات مدیره و تفکیک پست مدیر عامل و رییس هیات مدیره با عملکرد شرکت ۸۹ دانشکده علوم اقتصادی
714 رابطه تغییر حسابرس با تعدیلات سنواتی ۸۹ علامه طباطبایی
715 رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ۸۹ علامه طباطبایی
716 رابطه محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
717 رابطه معیارهای حسابداری با ریسک بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
718 رابطه میان محافظه‌كاری حسابداری و كارآیی سرمایه‌گذاری شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه شیراز
719 رابطه میزان وام بازیافت شده و نوع وثایق اخذ شده بر تدوین مقررات ناظر بر ذخیره گیری برای زیان وام (مورد مطالعه بانک صادرات استان تهران) ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
720 رابطه ی بین معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سالانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ شهیدچمران اهواز
721 راهبردهای انتخاب پورتفوی با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی نسبت سود و ارزش دفتری به ارزش بازار ۸۹ تهران
722 رتبه بندی شرکت ها با استفاده از شاخص های مالی وتکنیک MADM(مطالعه موردی در شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ) ۸۹ آزاد تهران مرکز
723 رتبه بندی شرکتهای سهامی عام تابعه ایران خودرو بااستفاده از الگوی  -Top sis ۸۹ آزاد
724 رعایت وکفایت استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی شرکتهای لیزینگ ایران ۸۹ الزهرا
725 روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ علامه طباطبایی
726 ریسک سیستماتیک، بازدهی سهام و واگرایی قیمت و ارزش ذاتی ۸۹ آزاد مرودشت
727 ساختارهیات مدیره شرکتها و اظهارنظر غیرمقبول حسابرسی ۸۹ دانشگاه مازندران
728 سنجش رضایت کاربران نرم افزارهای حسابداری بر اساس مدل کانو ۸۹ الزهرا
729 شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
730 شناسایی درآمد نرم افزار در شرکتهای ایرانی ۸۹ الزهرا
731 شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در دستگاههای اجرایی (مطالعه موردی دستگاههای اجرایی مستقر در استان یزد) ۸۹ دانشگاه یزد
732 ضرورت افشاء اطلاعات حسابداری اجتماعی در ایران: شواهدی از حسابداران خبره ۸۹ شهید بهشتی
733 طراحی الگوی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداریهای کشور با تأکید بر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ۸۹ پیام نور بهشهر
734 طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ۸۹ تربیت مدرس
735 عنوان ارزیابی فاکتورهای موثر در خطای پیش بینی سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
736 عنوان: بررسی محتوای نسبی وفزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) برای پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
737 عنوان: تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده نقدی (CVA) در ارتباط با بازده سهام ۸۹ آزاد مرودشت
738 عوامل تاثیرگذار بر تقسیم دانش در خدمات حرفه ای موسسات حسابرسی ۸۹ آزاد مرودشت
739 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان از دیدگاه مالی ۸۹ آزاد مرودشت
740 عوامل موثر بر خطای مدیریت در پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ پیام نور بهشهر
741 عوامل موثر بر عملکرد بانکها ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
742 قابلیت اتکا سودهای پیش بینی شده مندرج در گزارشات توجیهی افزایش سرمایه ۸۹ آزاد
743 کاربرد تئوری فازی در ارزیابی ریسک عدم کشف حسابرسی ۸۹ آزاد مرودشت
744 کیفیت سود در عرضه عمومی اولیه سهام ۸۹ پیام نور بهشهر
745 کیفیت سود شرکت های ورشکسته و ارزیابی مقایسه ای آن با سایر شرکت ها ۸۹ آزاد مرودشت
746 کیفیت گزارشگری مالی و هزینه های مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ بین المللی قزوین
747 گزارشگری مالی اسمی و پیامد های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در شرایط تورمی ۸۹ الزهرا
748 مدل بهینه برای پیش‌بینی ریسك سیستماتیك شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه انطباقی عصبی-فازی استنتاجی ۸۹ دانشگاه شیراز
749 مدلی برای سنجش تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود ۸۹ علامه طباطبایی
750 مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی ۸۹ شهید بهشتی
751 مطالعه اثر هزینه تبلیغات و تحقیق و توسعه بر ریسک شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
752 مطالعه ارتباط بین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی با نرخ تورم و اشتغال در جامعه ۸۹ آزاد
753 مطالعه تاثیر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ۸۹ دانشگاه مازندران
754 مطالعه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری”شهریور 89 به راهنمایی رویا دارابی ۸۹ آزاد
755 مطالعه وجوه افتراق استاندارد حسابداری شماره 28 ( فعالیتهای بیمه عمومی) با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه در مورد محاسبه وگزارشگری ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ۸۹ آزاد
756 معرفی متغیر توضیحی اهرم و بررسی رابطه آن با نوسانات بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی ۸۹ الزهرا
757 مقایسه ارزش افزوده خالص با سود حسابداری در توضیح دهندگی ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
758 مقایسه تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی تا تاریخ 1388 مطابق 2010 ۸۹ آزاد
759 مقایسه توانایی مدل های خطی، پس انتشار و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ دانشگاه اصفهان
760 ممیزی اظهار های مالیاتی با استفاده از تئوری آشوب و شبکه های عصبی ۸۹ آزاد
761 موانع اجرای حسابداری ناب در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد
762 موانع پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران ۸۹ الزهرا
763 موانع پیاده سازی مدیریت دانش در سیستم مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۸۹ آزاد
764 موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه مصنوعی در صنایع فولاد ایران ۸۹ آزاد
765 میان سرمایه در گردش، جریان¬های نقدعملیاتی و عملکرد، در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۸۹ آزاد مرودشت
766 میزان خطای پیش بینی سود شرکتها وعوامل موثر بر آن در شرکتهایی که سهام آنها برای اولین بار در بورس اوراق بهادار به فروش می رسند ۸۹ آزاد
767 نحوه استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای فعالیت در سازمان مسکن و شهر سازی در شمال غرب کشور ۸۹ آزاد تهران شمال
768 نحوه به کارگیری فناوریهای نوین درآموزش حسابداری ۸۹ آزاد مرودشت
769 نسبتهای مالی و هزینه سهام عادی ۸۹ قم
770 نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی: مطالعه موردی بانکهای ایران ۸۹ موسسه عالی بانکدارای ایران
771 نقش تغییرات وجوه نقد مورد انتظار بر عملکرد آتی شرکت ها ۸۹ غیر انتفاعی
772 نقش محاسبات اکچوئری و تاثیر تغییرات جمعیتی، اقتصادی در وضع مالی بیمه های مستمری ایران ۸۹ آزاد تهران مرکز
773 واکنش سرمایه گذاران به انواع گزارشگری اجتماعی شرکت ها ۸۹ علامه طباطبایی
774 هزینه های نمایندگی و سازوکارهای نظام راهبری شرکت ۸۹ آزاد مرودشت
775 هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت ۸۹ تهران

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme