لیست عناوین پایان نامه های رشته اقتصاد

 

كد عنوان سال 
1 بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نقتي ايران 65- 1346 1386
2 اندازه گیری بهره وری صنایع کشور 1368
3 تلفیق مبادلات بین بخشی در سازمان اکو 1369
4 بررسی سیاست های پولی و مالی در کشور های توسعه نیافته 1369
5 براورد قیمت های سایه ای 1369
6 اثر در امدی اموزش 1370
7 ریشه یابی جنبه های ارزشی اقتصاد 1370
8 برنامه ای برای نرخ بندی ارز در یک الگوی پولی 1369
9 براورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه ی پول در ایران 1367
10 تحلیل هزینه های اموزش و پرورش 1370
11 نقش اموزش وپرورش در رشد و توسعه ی اقتصادی 1370
12 براورد تابع تقاضای مسکن شهری در استان یزد 1371
13 نقش پست در توسعه ی اقتصادی و تخصیص بهینه ی منابع 1371
14 بررسی نرخ بازده ی اقتصادی در منطقه ی بشاگرد  1371
15 بررسی تاثیر تورم ب توزیع درامد در ایران 1371
16 تخمین تابعه ی تقاضای برق خانگی  در استان اصفهان 1372
17 بررسی اثز تجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصاد بر توسعه 1372
18 ارزیابی نظام برنامه ریزی متمرکز اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی 1372
19 براورد متوسط وقفه بر دریافتی های دولت وتاثیر ان بر کسری بودجه وتورم در ایران 1372
20 تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی اب مطالعه ی موردی شهرستان ارسنجان 1373
21 اندازه دولت ورشد اقتصادی در سال های 70-1338 1373
22 بهره وری بهینه از منابع میگو:مطالعه ی موردی ابهای ساحلی بوشهر 1374
23 نقش انتظارات عقلانی در بی تاثیری سیاستهای پولی ایران  1374
24 تاثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد کشور دیدگاه: نظریه کنترل بهینه 1374
25 بررسی امکان حصول تعادل همزمان داخلی و خارجی با استفاده از سیاستهای ترکیبی در اقتصاد ایران 1374
26 برآورد تابع تولید خرمای کبکاب «مطالعه موردی دشتستان » 1374
27 بررسی تاثیر نا اطمینانی بر تصمیم استخراج منابع تجدیدناپذیر 1374
28 اثرات بودجه های برنامه ی اول در ترکیب و جهت  1374
29 براورد تابع تقاضای اب اشامیدنی 1373
30 بررسي تطبيقي توزيع درآمد در ايران و استان اصفهاني در سالهاي 56 و 72 – 70 1374
31 بررسی وتخمین اثرات تجاری بین المللی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران 1374
32 ازاد سازی بخش کشاورزی اثار اقتصادی حذف سوبسید نهادها مطالعه ی موردی سیب زمینی 1374
33 تخصیص بهینه آب رودخانه هیرمند در زیر بخش های کشاورزی منطقه سیستان  1374
34 بهره برداری بهینه از مراتع 1374
35 بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران  1374
36 تخمین نیاز ارزی کشور در طول برنامه دوم (78ـ1374) 1374
37 ضرورت دانشگاههای خصوصی در ایران 1373
38 تخمین کشتهای تجاری و سیاستهای مناسب جهت بهبود موازنه تجاری  1374
39 معرفی یک الگوی دید توزیع درآمد و کاربرد آن برای اقتصاد ایران  1375
40 برنامه های سرمایه گذاری و محدودیت های اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه ، کاربرد مدل «SAHARK  Park» در ایران  1375
41 تحلیل تاریخی و نقد علل توسعه و انحطاط اقتصادی فرهنگ ایران «بعد از اسلام تا قرن نهم  1375
42 ارزیابی سیاستهای اشتغال در برنامه اول  1375
43 تخمین تابع تولید ذرت «دانه ای» (مطالعه موردی :شهرستان مرودشت ) 1374
44 برآورد کشش های درآمدی و قیمتی کالاهای وارداتی ایران  1375
45 بررسی و تخمین تابع تقاضای فولاد کشور  1376
46 آزادسازی تجارت ـ تعدیل ساختار بودجه دولت «مورد حذف / کاهش تعرفه های تجارت»  1376
47 تقاضای کل و سیاستهای پولی و مالی :کاربردی از تبدیل باکس ـ کاکس در ایران   1376
48 بررسی برآورد تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی تجاری   1376
49 بررسي نقد و اندازه گيري خط فقر در استان كردستان  1376
50 تحلیلی از رفتار پس انداز و تخمین تابع آن ،مورد ایران 1372 ـ 1347 1376
51 رشد درآمدهای مالیاتی و ایجاد ارتباط منطقی بین بودجه دولت و درآمدخای مالیلتی  1376
52 بررسی تاثیر کنترل ارزش پول بر تراز تجارت خارجی از طریق منحنی جی 1376
53 پیش بینی تقاضای آب شرب درشهر مشهد  1376
54 تاثیر مشارکت دانشجویان در هزینه های آموزش عالی  بر کارآیی آموزشی   1376
55 ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان 1376
56 تجزیه و تحلیل نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای عاملی  1376
57 انتخاب کیفیت مناسب محیط زیست آبی «بررسی موردی 14واحد دانشگاه آزاد اسلامی دوره کارشناسی » 1376
58 مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب  1376
59 برآورد کشش های قیمتی درآمدی عرضه و تقاضای صادرات صنعتی ایران«74 ـ 1350»  1376
60 علل نارساييهاي مراكز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات 1376
61 تخمین تابع تولید مسکن و کاربری زمین شهری در منطقه شهری کاشان  1376
62 صادرات محصولات کشاورزی ایران برآورد کشش های درآمدی و قیمتی عرضه و تقاضا  1376
63 بررسی هماهنگی اهداف کلان برنامه ی دوم عمرانی توسعه ای ایران 1374
64 بررسی ساختار اقتصادی منطقه ی جنوب غرب و امکانات توسعه ان 1374
65 تخمین مهم انرزی های متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان 1377
66 تحلیل و برآورد تابع عرضه اعیانی واحدهای مسکونی در دوره زمانی 76 ـ1345 1377
67 تخمین تابع تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن  1377
68 ارزیابی اقتصادی احداث بزرگراه «زنجان ـ تبریز » 1377
69 تحلیل و برآورد هزینه صنایع قند ایران  1377
70 بررسی سیکلهای تجاری و علل آن در ایران طی سالهای 74 ـ1338 1377
71 براورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارایی نظام مالیاتی در استان اصفهان 1360-75 1378
72 تجزیه وتحلیل رابطه ی تعادلی وبلند مدت بین واردات سرمایه ای – واسطه ای و صادرات غیر نفتی1340-76 1378
73 مسائل و مشکلات یکپارچگی پولی مورد مطالعه:اتحادیه اقتصاد اروپا 1378
74 بررسي شاخص ها ومدلهاي رياضي اتشار آلودگي آب وتحليل اقتصادي هزينه ي كاهش يا رفع آلودگي 1378
75 بررسی بازار نیروی کار مطالعه ی موردی کارگاههای بزرگ صنعتی در استان اصفهان 1378
76 بررسی الگوی مصرف انرزی خانوارهای شهری  ایران1362-75 1378
77 تاثیر نوسانات ارزی بر واردات وصادرات غیر نفتی ایران 1378
78 تابع مطلوبیت دولت ونقش عوامل موثر بر ان در اقتصاد ایران 1378
79 بررسی و تحلیل قابلیت های استان اصفهان در زمینه ی تولید وصدور کالاهای صنعتی 1378
80 بررسی ساختار بازار کاربخش غیر رسمی شهری ایران 1378
81 بررسی مسئله فقر و اندازه گیری خط فقر در ایران  1378
82 اثر تغییرات نرخ ارز بررابطه ی مبادله در ایران در دوره ی 1345-76 1379
83 براورد قیمت کف برای خرمای شاهانی مطالعه ی موردی شهرستان جهرم 1380
84 اندازه گیری وتجزیه و تحلیل بهره وری در شرکت تراکتور سازی ایران  1379
85 براورد تابع هزینه ی ترانسلوگ فراورده طولی فولاد در شرکت ذوب اهن اصفهان1350-77 1379
86 اثرات سیاست مالی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی 1338-76 1379
87 ارزیابی اقتصادی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 1379
88 تجزیه وتحلیل و ازمون اثرات پول در اقتصاد ایران1348-77 1379
89 تخمین تابع تقاضای اب اشامیدنی مطالعهی موردی شهر کاشان 1378
90 تخمين توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه استان همدان 1379
91 ارزیابی و مقایسه ی وضعیت تکنولوزی در شرکت فولاد مبارکه وذوب اهن اصفهان 1380
92 بررسی رابطه ی تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت ورم وعرضه یصادرات غیر نفتی ایران  1380
93 بررسي عوامل موثر اقتصادي بر شاخص قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران 1380
94 بررسی و تخمین تابع تقاضای واردات محصولات فولادی تخت 1352-77 1380
95 اندازه گیری و بررسی عوامل موثر بر اشتغال در بخش غیر رسمی ایران  1380
96 ارزیابی مزیت نصبی تولید وصادرات نخود در ایران مورد مطالعه استان کرمانشاه 1380
97 بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب 1350-78 1380
98 بررسی اثار افزایش درامد های نفتی بر بخش کشاورزی مورد بیماری هلندی در اقتصا د ایران  1380
99 تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا ایده ال طی دوره ی1350-78 1380
100 بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان در استان اصفهان  1380
101 بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه ی کل کشاورزی ایران 1380
102 همگرایی اقتصادی و تاثیر سر ریز های منطقه ای بر رشد در امد سرانه  1380
103 بحران اب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای اب شهری مطالعه یموردی شهر تهران  1380
104  یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملتهای جنوب شرقی اسیا ASEANکاربرد یک مدل جاذبه 1380
105 بررسی ظرفیت ها و شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان مازندران  1380
106 تحلیل هزینه-فایده کشتارگاه بهین تهران  1380
107 تخصیص منابع با استفاده از از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه ی موردی دانشگاه اصفهان 1380
108 تحلیلی ساده از رکود بیکاری مداوم در اقتصاد پولی 1380
109 بررسی تاثیر اموزش عالی بر عرضه ی صادرات صنعتی در ایران1345-78 1381
110 بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران 1381
111 تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هرانیک 1381
112 اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران 1338-77 1381
113 بررسی و امکان سنجی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اقامتگاه مناسب گردشگری 1381
114 تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری 1381
115 بررسی کششهای تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپا با استفاده از روش panel dataطی سالهای 1338-78 1381
116 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانه ای ایران 1358-78 1381
117 بررسی اشتغال زایی بخش مسکن ونقش ان در توسعه ی اقتصاد استان اصفهان  1381
118 بررسی تغییرات کمی اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق جداول داده-ستاده در اقتصاد ایران در دوره زمانی1348-75 1381
119 بررسی عوامل پولی و غیر پولی موثر بر تورم در ایران 1338-79 1381
120 توزیع درامد و امنیت غذایی در استان همدان1368-78 1381
121 بررسی تاثیر هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی  1381
122 اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران در فاصلهی سالهای 1338-78 1381
123 بررسی همگرایی تقاضای اموزش عالی در ایران 1362-80 1381
124 بررسی نقش هزینه ی مبادله در تورم رکودی در ایران 1350-79 1381
125 واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران  1382
126 اثار یکسان سازی نرخ ارز بر رشد محصولات کشاورزی 1381
127 سنجش کارائی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران… 1382
128 بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO 1382
129 اثرات الحاق ايران به سازماني تجارت جهاني بر صنايع مس ايران با رهيافت DRC (مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه كرمان ) 1382
130 بررسی تاثیرات متقابل شاخصهای نظام بانکی ایران و متغیر های کلان اقتصادی 1382
131 اثرات ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و بلوک های اقتصادی کاربرد مدل جاذبه 1382
132 تاثیر پایه های مالیاتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی 1381
133 کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران … 1382
134 تعیین الگوی بهینه ی فعالیت های واحد گاوداری با رهیافت برنامه ریزی خطی پویا1381-77 1382
135 تحلیل همگرایی بهره وری کل عوامل تولید بین بخشهای کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران 1345-75 1382
136 تخصیص بهینه ی سرمایه گذاری در زیر بخشهای صنعتی کشور  1382
137 بررسی تمایل به پرداخت بازدید کنندگان  جاذبه های گردشگری… 1382
138  بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور   1382
139 تعیین اولویت های سزمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام … 1382
140 پیش بینی روند نرخ ارز یکسان سازی شده در ایران بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی… 1382
141 تحلیل فضایی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران 1383
142 الگوهای رشد درونزا و کاربرد ان در اقتصاد ایران  1383
143 تحلیل اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه های انرزی در ایران 1383
144 بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران  1383
145 بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه ی اقتصادی با اموزه های اسلامی 1383
146 پویایی سنجی و ماهیت تجاری درون صنعت مورد ایران با کشورهای ASEAN و چین 1383
147 براورد کارایی تکنیکی صنعت سیمان ایران به روش DEA 1383
148 تخمین تابع تولید صنعت نساجی … 1383
149 بررسی و تحلیل تابع تقاضای واردات محصولات اهن وفولاد کشور… 1383
150 تخمین تابع قیمت هرانیک مسکن رهیافت اقتصاد سنجی… 1383
151 بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران … 1383
152 تحلیل تجربی کششهای تقاضای بنزین در ایران … 1384
153 اندازه گیری و تحلیل کارایی فنی در صنعت نساجی ایران… 1384
154 ارزیابی عملکرد در پیامد های کلان اقتصاد خصوصی سازی در قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی… 1384
155 بررسی روند تحولات هزینه ی مبادله و پیامدهای ان در اقتصاد ایران… 1384
156 ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای … 1384
157 تحلیل تابع تولید مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (83 ـ 1354) 1384
158 بررسی اثرات جهانی شدن بر قیمت واقعی نفت… 1384
159 اندازه گیری کارایی فنی فعالیت های عمرانی شهری … 1384
160 تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه  1384
161 تخمین تابع منافع نهایی از کاهش آلودگی های آبی ،برای بخش ایرانی خلیج فارس  1384
162 تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی 1384
163 تحلیل ناکاراییX بنگاههای عمومی … 1384
164 برسی تاثیر هزینه مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دوره 81 ـ1350  1385
165 استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT… 1384
166 برآورد تابع تقاضای نیروی کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران  1384
167 تحلیل شدت انرزی بخش حمل ئ نقل ریلی نسبت به حمل ونقل جاده ای 1384
168 بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران  1384
169 یکپارچگی اقتصادی و تانسیل تجاری صنعت فولاد… 1384
170 اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم ان در رشد اقتصادی ایران  1384
171 تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیر رسمی شهری در استان قم  1384
172 بررسی بهره وری بانکها از نظر نیروی کار سرمایه و مدیریت به روش DEA 1384
173 ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری  1384
174 سهم بری عوامل تولید و رشد اقتصادی  1384
175 تجزیه تحلیل بودجه در مناطق مختلف شهرداری اصفهان «با تاکید بر تعادل و توان منطقه ای »  1384
176 پیش بینی روند قیمت فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANNو مقایسه نتایج آن با روش ARIMA 1384
177 کاربرد بهینه ی مقدار تئوری پول در ایران  1384
178 بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در نتیجه ی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت 1384
179 قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران  1384
180 بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان  1384
181 امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر معیارهای آزادی اقتصادی 1385
182 ارزیابی اقتصادی زیست محیطی کارخانه فولاد مبارکه برای ساکنین شهر اصفهان  1385
183 بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام  1385
184 ارائه یک مدل اقتصادی برای بازار برق  1385
185 بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر تحولات باروری و مرگ ومیر در ایران 1385
186 رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه عمومی در ایران  1385
187 تحلیل هزینه ـ فایده پروژه متروی اصفهان 1385
188
189 اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی  1385
190 بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان  1385
191 تعامل بین همگرایی درآمدی و گسترش جریانهای تجاری میان ایران و بلوک های منتخب 1385
192 تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور  1385
193 بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 83ـ 1340 1385
194 ارائه یک مدل بهینه برای استراج نفت مطالعه موردی ایران  1386
195 رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان کاربرد منطقه فازی  1385
196 مدل توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی :مطالعه موردی :نیروگاه حرارتی اصفهان 1385
197 تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی  1385
198 بررسی رابطه متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OECD و شبیه سازی مدلی برای ایران  1385
199 نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد در ونزا مدل ایران  1386
200 تاثیر سرمایه انسانی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی  1386
201 بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه موردی اقتصاد ایران(83 ـ1351)  1386
202 تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان  1386
203 تاثیر کنترل سرمایه بر بحرانهای ارزی در کشورهای در حال توسعه  1386
204 رتبه بندی مناطق مختلف شهری شهر شیراز از لحاظ توسعه یافتگی  1386
205 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه «رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی» 1386
206 تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان  1386
207 بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب  1386
208 ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستان های منتخب استان  آذربایجان  1386
209 ارزیابی مقایسه ای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی  1386
210 رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی ANN در پیش بینی قیمت برخی محصولات پروتئینی «گوشت مرغ و تخم مرغ » 1386
211 تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن  1386
212 مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی شبکه برق ایران  1386
213 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی ایران ) 1386
214 برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر  1386
215 بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 2005ـ1960  1386
216 تخمین تابع تقاضای نهادهای تولید در صنایع شیمیایی ایران برای دوره زمانی 82ـ 1373 1386
217 تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال 87ـ1386 1386
218 بهینه یابی حمل و نقل گازوئیل (نفت گاز)از پالایشگاه ها و مبا دی ورودی کشور به انبار اصلی  شرکت ملی نفت ایران  1386
219 اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی  1386
220 اثر فراریت بازار سهام بر سرعت گردش تقاضای پول در ایران  1386
221 تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی  1386
222 اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های سوز 1386
223 اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی :آزمون علیت گرنجر  1386
224 پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران :رویکردی بر تحلیل تکنیکی 1386
225 مزیت نسبی و صادرات محصولات عمده باغی (مطالعه موردی استان تهران )  1387
226 برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 1387
227 برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (85ـ1383) با استفاده از رهیافت رگرسیون برداری  1387
228 آزمون کارآیی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر  1387
229 مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی (86 ـ 1338) 1387
230 اثر نوسان های نرخ ارز بر جریان های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه  1387
231 اثرات کمکهای خارجی بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه  1387
232 نقش مخارج تحقیق و توسعه در ارزش افزوده و بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران  1387
233 تاثیر گسترش تجارت الکترونیک از طریق اینترنت بر جریانهای تجاری  1387
234 اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهای OECD (شبیه سازی مدلی برای ایران  1387
235
236 تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی :استان گیلان ) 1387
237 تاثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن در استان های ایران 85 ـ1375 1387
238 تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش های مختلف اقتصادی ایران 85 ـ1372 1387
239 اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های ایران 1387
240 پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران  1387
241 مدل اقتصاد کلان سنجی ایران :رویکرد جایگزینی یورو با دلار در مبادلات بین المللی  1387
242 مدل قیمت گذاری گاز بر اساس هزینه نهایی برای شرکت های توزیع گاز  1387
243 تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری اصفهان و بررسی اثرات آن بر بخش مسکن 1387
244
245 تحلیل کارآیی شرکتهای توزیع برق ایران به دو روش DEA  و SFA (85 ـ 1376) 1387
246 اندازه گیری تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهایی در کالاهای منتخب صنعت پتروشیمی ایران  1387
247 نرخ بهینه مالیات تورمی در ایران  1387
248 رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان مرکزی و رابطه آن با اعتبارات عمرانی در طول برنامه سوم توسعه (83 ـ1379) 1387
249 تبدیل NNP با لحاظ کردن ارزش دارایی های تجدید ناپذیر (نفت ) 1387
250 ارزیابی رقابت پذیری شبکه بانکی با استفاده از رو ش پانزار ـرز 1387
251 اثر سرمایه گذاری در ارتباطات راه دور بر رسد بهره وری کل عوامل در ایران (85 ـ1350) 1387
252 پول الکترونیک :رفع موانع استفاده فراگیر در ایران و مدیریت پرداخت های فرامرزی  1387
253 اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها  1387
254 تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (84ـ1379) 1387
255 مطالعه مکان یابی استقرار کارخانه های قند و شکر در استان آذربایجان غربی  1387
256 تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران :یک تحلیل پویا  1387
257 تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران… 1387
258 تاثیر سیاستهای مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (85 ـ 1375) 1387
259 تجزیه و تحلیل نا برابریهای اشتغال و رتبه بندی استانها بر اساس مولفه های کار شایسته  1388
260 ارزیابی مزیت نسبی صنایع استان یزد  1388
261 رابطه ی همزمان ازادی اقتصادی دموکراسی و توسعه ی انسانی کشور  1388
262 ارزیابی سودمندی به کارگیری الگوهای تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران  1388
263 برآورد تاثیر گسترش واسطه های مالی بر منابع رشد اقتصادی  1388
264 اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی ایران    85 ـ1357 1388
265 تحلیل رفتار قیمت مسکن کلان شهری در ایران نسبت به درآمد سرانه و سرانه زمین  1388
266 تاثیر توزیع نابرابر در امدها بر وضعیت سلامتی 1388
267 تاثیر مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی کشورهای منتخب در دوره ی 2000-2006 1388
268 اندازه گیری تحلیل حساسیت زمانی اثر گذاری سیاست های پولی بررشد اقتصادی ایران 1388
269 پیش بینی قیمت سیمان در ایران رهیافت شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با ARIMA 1388
270 تخصیص مجدد اقتصادی هوشمند اب در حوزه ی زاینده رود بین مصارف گوناگون 1388
271 امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی بنگاههای کوچک و زود بازده در استان کردستان 1388
272 اندازه دولت رشد اقتصادی توزیع درامد و پیشبینی انها در اقتصاد ایران 1388
273 تحلیل عوامل موثر بر صادرات با فناوری بالادر ایران و منتخب کشورهای پیشرو در فناوری 1388
274 اثر مخارج عمراني دولت بر توزيع درآمد : مطالعه بني استاني  1385- 1379 1388
275 تاثیر ازاد سازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران 1388
276 اثر جهانی شدن بر توزیع درامد بر کشورهای عضو گروه D8 1388
277 تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز در ایران طی دوره زمانی 2005 ـ1980 1388
278 بررسی مزیت نسبی صنایع منتخب استان خوزستان با استفاده از معیار DRC و کدهای ISIC بر مبنای داده های 85 ـ 1380 1388
279 همگرایی درآمدی و همزمانی آن با جریانهای تجاری در کشور های منا  1388
280 ارزیابی سطح کارآیی بانکهای تجاری ایران در دوره (85 ـ1370) 1388
281 اندازه گیری کارآیی فنی فعالیت های عمرانی شهری شهرداری های شیراز با استفاده از دو روش  DEFو SFA 1388
282 عوامل موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نرخ ارز و نرخ تورم در  1388
283 تعادل تابع عرضه در بازار برق :رویکرد نظریه بازی   1388
284 سرریزهای تحقیق و توسعه یکپارچگی های تجاری و گسترش جریان های تجاری  1388
285 اندازه گیری و تجیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در واحدهای صنعتی استان خراسان  1388
286 برآورد ظرفیت مالیاتی استان های ایران با رویکرد کوشش مالیاتی  1388
287 تحلیل فقر در استان یزد بر مبنای مطالعه موردی رفتار مصرفی خانوارها (86 ـ1375) 1388
288 اثر تنوع سازی صنعتی بر عملکرد اقتصادی مناطق ایران 1389
289 تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سیاست مالی دولت بر ان به تفکیک استان در ایران 1388
290 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای در کشور های منتخب 1359-86 1389
291 امکان سنجی ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در شهر اصفهان 1389
292 تحلیل تاثیرات اموزه های اسلامی برسرمایه  1389
293 اثر تغییرات ارزش دارایی های طبیعی تجدید پذیر بر روی GNP 1389
294 براورد وتحلیل ساختار اشتغال بخش غیر رسمی در استان کهگلویه و بویر احمد 1388
295 ارزیابی نظری نرخ بهره اسمی صفر در کوتاه مدت 1389
296 تحلیل تاثیر اندازه ی دولت بر توسعه ی انسانی در کشور های OIG رویکرد اقتصاد سنجی فضایی 1389
297 سیاست های پولی بهینه و راهکارهای دستیابی به نرخ بهره اسمی صفر 1389
298 تحلیل و بر اورد نشت های ناشی از توزیع یارانه های دولت در بخش کشاورزی 1389
299 تحلیل تطبیقی نرخ امنیت غذایی استان کردستان وکرمانشاه(1370 الی 1387) 1389
300 تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی:مورد مطالعه ی کشورهای صادر کننده نفت 1389
301 تحلیل نظریه مقداری پول(دیدگاه موریس اله) 1389
302 اندیشه ها بازدهی فزاینده به مقیاس ورشد اقتصادی:در گروه کشورهای منتخب 1389
303 تاثیر سیاست های مالی بر توسعه ی انسانی  در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی 1389
304 تاثیر توسعه ی مالی بر نابرابری توزیع درامد مطالعه ی موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه 1984-2005 1389
305 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ونابرابری جنسیتی اموزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه 1389
306 اثرات ازاد سازی اقتصادی بر شکافهای جنسیتی دستمزد در ایران(1386-1374) 1389
307 تحلیل پویای تقاضای نهاده ی انرزی در صنایع کارخانه ای ایران  1389
308 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت برق ایران 1389
309 بررسی رابطه ی تعاملی بین نرخ بهره پولی و تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی  1389
310 اثر جهاني شدن وتوسعه روابط تجاري بر كار آفريني(مورد مطالعه:كشورهايOECD) 1389
311 بررسي رابطه متقا بل وضعيت سلامتي ورشد اقتصادي دركشورهاي عضو كنفرانس اسلامي 1389
312 تحليل تاثير سياست هاي مالي توزيعي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي نسل تداخلي 1389
313 ارزشيابي اثر مشاركت سياسي ونفوذ سياسي بر اندازه دولت:مورد مطالعه كشورهاي آسيا واقيانوسيه 1389
314 تجزيه وتحليل كارايي تكنيكي سيستم بانكي بر اساس مدل SBMوبا استفاده از روش DEA 1389
315 رتبه بندي روشهاي تامين مالي جهت بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسودهي شهري (مورد مطالعه:شهر اصفهان) 1389
316 تاثيرباز بودن تجاري بر نابرابري در امدي(كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي 2005-1999) 1389
317 تحليل مقايسهاي روشهاي رتبه بندي در اندازه گيري توسعه يافتگي (مورد مطالعه :شهرستانهاياستان خوزستان) 1389
318 تاثير افزليش قيمت نفت بر هم گرايي درامد سرانه دركشورهاي عضوGCCوايران ورشدتجارت در بين آنها(1998-2007) 1389
319 تحليل ورتبه بندي عوامل ايجاد بافت فرسوده شهري(مطالعه موردي شهر اصفهان 1389
320 براورد هزينه اجتماعي نهايي توليد برق:مطالعه موردي نيروگاههاي حرارتي شهيد محمد منتظري واسلام اباد اصفهان 1389
321 تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه مالي در ايران 1389
322 اثر قدرت مسئولين دولتي واعتمادموديان مالياتي به انها برتمكين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان در سال 1389:تحليل تجربي در چارچوب استدلال شيب لغزنده 1389
323 ارزيابي منحني محيط زيست كوزنتس در يك چهار چوب اقتصاد خرد، مطالعه موردي ايران 1389
324 تحليل اثر نرخ واقعي ونوسان آن برسرمايه گذاري مستقيم خارجي طي دوره:2007-1970) 1389
325 تجزيه وتحليل نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد استان اصفهان 1385 1389
326 اثر متقابل اجتماعي بر سطح تمكين موديان مالياتي (مطالعه موردي استان اصفهان 1389
327 اندازه گيري وتجزيه وتحليل بهره وري صنايع كارخانه اي يزد :گروهاي ISIC 1389
328 تحليل تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1388-1379 1389
329 اثر آموزش بر رشد اقتصادي استانهاي كشور بين سالهاي 1385-1379 1389
330 اثرات موانع غير تعرفه اي بر تقاضاي واردات ايران در دوره ي زماني (1368-1365) 1389
331 تحليل قاعده گذاري در قانون پولي وبانكي ايران (مصوب سال 1351) 1389
332 تحليلي بر هجوم هاي بانكي بيمه سپرده و نقدينگي 1389
333 تعامل تامين مالي كسري بودجه واقعي وتورم در ايران طي سالهاي 1358-87 1389
334 تخمين تابع تقاضاي سفر گردشگري به شهر بندر تركمن(6ماهه نخست سال 1389) 1389
335 عوامل موثر بر وصول مطا لبات شركت توزيع برق استان اصفهان از مشتركين برق خانگي شهرستانهاي منتخب 1389
336 تعيين تاثير اموزش بربهره وري كاركنان شركت فولاد مباركه ي اصفهان ومحاسبه نرخ بازگشت سرمايه 1389
337 تحليل فضايي تاثير سياست هاي مالي دولت بر نابرابري در امد در استانهاي كشور ايران (رهيافت رگر سيون وزني جغرافيايي) 1389
338 تحليل فضايي عوامل موثر بر قيمت مسكن در ايران (رهياف ترگرسيون وزني جغرافيايي) 1389
339 بهينه سازي تركيب ارزي ذخاير رسمي :تحليل مقايسهاي اقتصادهاي منتخب نوظهور واقتصادهاي منتخب نفتيخاور ميانه 1390
340 اندازه گيري وتحليل اقتصاد زير زميني وفرار مالياتي در ايران دورهمورد بررسي:1357-1387 1389
341 ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي ديجيتالي شهر تهران براي گيرندههاي ديجيتالي در طرح تلويزيون ديجيتال ملي 1389
342 بحران مالي وتجارت جهاني فولاد در فرايند يكپارچگي تجاري فولاد 1390
343 تخمين تابع تقاضاي اب صنعتي در استان اصفهان 1389
344 تاثير مقررلت زيست محيطي بر رشد بهرهوري كل عوامل توليد:مطالعه موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان 1390
345 اثرات جهاني شدن(ازاد سازي تجاري)روي شاخصهاي زيست محيطي ايران) 1390
346 تاثير ارزش افزوده بخش كشاورزي بر توزيع نابرابر درآمدي ايران(1387-1350) 1390
347 تجزيه وتحليل اثر تعيين كننده هاي فعاليت هاي تحقيق وتوسعه باتاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات فناوري 1390
348 تحليل تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي برتوسهع مالي با تاكيد بر فساد در كشورهاي عضو گروه …..D-8 1390
349 تاثير حقوق مالكيت(حفاظت ووضعيت) بررشد اقتصادي ايران(1352-1385) 1390
350 تحليل تاثير متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران  1390
351 ارتباط متقابل هزينه وجوه عمومي،رشد اقتصادي ونابرابري گريزي در ايران 1390
352 اثر متنوع سازي صادرات بر بهرهوري كل عوامل توليد ورشد اقتصادي كشورهاي عضو ِِD-8(2007-2000) 1390
353 بررسي ساختار توليد واندازه گيري تمركز در صنعت فولاد ايران 1390
354 تدوين تعادل تابع عرضه در بازار برق:نمونه موردي اصفهان 1390
355 اثر مهاجرت نيروي انساني مكتخصص0فرار مغزها)بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه 1390
356 تحليل عوامل اجتماعي اقتصادي مهاجرت بين استاني در ايران(بر پايه مدل گرانش بسط يافته طي دوره 1385-1375) 1390
357 تحليل تاثيرات شوك سياست پولي بر تسهيلات شبكه بانكي ايران (2009-2001) 1390
358 قيمت گذاري نظر ي قراردادهاي آتيدر چهارچوب مدل فرآيندهاي تصادفي: مورد مطالعه قرارداد آتي سكه طلا 1390
359 اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذ يري صنعت لاستيك ايران(مطالعه موردي:مجتمع لاستيك يزد) 1390
360 تعيين الگوي بهينه واردات گندم در شرايط عدم قطعيت (رهيافت برنامه ريزي رياضي چند شاخصه فازي) 1390
361 اثرات ماليات وفرار مالياتي بر عايدي سرمايه(مورد مطالعه:كشورهاي oECD2009-1979) 1390
362 تجزيه وتحليل بهرهوري منطقهاي وسر ريزهاي جغرافيايي در منتخبي از كشورهاي OECDوايران 1390
363 مسير بهينه سرمايه انساني در ايران 1390
364 تحليل تاثير تسهيلات بانكي (بانك مسكن}بر نوسان هاي قيمت مسكن در كلان شهرهاي ايران 1390
365 تاثير صرفه هاي ناشي از تجميع محلي و شهري بر رشد اشتغال شهري در ايران 1390
366 تعيين تاثير رتبه ريسك اعتباري كشور بر تحرك بين المللي سرمايه در ايران (1366-1359) 1390
367 تحليل رشد اقتصادي تحت شرايط اقتصاد دانش بنياندر كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (2009-2007) 1390
368 اثر الگوهاي تجارت خارجي (تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي )بركيفيت محيط زيست:مورد ايران وشركاي تجاري 1390
369 ارزيابي تاثير بهره برداري ومصرف انرژي بررشداقتصادي تعديل شده با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي آن(co2)درايران 1390
370 برآورد وتحليل تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي وتجاري در استان اصفهان 1390
371 تبين يك سيستم هشدار دهنده جهت شناسايي بحرانهاي مالي در ايران 1390
372 تحليل واندازه گيري اثر نابرابري هاي جنسيتي در آموزش واشتغال بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب جهان(2010-1990) 1390
373 ارايه يك مدل انرژي-اقتصاد اشتغال محوربراي ايران:رويكرد تعادل عمومي محاسبه پذير 1390
374 تحليل تاثير شاخصهاي حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني مطالعه موردي :كشورهاي آسياي جنوب شرقي (ASEAN) 1390
375 تحليلي بر اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر تراز تجاري ايران (1387- 1367 ) 1390
376 تحليل كارايي بازار ارز ايران(1389-1375) 1390
377 برآوري از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران ومقايسه آن با كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي(2005-1999) 1390
378 تحليل اثرات بهره وري وتجارت بر اشتغال صنايع كارخانه اي ايران در سالهاي 1386-1374) 1390
379 اثرات شكاف بهره اي بر تورم در اقتصاد ايران در دوره 1368-1386) 1390
380 اثرات هدفمند كردن يارانه هاي برق بر صنايع كارخانه اي ايران 1390
381 آثار مخارج دولت بر افتصاد منطقه:مطالعه موردي استان اصفهان (1388-1385 1390
382 بر رسي همگرايي متغيرهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي “جمهوري اسلامي ايران” 1390
383 اثر تشكيل اتحاديه پولي بر روابط تجاري كشورهاي عضو آسه آن +3 1390
384 اندازه گيري تمايل به پرداخت افراد براي سكونت در باغ آپارتمان (مطالعه موردي : شهر اصفهان ) 1390
385 تحليل اثرات تمركز زدايي مالي بر ارتباطمتقابل رشد وتوزيع عادلانهي منابع مالي در استان هاي ايران(1380-1386) 1390
386 تحليل فضايي عوامل موثر بر توزيع فعاليت هاي اقتصادي در شهر اصفهان 1390
387 پيوندهاي تجاري و اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران و شركاي تجاري اصلي (2007 – 1988 ) 1390
388 ارزش گذاری واولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب مسکن از دیدگاه خانوار با استفاده از روش انتخاب تجربی مطالعه موردی:بافت فرسوده شهر اصفهان (منطقه 3) 1390
389 تحلیل اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در قالب الگوی نسل های هم پوشان برای دوره زمانی1385-1430 1391
390 اثر متقاطع کار آفرینی وبنگاههای کوچک ومتوسط بر صادرات غیر نفتی ایران وشرکایتجاری آن(2000-2009) 1391
391 اثر یکپارچگی مالی بر سطح اشتغال بلوکهای منتخب اقتصادی(مورد آسه-آن ،کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ودی 8) 1391
392 بر رسی تاثیر افزایش قیمت حامل های انر ژی بر رفاه خانوارهای شهری وروستایی با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS) 1391
393 بهینه یابی اقتصادی سیستم هیبریدی برای تامین انرژی الکتریکی مورد مطالعه استان اصفهان 1391
394 تحلیل تاثیر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان بر نوسان پذ یری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران :کاربردیاز الگویFIEGARCH 1391
395 تجزیه وتحلیل اثر گذاری بحران مالی شرق آسیا وبحران مالی بر بخش های مختلف اقتصادی کشورهای منا(1990-2009) 1391
396 تحلیل رابطه جهانی شدن و”اتروپی اقتصادی” 1391
397 نرخ بهينه پس انداز در ايران 1391
398 تحليل تاثير گردشگري بر فقر زدايي وامنيت اجتماعي در ايران 1391
399 ارزشيابي سطح قابليت زندگي وبانك پذيري شهري با تاكيد بر رويكرد CDS(مورد مطالعه:شهر اصفهان) 1391
400 بررسي نقش قيمت دارايي ها در مكانيسم انتقال پولي ايران ،رويكرد خود رگرسيوني برداري ساختاري 1391
401 مقايسه تطبيقي عملكرد رفاهي دولت در ايران وبرخي اقتصادهاي نوظهور 1391
402 رابطه بهره هوشي ودر آمد سرانه:مطالعه موردي استانهاي ايران 1391
403 اثرات موانع تعرفهاي وغير تعرفه اي بر تجارت صنعتي ايران 1391
404 تحليل اثر باز بودن تجاري ومالي بر اندازه دولت در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (دوره زماني2007-1997) 1391
405 ارزشيابي سطح حكمراني خوب ورقابت پذيري شهري با تاكيد برCDS مطالعه موردي شهر اصفهان 1391
406 تحليل اثر رشد اقتصادي بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در ايران 1391
407 اثر رشد اقتصادي بخشي بر فقر و رفاه اجتماعي در ياران ( 86 – 1371 ) 1391
408 تحليل اثر سالخوردگي جمعيت بر پس انداز جامعه در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه(2005-1995) 1391
409
410 امكان سنجي جانشيني صكوك به جاي اوراق قرضه در سياست پولي 1391
411 برآورد ارزش تفريحي ناحيه در بند(تهران) 1391
412 اندازه گيري و مقايسه مزيت نسبي بنگاههاي كوچك ومتوسط در صنعت فرش دستباف مطالعه موردي شهرستان اصفهان 1391
413 تحليل رابطه سرمايه اجتماعي وآنتروپي اقتصادي 1391
414 برآورد ارزش تفرجگاهي منطقه گردشگري تخت جمشيد و كاربرد الگوي هزينه سفر 1391
415 جايگزيني انرژي خورشيدي وبادي در ايران:رهيافت الگوي كنترل يهينه 1391
416 تخمين تابع تقاضاي آبزيان در ايران 1391
417 تاثير حكمراني خوب بر توزيع در آمد در كشورهاي عضو دي هشت وسازمانت توسعه وهمكاري اقتصادي 1391
418 تحليل رابطه در آمدهاي نفتي وكيفيت نهادها با رشد اقتصادي (مطالعه موردي :كشورهاي عضو اوپك) 1391
419 آثار توزيعي مخارج  بهداشتي دولت مطالعه بين استاني (1388-1379) 1391
420 تحليل نابرابري در آمدي بين نسلي ورشد اقتصادي در نظريه رشد شومپيزي 1391
421 تحليل اثرات اخلاقي واجتماعي سياست هاي اقتصادي (با تاكيد بر تاثير نرخ تورم بر ميزان جرائمدارايرانطي سالهاي(1390-1370) 1391
422 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در ارنقائ بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران 1388-1380 1391
423 عوامل تعيين كننده رشد شهري در ايران (رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي) 1391
424 ارزيابي اقتصادي تبديل پسماندهاي جامد به انرژي مطالعه موردي : شهر اصفهان 1391
425 بر رسي تاثير توزيع اندازه شهرها بر بهرهوري نيروي كار در ايران به تفكيك استان(1380-1385) 1391
426 اثر آزاد سازيهاي تجاري و مالي بر توسعه مالي در منتخبي از كشورهاي نو ظهور وكشورهاي نفتي خاور ميانه ،يك مقايسه تطبيقي 1391
427 تاثير افزايش قيمت برق پس از هدفمندي سازي يارانه ها بر رفتار مشتركين بخش صنعت (مطالعه موردي ،استان اصفهان) 1391
428 اثر مخارج دولت در بخش كشاورزي 1392
429 اثرات پوياي حجم كل بدهي 1392
430 تاثير شاخص هاي توسعه 1392
431 تحليل عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري 1392
432 تحليل تاثير مخارج جاري دولت بر تورم 1392
433 تخمين تابع قيمت هدانيك مذهب 1392
434 تحليل اسنادي در شاخص شدت 1392
435 تحليل تاثير خلق اعتبار بر بحران 1392
436 پتانسيل هاي تجاري و ارزيابي 1392
437 تاثير نظام ماليات ستاني بهينه بر رفاه اجتماعي 1392
438 مناسب ترين يكپارچگي هاي اقتصادي 1392
439 نقش سرمايه اجتماعي بر ساختار هاي سازماندهي 1392
440 ارزيابي رقابت پذيري 1392
441 تحليل تاثير فناوري 1392
442 تحليل نظريه ي بدهي 1392
443 تاثير بي ثباتي اقتصادكلان 1392
444 بررسي نقش هزينه مبادله 1392
445 تاثير نوآوري بر رشد اقتصادي 1392
446 تحليل كارايي مناطق اجرايي 1392
447 تحليل انديشه هاي مربوط به  1392
448 ارزيابي كارايي انرژي 1391
449 تحليل تاثير اندازه دولت 1392
450 آموزش بر سلامت 1392
451 هزينه هاي بيمارستاني 1392
452 تحليل اثر اجراي حقوق ماكيت  1391
453 تعديل تاثيرات فناوري اطلاعات 1392
454 تحليل پوياي اثرات  1392
455 تخمين عرضه اقتصادي 1391
456 چگونگي دستيابي به نرخ بهره 1392
457 تاثير بحران مالي 2008 1392
458 بررسي اثرات صرفه ها ي ناشي 1392
459 تحليل تقاضاي پوياي نهاده 1392
460 تاثير مصرف انرژي 1392
461 اندازه گيري كارايي و بهره وري زيست محيطي 1392
462 نقش بانكداري اسلامي در تامين مالي  1392
463 مقايسه تطبيقي تاثير اجزاء 1392
464 ارزيابي توان سنجي صرفه جويي 1392
465 تحليل عوامل موثر بر قيمت سهام 1392
466 بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت 1392
467 بررسي تاثير هزينه مبادله بر تامين مالي 1392
468 برآورد تابع عرضه مسکن  1392
469 ارزیابی هزینه های اجتماعی 1392
كد عنوان پژوهشگر استاد راهنما سال 
1 بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نقتي ايران 65- 1346 الله مراد  سيف هوشنگ شجري  1386
2 اندازه گیری بهره وری صنایع کشور کریم آذربایجانی حسین پیراسته 1368
3 تلفیق مبادلات بین بخشی در سازمان اکو کمیل طیبی  مرتضی فیروز ابادی 1369
4 بررسی سیاست های پولی و مالی در کشور های توسعه نیافته ابوالفضل یحیی ابادی محمود ملکی زاده 1369
5 براورد قیمت های سایه ای ساعد شیرانی  محمود ملکی زاده 1369
6 اثر در امدی اموزش مسعود هاشمیان اصفهانی مصطفی عماد زاده  1370
7 ریشه یابی جنبه های ارزشی اقتصاد خلیل ملک احمدی  مرتضی فیروز ابادی 1370
8 برنامه ای برای نرخ بندی ارز در یک الگوی پولی محمد واعظ برزانی هوشنگ شجری 1369
9 براورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه ی پول در ایران عبد المجید جلایی اسفند ابادی هوشنگ شجری 1367
10 تحلیل هزینه های اموزش و پرورش سید کمال خشوعی مصطفی عماد زاده 1370
11 نقش اموزش وپرورش در رشد و توسعه ی اقتصادی محمد جواد اردکانی مصطفی عماد زاده 1370
12 براورد تابع تقاضای مسکن شهری در استان یزد محمد رضا منتظری مصطفی عماد زاده 1371
13 نقش پست در توسعه ی اقتصادی و تخصیص بهینه ی منابع محمد حسن کرباسیان حسین پیراسته 1371
14 بررسی نرخ بازده ی اقتصادی در منطقه ی بشاگرد  مهرداد دادخواه تیرانی  هوشنگ بشاگرد 1371
15 بررسی تاثیر تورم ب توزیع درامد در ایران سعید صمدی  حسین پیراسته 1371
16 تخمین تابعه ی تقاضای برق خانگی  در استان اصفهان رقیه حسینی نزادیان اکبر توکلی 1372
17 بررسی اثز تجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصاد بر توسعه عباس کلوانی مرتضی فیروز ابادی 1372
18 ارزیابی نظام برنامه ریزی متمرکز اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی محمد زاهدی مرتضی فیروز ابادی 1372
19 براورد متوسط وقفه بر دریافتی های دولت وتاثیر ان بر کسری بودجه وتورم در ایران احمد لاجوردی حسینی اکبر توکلی 1372
20 تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی اب مطالعه ی موردی شهرستان ارسنجان مرتضی حسن شاهی  رحمان خوش اخلاق   1373
21 اندازه دولت ورشد اقتصادی در سال های 70-1338 افشین جنائی  صادق بختیاری 1373
22 بهره وری بهینه از منابع میگو:مطالعه ی موردی ابهای ساحلی بوشهر محمد گوهریان رحمان خوش اخلاق 1374
23 نقش انتظارات عقلانی در بی تاثیری سیاستهای پولی ایران  مسعود نیکی تبار  دکتر اکبر توکلی 1374
24 تاثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد کشور دیدگاه: نظریه کنترل بهینه مصطفی رجبی  دکتر اکبر توکلی  1374
25 بررسی امکان حصول تعادل همزمان داخلی و خارجی با استفاده از سیاستهای ترکیبی در اقتصاد ایران فرزانه سهرابی  دکتر هوشنگ شجری 1374
26 برآورد تابع تولید خرمای کبکاب «مطالعه موردی دشتستان » مهناز افضلی نیا  دکتر رحمان خوش اخلاق  1374
27 بررسی تاثیر نا اطمینانی بر تصمیم استخراج منابع تجدیدناپذیر سعید رادفر  دکتر رحمان خوش اخلاق 1374
28 اثرات بودجه های برنامه ی اول در ترکیب و جهت  منصور گلچین مرتضی فیروز  1374
29 براورد تابع تقاضای اب اشامیدنی سید احمد ابطحی  رحمان خوش اخلاق 1373
30 بررسي تطبيقي توزيع درآمد در ايران و استان اصفهاني در سالهاي 56 و 72 – 70 ليلا  صادقي صادق بختیاری 1374
31 بررسی وتخمین اثرات تجاری بین المللی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران فرزاد کریمی  اکبر توكلي 1374
32 ازاد سازی بخش کشاورزی اثار اقتصادی حذف سوبسید نهادها مطالعه ی موردی سیب زمینی فاطمه جمال بیلندی مصطفی عماد زاده 1374
33 تخصیص بهینه آب رودخانه هیرمند در زیر بخش های کشاورزی منطقه سیستان  جواد شهرکی  دکتر رحمان خوش اخلاق  1374
34 بهره برداری بهینه از مراتع غلام رضا چاپکرد رحمان خوش اخلاق 1374
35 بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران  همایون نداف شرق  دکتر صادق بختیاری  1374
36 تخمین نیاز ارزی کشور در طول برنامه دوم (78ـ1374) سیروس شفیعی سروستانی  دکتر رحمان خوش اخلاق 1374
37 ضرورت دانشگاههای خصوصی در ایران مجتبی نجفی مرتضی عماد زاده 1373
38 تخمین کشتهای تجاری و سیاستهای مناسب جهت بهبود موازنه تجاری  رمضان سلیمانی  دکتر اکبر توکلی 1374
39 معرفی یک الگوی دید توزیع درآمد و کاربرد آن برای اقتصاد ایران  محمود ضرابی  دکتر صادق بختیاری  1375
40 برنامه های سرمایه گذاری و محدودیت های اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه ، کاربرد مدل «SAHARK  Park» در ایران  غلامعلی حاجی  دکتر هوشنگ شجری  1375
41 تحلیل تاریخی و نقد علل توسعه و انحطاط اقتصادی فرهنگ ایران «بعد از اسلام تا قرن نهم  روبرت بگلریان  دکتر مرتضی فیروزآبادی  1375
42 ارزیابی سیاستهای اشتغال در برنامه اول  حسن ودعی نائینی  دکتر مرتضی فیروزآبادی  1375
43 تخمین تابع تولید ذرت «دانه ای» (مطالعه موردی :شهرستان مرودشت ) علی رضا ناظم  دکتر مصطفی عمادزاده 1374
44 برآورد کشش های درآمدی و قیمتی کالاهای وارداتی ایران  حسین کریمی هسینجه  دکتر اکبر توکلی  1375
45 بررسی و تخمین تابع تقاضای فولاد کشور  محمد رضا  رضایی دکتر عمادزاده 1376
46 آزادسازی تجارت ـ تعدیل ساختار بودجه دولت «مورد حذف / کاهش تعرفه های تجارت»  فاطمه شفیعی  دکتر اکبر توکلی   1376
47 تقاضای کل و سیاستهای پولی و مالی :کاربردی از تبدیل باکس ـ کاکس در ایران   امید حاجتی  دکتر اکبر توکلی  1376
48 بررسی برآورد تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی تجاری   سعید خوشرو  دکتر هوشنگ شجری  1376
49 بررسي نقد و اندازه گيري خط فقر در استان كردستان  مسعود صوفي  مرتضي سامتي 1376
50 تحلیلی از رفتار پس انداز و تخمین تابع آن ،مورد ایران 1372 ـ 1347 محمد تقی فیاضی دکترصادق بختیاری  1376
51 رشد درآمدهای مالیاتی و ایجاد ارتباط منطقی بین بودجه دولت و درآمدخای مالیلتی  یوسف عیسی زاده روشن  دکترمرتضی سامتی 1376
52 بررسی تاثیر کنترل ارزش پول بر تراز تجارت خارجی از طریق منحنی جی الهه زرمهر دکتر اکبر توکلی  1376
53 پیش بینی تقاضای آب شرب درشهر مشهد  مهدی عابدی  دکتر خوش اخلاق 1376
54 تاثیر مشارکت دانشجویان در هزینه های آموزش عالی  بر کارآیی آموزشی   سیروس سلطانی  دکتر عمادزاده  1376
55 ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان محمد خضری دکترصادق بختیاری 1376
56 تجزیه و تحلیل نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای عاملی  هادی برکابی اقدام  دکتر هوشنگ شجری  1376
57 انتخاب کیفیت مناسب محیط زیست آبی «بررسی موردی 14واحد دانشگاه آزاد اسلامی دوره کارشناسی » رویا کاوه باغبادارانی  دکتر رحمان خوش اخلاق  1376
58 مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب  علیرضا نوحی تهرانی  دکتر خوش اخلاق  1376
59 برآورد کشش های قیمتی درآمدی عرضه و تقاضای صادرات صنعتی ایران«74 ـ 1350»  ناصر حسینی منجری دکتر اکبر توکلی 1376
60 علل نارساييهاي مراكز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات حميد كاظمي  مهدي ابزري 1376
61 تخمین تابع تولید مسکن و کاربری زمین شهری در منطقه شهری کاشان  رضا زیارتی نصرآبادی  دکتر حسین پیراسته  1376
62 صادرات محصولات کشاورزی ایران برآورد کشش های درآمدی و قیمتی عرضه و تقاضا  حسن حیدری  دکتر اکبر توکلی  1376
63 بررسی هماهنگی اهداف کلان برنامه ی دوم عمرانی توسعه ای ایران امیر هرتمنی  مرتضی فیروز ابادی  1374
64 بررسی ساختار اقتصادی منطقه ی جنوب غرب و امکانات توسعه ان مازیار صابری رحمان خوش اخلاق 1374
65 تخمین مهم انرزی های متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان پروین بهبهانی فر  دکتر حسین پیراسته  1377
66 تحلیل و برآورد تابع عرضه اعیانی واحدهای مسکونی در دوره زمانی 76 ـ1345 علی ابوالقاسمی فخری  دکتر رحمان خوش اخلاق 1377
67 تخمین تابع تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن  بهمن صادقی لاریمی  دکتر رحمان خوش اخلاق 1377
68 ارزیابی اقتصادی احداث بزرگراه «زنجان ـ تبریز » سید عبدالرحیم کاظمی  دکترصادق بختیاری  1377
69 تحلیل و برآورد هزینه صنایع قند ایران  ساجد کیاکجوری  دکتر حسین پیراسته  1377
70 بررسی سیکلهای تجاری و علل آن در ایران طی سالهای 74 ـ1338 کیوان مجیدزاده  دکتر هوشنگ شجری  1377
71 براورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارایی نظام مالیاتی در استان اصفهان 1360-75 محمد رضا محمدی دکترمرتضی صامتی  1378
72 تجزیه وتحلیل رابطه ی تعادلی وبلند مدت بین واردات سرمایه ای – واسطه ای و صادرات غیر نفتی1340-76 علیرضا فرهاد کیا دکتر سید کمیل طیبی 1378
73 مسائل و مشکلات یکپارچگی پولی مورد مطالعه:اتحادیه اقتصاد اروپا خلیل راحتی دکتر هوشنگ شجری 1378
74 بررسي شاخص ها ومدلهاي رياضي اتشار آلودگي آب وتحليل اقتصادي هزينه ي كاهش يا رفع آلودگي محمد جابر زاده انصاري دكتر رحمان خوش اخلاق 1378
75 بررسی بازار نیروی کار مطالعه ی موردی کارگاههای بزرگ صنعتی در استان اصفهان حسین اقایی دکتر حسین پیراسته 1378
76 بررسی الگوی مصرف انرزی خانوارهای شهری  ایران1362-75 مهدی عبداللهی دکتر حسین پیراسته 1378
77 تاثیر نوسانات ارزی بر واردات وصادرات غیر نفتی ایران غلامرضا علی خلیلی دکتر اکبر توکلی 1378
78 تابع مطلوبیت دولت ونقش عوامل موثر بر ان در اقتصاد ایران محمد رضا حسینی  دکتر مرتضی صامتی 1378
79 بررسی و تحلیل قابلیت های استان اصفهان در زمینه ی تولید وصدور کالاهای صنعتی محسن ایروانی دکتر صادق بختیاری 1378
80 بررسی ساختار بازار کاربخش غیر رسمی شهری ایران سعید نایب  دکتر محسن رنانی 1378
81 بررسی مسئله فقر و اندازه گیری خط فقر در ایران  احمد رضا نادری  دکتر حسین پیراسته  1378
82 اثر تغییرات نرخ ارز بررابطه ی مبادله در ایران در دوره ی 1345-76 لیلا نقی زاده ی دار اندیش  دکتر هوشنگ شجری 1379
83 براورد قیمت کف برای خرمای شاهانی مطالعه ی موردی شهرستان جهرم محمد رضا قاسمی دکتر مصطی عماد زاده 1380
84 اندازه گیری وتجزیه و تحلیل بهره وری در شرکت تراکتور سازی ایران  صمد شریفی دکتر حسین پیراسته 1379
85 براورد تابع هزینه ی ترانسلوگ فراورده طولی فولاد در شرکت ذوب اهن اصفهان1350-77 غلامرضا زمانیان دکتر کریم اذربایجانی 1379
86 اثرات سیاست مالی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی 1338-76 حسین میرزایی دکتر اکبر توکلی 1379
87 ارزیابی اقتصادی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان سیامک یادگاری دکتر کریم اذربایجانی 1379
88 تجزیه وتحلیل و ازمون اثرات پول در اقتصاد ایران1348-77 علی پناهی دکتر محسن رنانی 1379
89 تخمین تابع تقاضای اب اشامیدنی مطالعهی موردی شهر کاشان سید محمد لاجوردی دکتر رحمان خوش اخلاق 1378
90 تخمين توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه استان همدان حسين خسروي رحمان خوش اخلاق 1379
91 ارزیابی و مقایسه ی وضعیت تکنولوزی در شرکت فولاد مبارکه وذوب اهن اصفهان اصغر محمد باقرلو دکتر کریم اذربایجانی 1380
92 بررسی رابطه ی تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت ورم وعرضه یصادرات غیر نفتی ایران  شیرین مصری نزاد دکتر سید کمیل طیبی 1380
93 بررسي عوامل موثر اقتصادي بر شاخص قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران محمد علي حيدري هوشنگ شجري  1380
94 بررسی و تخمین تابع تقاضای واردات محصولات فولادی تخت 1352-77 فریناز سلطانی دکتر کریم اذربایجانی 1380
95 اندازه گیری و بررسی عوامل موثر بر اشتغال در بخش غیر رسمی ایران  ساغر باباحیدری  دکتر محسن ربانی  1380
96 ارزیابی مزیت نصبی تولید وصادرات نخود در ایران مورد مطالعه استان کرمانشاه صباح عباسی دکتر حسین پیراسته 1380
97 بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب 1350-78 احمد گوگرد چیان دکتر هوشنگ شجری 1380
98 بررسی اثار افزایش درامد های نفتی بر بخش کشاورزی مورد بیماری هلندی در اقتصا د ایران  زهرا حقی دکتر صادق بختیاری 1380
99 تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا ایده ال طی دوره ی1350-78 جعفر زیلايي اقدم  دکتر حسن کلباسی 1380
100 بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان در استان اصفهان  حسینعلی فرهمند  دکتر صادق بختیاری 1380
101 بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه ی کل کشاورزی ایران علی اکبر داداش پور  دکتر محسن رنانی 1380
102 همگرایی اقتصادی و تاثیر سر ریز های منطقه ای بر رشد در امد سرانه  شکوفه فرهمند  دکتر کریم ازربایجانی 1380
103 بحران اب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای اب شهری مطالعه یموردی شهر تهران  حسین خیر خواه  دکتر رحمان خوش اخلاق 1380
104  یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملتهای جنوب شرقی اسیا ASEANکاربرد یک مدل جاذبه مزگان معلمی دکتر سید کمیل طیبی 1380
105 بررسی ظرفیت ها و شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان مازندران  علی اصغر ازدری دکتر محسن رنانی 1380
106 تحلیل هزینه-فایده کشتارگاه بهین تهران  احمد جلم بادانی دکتر کریم اذربایجانی 1380
107 تخصیص منابع با استفاده از از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه ی موردی دانشگاه اصفهان سامان پاینده پور  دکتر مرتضی صامتی  1380
108 تحلیلی ساده از رکود بیکاری مداوم در اقتصاد پولی همت ستار رستمی دکتر رحیم دلالی اصفهانی 1380
109 بررسی تاثیر اموزش عالی بر عرضه ی صادرات صنعتی در ایران1345-78 شیرین اربابیان دکتر کمیل طیبی 1381
110 بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران شکیلا فرخنده تهرانی دکتر کریم اذربایجانی 1381
111 تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هرانیک ارش سلطانیان دکتر مجید صامتی 1381
112 اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران 1338-77 رضا نصیری دکتر صادق بختیاری 1381
113 بررسی و امکان سنجی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اقامتگاه مناسب گردشگری نوید جمشیدی  دکتر نعمت الله اکبری 1381
114 تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری سعادت طباطبایی کلور دکتر حسین پیراسته 1381
115 بررسی کششهای تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپا با استفاده از روش panel dataطی سالهای 1338-78 مرجان قوامی دکتر هوشنگ شجری 1381
116 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانه ای ایران 1358-78 بتول رفعت دکتر کریم اذربایجانی 1381
117 بررسی اشتغال زایی بخش مسکن ونقش ان در توسعه ی اقتصاد استان اصفهان  مهدی مجید نراقی دکتر مجید صامتی 1381
118 بررسی تغییرات کمی اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق جداول داده-ستاده در اقتصاد ایران در دوره زمانی1348-75 ارام دادفر دکتر حسین پیراسته 1381
119 بررسی عوامل پولی و غیر پولی موثر بر تورم در ایران 1338-79 بهار حافظی دکتر مصطفی عمادزاده 1381
120 توزیع درامد و امنیت غذایی در استان همدان1368-78 فرهاد کرم مرتضی عماد زاده 1381
121 بررسی تاثیر هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی  ولی الله هادیان دکتر نعمت الله امبری 1381
122 اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران در فاصلهی سالهای 1338-78 محمد مهدی مجاهدی موخر دکتر رحیم دلالی اصفهانی 1381
123 بررسی همگرایی تقاضای اموزش عالی در ایران 1362-80 حسن کارنامه حقیقی  دکتر نعمت الله اکبری 1381
124 بررسی نقش هزینه ی مبادله در تورم رکودی در ایران 1350-79 اولفضل جنتی مشگانی دکتر مرتضی صامتی 1381
125 واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران  رضا رفیعی کرهرودی دکتر رحیم دلالی اصفهانی 1382
126 اثار یکسان سازی نرخ ارز بر رشد محصولات کشاورزی غلام خلیلفی دکتر مرتضی صامتی 1381
127 سنجش کارائی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران… احمد لطفی مزرعه شاهی دکتر علیمراد شریفی 1382
128 بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO حسن متشرعی دکتر کریم اذربیجانی 1382
129 اثرات الحاق ايران به سازماني تجارت جهاني بر صنايع مس ايران با رهيافت DRC (مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه كرمان ) زین العابدین ساجدی گوغری دکتر حسن کلباسی  1382
130 بررسی تاثیرات متقابل شاخصهای نظام بانکی ایران و متغیر های کلان اقتصادی شهرام رئیسی دهکردی دکتر مرتضی صامتی 1382
131 اثرات ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و بلوک های اقتصادی کاربرد مدل جاذبه صالح طاهری  دکتر سید کمیل طیبی 1382
132 تاثیر پایه های مالیاتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی محمد حسین زادگان دکتر مرتضی صامتی 1381
133 کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران … احسان عسگری دکتر رحیم دلالی اصفهانی 1382
134 تعیین الگوی بهینه ی فعالیت های واحد گاوداری با رهیافت برنامه ریزی خطی پویا1381-77 مصطفی دین محمدی سعید صمدی –نعمت الله اکبری 1382
135 تحلیل همگرایی بهره وری کل عوامل تولید بین بخشهای کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران 1345-75 مهدی رنجکش دکتر نعمت الله اکبری 1382
136 تخصیص بهینه ی سرمایه گذاری در زیر بخشهای صنعتی کشور  امین صنیعی  دکتر کریم اذربایجانی 1382
137 بررسی تمایل به پرداخت بازدید کنندگان  جاذبه های گردشگری… علیرضا شریفان دکتر مجید صامتی 1382
138  بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور   علیرضا کرمی دکتر مجید صامتی 1382
139 تعیین اولویت های سزمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام … بهرام حکمت دکتر حسین پیراسته 1382
140 پیش بینی روند نرخ ارز یکسان سازی شده در ایران بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی… معصومه کاظمینی سید کمیل طیبی 1382
141 تحلیل فضایی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران سعید شهیادی دکر محسن رنانی 1383
142 الگوهای رشد درونزا و کاربرد ان در اقتصاد ایران  علی اکبر صادقی سمنگانی دکتر رحیم دلالی اصفهانی 1383
143 تحلیل اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه های انرزی در ایران عابدین قاسمی دکتر علیمراد شریفی 1383
144 بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران  محمد شاهرودی دکتر سعید صمدی 1383
145 بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه ی اقتصادی با اموزه های اسلامی وحید افخمی ستوده حسن کلباسی-نعمت الله اکبری 1383
146 پویایی سنجی و ماهیت تجاری درون صنعت مورد ایران با کشورهای ASEAN و چین گل ارا ایزدی دکتر کریم اذربایجانی 1383
147 براورد کارایی تکنیکی صنعت سیمان ایران به روش DEA فرزاد فرخ پیام دکتر علیمراد شریفی 1383
148 تخمین تابع تولید صنعت نساجی … محمد رضا ابراهیم نجف ابادی دکتر رحمان خوش اخلاق 1383
149 بررسی و تحلیل تابع تقاضای واردات محصولات اهن وفولاد کشور… محمدعلی زاهدی دکتر کریم اذربایجانی 1383
150 تخمین تابع قیمت هرانیک مسکن رهیافت اقتصاد سنجی… سید علی رضوئی دکتر مصطفی عماد زاده 1383
151 بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران … عبدالعلی خان احمدی دکتر مجید صامتی 1383
152 تحلیل تجربی کششهای تقاضای بنزین در ایران … حمید مصدقی   دکتر هوشنگ شجری 1384
153 اندازه گیری و تحلیل کارایی فنی در صنعت نساجی ایران… سید مجید مرتضوی درچه دکتر حسین پیراسته 1384
154 ارزیابی عملکرد در پیامد های کلان اقتصاد خصوصی سازی در قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی… غلام حسن زرین قلم دکتر رحمان خوش اخلاق 1384
155 بررسی روند تحولات هزینه ی مبادله و پیامدهای ان در اقتصاد ایران… هومن علوی دکتر محسن رنانی 1384
156 ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای … میثم کوچک زاده دکتر کریم اذربایجانی 1384
157 تحلیل تابع تولید مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (83 ـ 1354) مرضیه ناظم زاده  دکتر کریم آذربایجانی  1384
158 بررسی اثرات جهانی شدن بر قیمت واقعی نفت… مریم رضایی سید کمیل طیبی 1384
159 اندازه گیری کارایی فنی فعالیت های عمرانی شهری … نیره بصیری پارسا دکتر نعمت الله اکبری 1384
160 تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه  روح الله شهنازی  دکتر مجید صامتی  1384
161 تخمین تابع منافع نهایی از کاهش آلودگی های آبی ،برای بخش ایرانی خلیج فارس  عباس جعفری تختی نژاد  دکتر رحمان خوش اخلاق  1384
162 تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی علی اصغری دکتر هوشنگ شجری 1384
163 تحلیل ناکاراییX بنگاههای عمومی … مریم فراهانی محسن رنانی-مرتضی صامتی 1384
164 برسی تاثیر هزینه مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دوره 81 ـ1350  رخساره باباجعفری دکتر صادق بختیاری  1385
165 استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT… مجید دهقانی زاده دکتر رحمان خوش اخلاق 1384
166 برآورد تابع تقاضای نیروی کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران  نعمت الله امیری دکتر مصطفی عمادزاده  1384
167 تحلیل شدت انرزی بخش حمل ئ نقل ریلی نسبت به حمل ونقل جاده ای محمد مهدی قاسمی نزاد مهدی نفر 1384
168 بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران  ابراهیم نبیونی دکتر مصطفی عماد زاده 1384
169 یکپارچگی اقتصادی و تانسیل تجاری صنعت فولاد… مریم فراش زاده دکتر کریم اذربایجانی 1384
170 اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم ان در رشد اقتصادی ایران  ملیحه خدامی عباسیه  دکتر مصطفی عماد زاده 1384
171 تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیر رسمی شهری در استان قم  سید عارف رضوانی  دکتر سعید صمدی    دکتر محسن زمانی    1384
172 بررسی بهره وری بانکها از نظر نیروی کار سرمایه و مدیریت به روش DEA اصغر کیانی هرچگانی دکتر مهدی نفر 1384
173 ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری  شاداب مظاهری نیا  دکتر نعمت الله اکبری  1384
174 سهم بری عوامل تولید و رشد اقتصادی  محمد رضا شاطری امیری  دکتر دلالی اصفهانی  1384
175 تجزیه تحلیل بودجه در مناطق مختلف شهرداری اصفهان «با تاکید بر تعادل و توان منطقه ای »  شادی کتیرایی دکتر نعمت الله اکبری  1384
176 پیش بینی روند قیمت فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANNو مقایسه نتایج آن با روش ARIMA بهروز پورمیری  دکتر کیومرث آقایی 1384
177 کاربرد بهینه ی مقدار تئوری پول در ایران  محمد سعید قیاس وند دکتر رحیم دلالی اصفهانی 1384
178 بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در نتیجه ی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت سید حین ایزدی دکتر کریم اذربایجانی 1384
179 قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران  سید جواد جمالی  دکتر محمد واعظی  1384
180 بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان  ایمان احمدزاده  دکتر مجید صامتی  1384
181 امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر معیارهای آزادی اقتصادی مرضیه طاهری دکتر مرتضی سامتی  1385
182 ارزیابی اقتصادی زیست محیطی کارخانه فولاد مبارکه برای ساکنین شهر اصفهان  اصغر صالحی هاردنکی  دکتر خوش اخلاق  1385
183 بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام  مرتضی کرمعلیان سیچانی  دکتر سعید صمدی  1385
184 ارائه یک مدل اقتصادی برای بازار برق  علی ناظمی اشنی  دکتر علیمراد شریفی  1385
185 بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر تحولات باروری و مرگ ومیر در ایران صمد آهنگرزنوزی  دکتر دلالی اصفهانی  1385
186 رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه عمومی در ایران  رضا اسماعیل زاده سیاه پیرانی  دکتر محسن رنانی       دکتر دلالی اصفهانی  1385
187 تحلیل هزینه ـ فایده پروژه متروی اصفهان هادی غریب  دکتر کریم آذربایجانی  1385
188
189 اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی  سید جعفر رجائی  دکتر مجید صامتی 1385
190 بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان  زاهد مرادي کردستانی  كيومرث آقايي ، نعمت اله اکبری  1385
191 تعامل بین همگرایی درآمدی و گسترش جریانهای تجاری میان ایران و بلوک های منتخب سیمین اکبری دهباغی  دکتر سید کمیل طیبی  1385
192 تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور  عبدالناصر شجاعی  دکتر کریم آذربایجانی  1385
193 بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 83ـ 1340 امیر جباری کهنه شهری  دکتر محمد واعظ 1385
194 ارائه یک مدل بهینه برای استراج نفت مطالعه موردی ایران  مریم نوری  دکتر رحمان خوش اخلاق  1386
195 رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان کاربرد منطقه فازی  محسن هوشیار  دکتر حسین پیراسته  1385
196 مدل توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی :مطالعه موردی :نیروگاه حرارتی اصفهان نادر آخوندی یزدی  دکتر شریفی      دکتر کتابی  1385
197 تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی  زهرا دهقان شبانی  دکتر شریفی     دکتر نفر 1385
198 بررسی رابطه متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OECD و شبیه سازی مدلی برای ایران  مریم طباطبائی دکتر مرتضی سامتی  1385
199 نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد در ونزا مدل ایران  سهراب کیارسی  دکتر دلالی اصفهانی  1386
200 تاثیر سرمایه انسانی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی  مریم محمدی کوهنی  دکتر عمادزاده  1386
201 بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه موردی اقتصاد ایران(83 ـ1351)  جعفر حسینی  دکتر دلالی اصفهانی  1386
202 تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان  زهرا محمدزاده   دکتر مصطفی عمادزاده  1386
203 تاثیر کنترل سرمایه بر بحرانهای ارزی در کشورهای در حال توسعه  عباس محمدزاده  دکتر کمیل طیبی  دکتر شجری  1386
204 رتبه بندی مناطق مختلف شهری شهر شیراز از لحاظ توسعه یافتگی  محسن منفردیان سروستانی  دکتر اکبری  1386
205 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه «رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی» مهدی زاهدی کیوان  دکتر مصطفی عمادزاده  1386
206 تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان  غلام رضا رضایی دکتر رحمان خوش اخلاق  1386
207 بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب  روح الله بابکی  دکترسید کمیل طیبی  1386
208 ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستان های منتخب استان  آذربایجان  محمد رضا فروتن  دکتر خدیجه نصرالهی  1386
209 ارزیابی مقایسه ای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی  اعظم حسینی بالام  دکتر حسین پیراسته  1386
210 رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی ANN در پیش بینی قیمت برخی محصولات پروتئینی «گوشت مرغ و تخم مرغ » لیلی بیاری  دکتر آذربایجانی  1386
211 تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن  محمد اکبر گلنگوری  دکتر محمد واعظ  1386
212 مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی شبکه برق ایران  بابک صفاری  دکتر علیمراد      دکتر خوش اخلاق  1386
213 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی ایران ) عاطفه بهرامی  دکتر سامتی               دکتر صمدی  1386
214 برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر  احمد یوسفی  دکتر شریفی  1386
215 بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 2005ـ1960  الهام ورقانی  دکتر حسین پیراسته 1386
216 تخمین تابع تقاضای نهادهای تولید در صنایع شیمیایی ایران برای دوره زمانی 82ـ 1373 عزیز احمدزاده  دکتر علیمراد شریفی  1386
217 تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال 87ـ1386 بهزاد ملکی حسنوند  نعمت الله  اکبری  1386
218 بهینه یابی حمل و نقل گازوئیل (نفت گاز)از پالایشگاه ها و مبا دی ورودی کشور به انبار اصلی  شرکت ملی نفت ایران  مهدی شمس خامنه  دکتر آذربایجانی  1386
219 اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی  محمد میثم کریمی  دکتر نعمت الله اکبری  1386
220 اثر فراریت بازار سهام بر سرعت گردش تقاضای پول در ایران  محمد علی نجیبی اشگذری  دکتر خدیجه نصرالهی 1386
221 تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی  آزیتا شیخ بهایی  مصطفی عمادزاده 1386
222 اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های سوز زهرا شاه محمدی  دکتر آذربایجانی  1386
223 اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی :آزمون علیت گرنجر  علی دلایی میلان  دکتر مجید صامتی  1386
224 پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران :رویکردی بر تحلیل تکنیکی مهتاب داورزاده  دکتر سعید صمدی  1386
225 مزیت نسبی و صادرات محصولات عمده باغی (مطالعه موردی استان تهران )  سید علی میر ابراهیمی  دکتر اکبری                 دکتر شجری  1387
226 برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 آمنه شهیدی  دکترنعمت الله اکبری  1387
227 برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (85ـ1383) با استفاده از رهیافت رگرسیون برداری  مریم ایزدی  دکتر مهدی صمدی  1387
228 آزمون کارآیی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر  امین زاهد مهر  دکتر سعید صمدی  1387
229 مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی (86 ـ 1338) سمیه حیدری  دکتر مرتضی سامتی  1387
230 اثر نوسان های نرخ ارز بر جریان های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه  امیر عباس مختار شاهی ثانی  دکتر طیبی               دكتر نصراللهی  1387
231 اثرات کمکهای خارجی بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه  حجت ایزدخواستی  دکتر طیبی             دکتر بختیاری  1387
232 نقش مخارج تحقیق و توسعه در ارزش افزوده و بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران  عبدالله قنبری  دکتر سید کمیل طیبی  1387
233 تاثیر گسترش تجارت الکترونیک از طریق اینترنت بر جریانهای تجاری  سید رضا میر عسکری دکتر نصراللهی   دکتر مهدی نفر 1387
234 اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهای OECD (شبیه سازی مدلی برای ایران  محمد خیرآبادی   دکتر مزتضی سامتی  1387
235
236 تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی :استان گیلان ) سمیه کریمائی  دکتر رحمان خوش اخلاق  1387
237 تاثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن در استان های ایران 85 ـ1375 سعید همایونی راد  دکتر شریفی        دکتر نفر  1387
238 تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش های مختلف اقتصادی ایران 85 ـ1372 آزاد خانزادی  دکتر مرتضی سامتی  1387
239 اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های ایران حسن دلیری چولابی  دکتر محسن رنانی  1387
240 پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران  اکرم بخشی دستجردی  دکتر مجید صامتی  1387
241 مدل اقتصاد کلان سنجی ایران :رویکرد جایگزینی یورو با دلار در مبادلات بین المللی  مهدی یزدانی  دکتر سید کمیل طیبی  1387
242 مدل قیمت گذاری گاز بر اساس هزینه نهایی برای شرکت های توزیع گاز  امیر یوسفی زکی  دکتر شریفی     دکتر کتابی  1387
243 تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری اصفهان و بررسی اثرات آن بر بخش مسکن ناهید توسلی کجانی  دکتر نعمت الله اکبری  1387
244
245 تحلیل کارآیی شرکتهای توزیع برق ایران به دو روش DEA  و SFA (85 ـ 1376) مهدی فرزامیان  دکتر علیمراد شریفی  1387
246 اندازه گیری تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهایی در کالاهای منتخب صنعت پتروشیمی ایران  امیر حسین جنتی  دکتر محمد واعظ برزانی  1387
247 نرخ بهینه مالیات تورمی در ایران  ایوب فرامرزی  دکتر دلالی اصفهانی  1387
248 رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان مرکزی و رابطه آن با اعتبارات عمرانی در طول برنامه سوم توسعه (83 ـ1379) سید عماد میرعلایی دکتر نصراللهی  1387
249 تبدیل NNP با لحاظ کردن ارزش دارایی های تجدید ناپذیر (نفت ) ثمره روغنی  دکتر خوش اخلاق  1387
250 ارزیابی رقابت پذیری شبکه بانکی با استفاده از رو ش پانزار ـرز مریم مقرب دکتر صمدی  1387
251 اثر سرمایه گذاری در ارتباطات راه دور بر رسد بهره وری کل عوامل در ایران (85 ـ1350) محمد باقر تباشری  دکتر نصراللهی  1387
252 پول الکترونیک :رفع موانع استفاده فراگیر در ایران و مدیریت پرداخت های فرامرزی  بهنام ابراهیمی  دکتر رنانی      دکتر شجری  1387
253 اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها  فرزانه محمدی سفید دشتی  دکتر مصطفی عمادزاده  1387
254 تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (84ـ1379) محمد ثقفی  دکتر آذربایجانی  1387
255 مطالعه مکان یابی استقرار کارخانه های قند و شکر در استان آذربایجان غربی  سیدمحمد حسینی  دکتر آذربایجانی  1387
256 تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران :یک تحلیل پویا  یاثر بلاغی اینالو  دکتر دلالی اصفهانی  1387
257 تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران… زهره شیرانی فخر  دکتر مرتضی سامتی  1387
258 تاثیر سیاستهای مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (85 ـ 1375) عبدالرحیم ایرا  دکتر دلالی اصفهانی  1387
259 تجزیه و تحلیل نا برابریهای اشتغال و رتبه بندی استانها بر اساس مولفه های کار شایسته  مرتضی سیاره  دکتر بختیاری  1388
260 ارزیابی مزیت نسبی صنایع استان یزد  علی اصغر نوروزی دکتر رحمان خوش اخلاق 1388
261 رابطه ی همزمان ازادی اقتصادی دموکراسی و توسعه ی انسانی کشور  مسعود قاسمی دکتر مرتضی سامتی 1388
262 ارزیابی سودمندی به کارگیری الگوهای تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران  رضا ثقفی کلوانق دکتر نصراللهی  1388
263 برآورد تاثیر گسترش واسطه های مالی بر منابع رشد اقتصادی  حافظ احمدوند دکتر دلالی اصفهانی  دکتر نفر 1388
264 اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی ایران    85 ـ1357 سید کاظم حسینی  دکتر عمادزاده           دکتر نصراللهی  1388
265 تحلیل رفتار قیمت مسکن کلان شهری در ایران نسبت به درآمد سرانه و سرانه زمین  شهرام معینی  دکتر صمدی  1388
266 تاثیر توزیع نابرابر در امدها بر وضعیت سلامتی سمیرا پاک نزاد دکتر مصطفی عمادزاده  1388
267 تاثیر مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی کشورهای منتخب در دوره ی 2000-2006 اعظم دهقان دکتر مصطفی عماد زاده 1388
268 اندازه گیری تحلیل حساسیت زمانی اثر گذاری سیاست های پولی بررشد اقتصادی ایران بهرام حاتمی سولگانی دکتر سعید صمدی 1388
269 پیش بینی قیمت سیمان در ایران رهیافت شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با ARIMA عاطفه فریدونی ناغانی خدیجه نصراللهی-مهدی نفر 1388
270 تخصیص مجدد اقتصادی هوشمند اب در حوزه ی زاینده رود بین مصارف گوناگون لیلا الله دادیان دکتر رحمان خوش اخلاق 1388
271 امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی بنگاههای کوچک و زود بازده در استان کردستان شهرام رمضانی نعمت الله اکبری 1388
272 اندازه دولت رشد اقتصادی توزیع درامد و پیشبینی انها در اقتصاد ایران وجیهه کاجی اصفهانی دکتر مرتضی صامتی 1388
273 تحلیل عوامل موثر بر صادرات با فناوری بالادر ایران و منتخب کشورهای پیشرو در فناوری لیلا زمانی دکتر محمد واعظ  1388
274 اثر مخارج عمراني دولت بر توزيع درآمد : مطالعه بني استاني  1385- 1379 زهرا داوري دولت آبادي واعظ برزاني ،‌هوشنگ شجري 1388
275 تاثیر ازاد سازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران زهرا نجفی  دکتر کریم اذربایجانی 1388
276 اثر جهانی شدن بر توزیع درامد بر کشورهای عضو گروه D8 مینا مسعود نیا دکتر مجید صامتی 1388
277 تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز در ایران طی دوره زمانی 2005 ـ1980 حسین اسماعیلی زری  دکتر طیبی  1388
278 بررسی مزیت نسبی صنایع منتخب استان خوزستان با استفاده از معیار DRC و کدهای ISIC بر مبنای داده های 85 ـ 1380 ابوذر طاهری  دکتر واعظ                دکتر آقایی  1388
279 همگرایی درآمدی و همزمانی آن با جریانهای تجاری در کشور های منا  عبدالکریم سیادت  دکتر طیبی  1388
280 ارزیابی سطح کارآیی بانکهای تجاری ایران در دوره (85 ـ1370) احسان رجبی  دکتر نصراللهی     دکتر آقایی 1388
281 اندازه گیری کارآیی فنی فعالیت های عمرانی شهری شهرداری های شیراز با استفاده از دو روش  DEFو SFA محمد صیادی  دکتر آذربایجانی  1388
282 عوامل موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نرخ ارز و نرخ تورم در  روح الله همتی نیا  دکتر پیراسته             دکتر خوش اخلاق  1388
283 تعادل تابع عرضه در بازار برق :رویکرد نظریه بازی   محمد حسین دهش  دکتر علیمراد شریفی  1388
284 سرریزهای تحقیق و توسعه یکپارچگی های تجاری و گسترش جریان های تجاری  فرشته اشراقی سامانی  دکتر طیبی  1388
285 اندازه گیری و تجیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در واحدهای صنعتی استان خراسان  ابراهیم تازه رودی  دکتر صمدی      دکتر آقایی  1388
286 برآورد ظرفیت مالیاتی استان های ایران با رویکرد کوشش مالیاتی  سیاوش عزیزی  دکتر صامتی  1388
287 تحلیل فقر در استان یزد بر مبنای مطالعه موردی رفتار مصرفی خانوارها (86 ـ1375) هادی محمدزاده  دکتر مهدی نفر  1388
288 اثر تنوع سازی صنعتی بر عملکرد اقتصادی مناطق ایران سمیه نوری دکتر حسین پیراسته 1389
289 تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سیاست مالی دولت بر ان به تفکیک استان در ایران مائده نجار زاده مدن حمان خوش اخلاق نعمت الله اکبری 1388
290 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای در کشور های منتخب 1359-86 ارش دهقانی دکتر شریفی 1389
291 امکان سنجی ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در شهر اصفهان مهدیه سعیدی دکتر اکبری 1389
292 تحلیل تاثیرات اموزه های اسلامی برسرمایه  سمیه مرکبیان دكتر اكبري 1389
293 اثر تغییرات ارزش دارایی های طبیعی تجدید پذیر بر روی GNP پروین هاشم پور فروشانی دکتر رحمان خوش اخلاق  1389
294 براورد وتحلیل ساختار اشتغال بخش غیر رسمی در استان کهگلویه و بویر احمد لعیا واعظ شهرستانی دکتر محسن رنانی 1388
295 ارزیابی نظری نرخ بهره اسمی صفر در کوتاه مدت جلیل باد پیما دکتر دلالی  1389
296 تحلیل تاثیر اندازه ی دولت بر توسعه ی انسانی در کشور های OIG رویکرد اقتصاد سنجی فضایی هما موذن زاده جمشیدی دکتر صامتی 1389
297 سیاست های پولی بهینه و راهکارهای دستیابی به نرخ بهره اسمی صفر حجت حسین زاده دکتر دلالی اصفهانی 1389
298 تحلیل و بر اورد نشت های ناشی از توزیع یارانه های دولت در بخش کشاورزی فاطمه اکبری شهرستانی دکتر اکبری 1389
299 تحلیل تطبیقی نرخ امنیت غذایی استان کردستان وکرمانشاه(1370 الی 1387) پارسا محمودی  دکتر عماد زاده 1389
300 تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی:مورد مطالعه ی کشورهای صادر کننده نفت بهنام عسگری دکتر صمدی 1389
301 تحلیل نظریه مقداری پول(دیدگاه موریس اله) طاهر ملکی دکتر دلالی اصفهانی 1389
302 اندیشه ها بازدهی فزاینده به مقیاس ورشد اقتصادی:در گروه کشورهای منتخب فراز فرهیدی دکتر دلالی اصفهانی 1389
303 تاثیر سیاست های مالی بر توسعه ی انسانی  در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی مریم مقیمی دکتر اکبری 1389
304 تاثیر توسعه ی مالی بر نابرابری توزیع درامد مطالعه ی موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه 1984-2005 زهرا سادات سجادی دکتر صامتی 1389
305 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ونابرابری جنسیتی اموزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه راضیه حاتمی دکتر واعظ برزانی 1389
306 اثرات ازاد سازی اقتصادی بر شکافهای جنسیتی دستمزد در ایران(1386-1374) سارا طاعتی دکتر اذر بایجانی 1389
307 تحلیل پویای تقاضای نهاده ی انرزی در صنایع کارخانه ای ایران  ابوذر شاکری دکتر علیمراد شریفی 1389
308 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت برق ایران حمید محمدی یزدی  دکتر علیمراد شریفی 1389
309 بررسی رابطه ی تعاملی بین نرخ بهره پولی و تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی  سمیه اسکندری حسن ابادی دکتر عماد زاده-دکتر نصراللهی 1389
310 اثر جهاني شدن وتوسعه روابط تجاري بر كار آفريني(مورد مطالعه:كشورهايOECD) مريم فخري دكتر طيبي 1389
311 بررسي رابطه متقا بل وضعيت سلامتي ورشد اقتصادي دركشورهاي عضو كنفرانس اسلامي صابره السادات زين العابدين دكتر عماد زاده 1389
312 تحليل تاثير سياست هاي مالي توزيعي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي نسل تداخلي محمد محمدي مطلق دكترواعظ برزاني 1389
313 ارزشيابي اثر مشاركت سياسي ونفوذ سياسي بر اندازه دولت:مورد مطالعه كشورهاي آسيا واقيانوسيه ندا سميعي دكترصامتي 1389
314 تجزيه وتحليل كارايي تكنيكي سيستم بانكي بر اساس مدل SBMوبا استفاده از روش DEA سميه احمدي دكتر عبدالله هادي 1389
315 رتبه بندي روشهاي تامين مالي جهت بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسودهي شهري (مورد مطالعه:شهر اصفهان) سارا علومي دكتر مجيد صامتي 1389
316 تاثيرباز بودن تجاري بر نابرابري در امدي(كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي 2005-1999) مهدي حضرتي دكتر كريم آذربايجاني 1389
317 تحليل مقايسهاي روشهاي رتبه بندي در اندازه گيري توسعه يافتگي (مورد مطالعه :شهرستانهاياستان خوزستان) مسعود حيدري دكتر خديجه نصرالهي 1389
318 تاثير افزليش قيمت نفت بر هم گرايي درامد سرانه دركشورهاي عضوGCCوايران ورشدتجارت در بين آنها(1998-2007) هادي  ادريسي دكتر محمد واعظ برزاني 1389
319 تحليل ورتبه بندي عوامل ايجاد بافت فرسوده شهري(مطالعه موردي شهر اصفهان اعظم اكبري زيارت دكتر نعمت الله اكبري 1389
320 براورد هزينه اجتماعي نهايي توليد برق:مطالعه موردي نيروگاههاي حرارتي شهيد محمد منتظري واسلام اباد اصفهان حامد پاروند دكتر رحمان خوش اخلاق 1389
321 تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه مالي در ايران سيد محمد ميرفندرسكي دكترمحسن رناني 1389
322 اثر قدرت مسئولين دولتي واعتمادموديان مالياتي به انها برتمكين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان در سال 1389:تحليل تجربي در چارچوب استدلال شيب لغزنده ربابه جابري دكتر مرتضي سامتي 1389
323 ارزيابي منحني محيط زيست كوزنتس در يك چهار چوب اقتصاد خرد، مطالعه موردي ايران ناصر يارمحمديان  رحمان خوش اخلاق 1389
324 تحليل اثر نرخ واقعي ونوسان آن برسرمايه گذاري مستقيم خارجي طي دوره:2007-1970) اكرم جهانشاهي دكتر سعيد صمدي 1389
325 تجزيه وتحليل نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد استان اصفهان 1385 صفورا رمضاني دكتر خديجه نصراللهي 1389
326 اثر متقابل اجتماعي بر سطح تمكين موديان مالياتي (مطالعه موردي استان اصفهان احسان زنگنه دكتر مرتضي سامتي 1389
327 اندازه گيري وتجزيه وتحليل بهره وري صنايع كارخانه اي يزد :گروهاي ISIC مرتضي محمودي ميمند دكتر كريم اذربايجاني 1389
328 تحليل تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1388-1379 مهدي حيدري دكتر محمد واعظ برزاني 1389
329 اثر آموزش بر رشد اقتصادي استانهاي كشور بين سالهاي 1385-1379 مهيار شعباني نژاد ماسوله دكتر مصطفي عمادزاده 1389
330 اثرات موانع غير تعرفه اي بر تقاضاي واردات ايران در دوره ي زماني (1368-1365) ژاله پاكباز سيد كميل طيبي-محمد واعظ برزاني 1389
331 تحليل قاعده گذاري در قانون پولي وبانكي ايران (مصوب سال 1351) رسول چراغي دكتر محمد واعظ 1389
332 تحليلي بر هجوم هاي بانكي بيمه سپرده و نقدينگي بايان ولي دكتر رحيم دلالي اصفهاني 1389
333 تعامل تامين مالي كسري بودجه واقعي وتورم در ايران طي سالهاي 1358-87 راصيه بابايان خانه سر دكتر هوشنگ شجري 1389
334 تخمين تابع تقاضاي سفر گردشگري به شهر بندر تركمن(6ماهه نخست سال 1389) عبداحميد اونق دكتر خديجه نصراللهي 1389
335 عوامل موثر بر وصول مطا لبات شركت توزيع برق استان اصفهان از مشتركين برق خانگي شهرستانهاي منتخب معصومه ضيايي نافچي دكتر مجيد صامتي 1389
336 تعيين تاثير اموزش بربهره وري كاركنان شركت فولاد مباركه ي اصفهان ومحاسبه نرخ بازگشت سرمايه عليرضا جوكار دكتر كريم اذر بايجاني 1389
337 تحليل فضايي تاثير سياست هاي مالي دولت بر نابرابري در امد در استانهاي كشور ايران (رهيافت رگر سيون وزني جغرافيايي) سميه جمالي دكتر نعمت الله اكبري 1389
338 تحليل فضايي عوامل موثر بر قيمت مسكن در ايران (رهياف ترگرسيون وزني جغرافيايي) فردوس فروغي دكتر نعمت الله اكبري 1389
339 بهينه سازي تركيب ارزي ذخاير رسمي :تحليل مقايسهاي اقتصادهاي منتخب نوظهور واقتصادهاي منتخب نفتيخاور ميانه غلامحسين كريميان دكتر محمد واعظ 1390
340 اندازه گيري وتحليل اقتصاد زير زميني وفرار مالياتي در ايران دورهمورد بررسي:1357-1387 مسلم ال بوسويلم دكتر مرتضي ثامتي 1389
341 ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي ديجيتالي شهر تهران براي گيرندههاي ديجيتالي در طرح تلويزيون ديجيتال ملي هادي شهباني دكتر عليمراد شريفي 1389
342 بحران مالي وتجارت جهاني فولاد در فرايند يكپارچگي تجاري فولاد فريبا رمضاني دكتر كريم اذربايجاني 1390
343 تخمين تابع تقاضاي اب صنعتي در استان اصفهان مصطفي محمد زاده راوندي دكتر مهدي نفر دكتر حسين پيراسته 1389
344 تاثير مقررلت زيست محيطي بر رشد بهرهوري كل عوامل توليد:مطالعه موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان حمزه ميرزايي دكتر رحمان خوش اخلاق 1390
345 اثرات جهاني شدن(ازاد سازي تجاري)روي شاخصهاي زيست محيطي ايران) بهروز صادقي عمرو آبادي دكتر رحمان خوش اخلاقدكتر محمد واعظ برزاني 1390
346 تاثير ارزش افزوده بخش كشاورزي بر توزيع نابرابر درآمدي ايران(1387-1350) فضه قاسمي دكتر مصطفي عماد زاده 1390
347 تجزيه وتحليل اثر تعيين كننده هاي فعاليت هاي تحقيق وتوسعه باتاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات فناوري بهروز كاكايي دكتر خديجه نصر اللهي 1390
348 تحليل تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي برتوسهع مالي با تاكيد بر فساد در كشورهاي عضو گروه …..D-8 سيما طهماسبي دكتر سعيدصمدي 1390
349 تاثير حقوق مالكيت(حفاظت ووضعيت) بررشد اقتصادي ايران(1352-1385) امين زمردي كيسمي دكتر صادق بختياري 1390
350 تحليل تاثير متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران  عليرضا تولايي دكتر سعيد صمدي 1390
351 ارتباط متقابل هزينه وجوه عمومي،رشد اقتصادي ونابرابري گريزي در ايران سيد محمد مستولي زاده دكتر مرتضي صامتي 1390
352 اثر متنوع سازي صادرات بر بهرهوري كل عوامل توليد ورشد اقتصادي كشورهاي عضو ِِD-8(2007-2000) مجتبي خاني زاده اميري دكتر كريم آذربايجاني 1390
353 بررسي ساختار توليد واندازه گيري تمركز در صنعت فولاد ايران قاسم عالي فر جا دكتر خديجه نصرالهي 1390
354 تدوين تعادل تابع عرضه در بازار برق:نمونه موردي اصفهان محدثه حاتمي دكتر عليمراد شريفي 1390
355 اثر مهاجرت نيروي انساني مكتخصص0فرار مغزها)بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه هاجر رستمي حصوري دكتر مصطفي عماد زاده 1390
356 تحليل عوامل اجتماعي اقتصادي مهاجرت بين استاني در ايران(بر پايه مدل گرانش بسط يافته طي دوره 1385-1375) هاشم راعي دكتر مصطفي عماد زاده 1390
357 تحليل تاثيرات شوك سياست پولي بر تسهيلات شبكه بانكي ايران (2009-2001) سيمين السادات مير هاشمي نائيني دكتر سعيد صمدي 1390
358 قيمت گذاري نظر ي قراردادهاي آتيدر چهارچوب مدل فرآيندهاي تصادفي: مورد مطالعه قرارداد آتي سكه طلا مهدي كارنامه حقيقي دكتر سعيد صمدي 1390
359 اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذ يري صنعت لاستيك ايران(مطالعه موردي:مجتمع لاستيك يزد) رضا حسني دكترخديجه نصر اللهي 1390
360 تعيين الگوي بهينه واردات گندم در شرايط عدم قطعيت (رهيافت برنامه ريزي رياضي چند شاخصه فازي) احمد نوربخش دكتر حسين پيراسته 1390
361 اثرات ماليات وفرار مالياتي بر عايدي سرمايه(مورد مطالعه:كشورهاي oECD2009-1979) مرجان شهرياري فر دكتر مجيد صامتي 1390
362 تجزيه وتحليل بهرهوري منطقهاي وسر ريزهاي جغرافيايي در منتخبي از كشورهاي OECDوايران الهام كاظمي دكترنعمت الله اكبري 1390
363 مسير بهينه سرمايه انساني در ايران عاطفه نعمتي دكتر خوش اخلاق دكتر شريفي 1390
364 تحليل تاثير تسهيلات بانكي (بانك مسكن}بر نوسان هاي قيمت مسكن در كلان شهرهاي ايران اعظم آزاد غلامي دكتر سعيد صمدي 1390
365 تاثير صرفه هاي ناشي از تجميع محلي و شهري بر رشد اشتغال شهري در ايران مينا ابوطالبي دكتر نعمتالله اكبري 1390
366 تعيين تاثير رتبه ريسك اعتباري كشور بر تحرك بين المللي سرمايه در ايران (1366-1359) نعيمه جلوه گران دكتر محمد واعظ برزاني 1390
367 تحليل رشد اقتصادي تحت شرايط اقتصاد دانش بنياندر كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (2009-2007) مجتبي يعقوبي دكتر نعمت الله اكبري 1390
368 اثر الگوهاي تجارت خارجي (تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي )بركيفيت محيط زيست:مورد ايران وشركاي تجاري ساناز يونس پور دكتر سيد كميل طيبي 1390
369 ارزيابي تاثير بهره برداري ومصرف انرژي بررشداقتصادي تعديل شده با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي آن(co2)درايران معصومه قاسمي دكتر رحمان خوش اخلاق 1390
370 برآورد وتحليل تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي وتجاري در استان اصفهان مرتضي يزداني دكتر صادق بختيار 1390
371 تبين يك سيستم هشدار دهنده جهت شناسايي بحرانهاي مالي در ايران عزت االله صياد نيا دكتر هوشنگ شجري 1390
372 تحليل واندازه گيري اثر نابرابري هاي جنسيتي در آموزش واشتغال بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب جهان(2010-1990) معصومه پاشا زانوسي دكتر مجيد صامتي 1390
373 ارايه يك مدل انرژي-اقتصاد اشتغال محوربراي ايران:رويكرد تعادل عمومي محاسبه پذير مرضيه بهارلو هوره دكتر عليمراد شريفي 1390
374 تحليل تاثير شاخصهاي حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني مطالعه موردي :كشورهاي آسياي جنوب شرقي (ASEAN) فضيلت محسني دكتر مرتضي سامتي 1390
375 تحليلي بر اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر تراز تجاري ايران (1387- 1367 ) صفورا صالحي دوست سيد كميل طيبي-عليمراد شريفي 1390
376 تحليل كارايي بازار ارز ايران(1389-1375) عليرضا محمد حسني جور دكتر سيد كميل طيبي 1390
377 برآوري از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران ومقايسه آن با كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي(2005-1999) فيروز احمدي دكتر صادق بختياري 1390
378 تحليل اثرات بهره وري وتجارت بر اشتغال صنايع كارخانه اي ايران در سالهاي 1386-1374) محمد فرزانه دكتر صادق بختياري 1390
379 اثرات شكاف بهره اي بر تورم در اقتصاد ايران در دوره 1368-1386) محسن كد خدا پور دكتر رحيم دلالي اصفهاني 1390
380 اثرات هدفمند كردن يارانه هاي برق بر صنايع كارخانه اي ايران اعظم مسعودي دكتر كريم آذربايجاني 1390
381 آثار مخارج دولت بر افتصاد منطقه:مطالعه موردي استان اصفهان (1388-1385 هاجر مومني دكتر خديجه نصر الهي دكتر رحيم دلالي اصفهاني 1390
382 بر رسي همگرايي متغيرهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي “جمهوري اسلامي ايران” شيرين شير علي دكتر مرتضي صامتي 1390
383 اثر تشكيل اتحاديه پولي بر روابط تجاري كشورهاي عضو آسه آن +3 نرگس نصيري دكتر سيد كميل طيبي 1390
384 اندازه گيري تمايل به پرداخت افراد براي سكونت در باغ آپارتمان (مطالعه موردي : شهر اصفهان ) الهام جانقربان رحمان خوش اخلاق 1390
385 تحليل اثرات تمركز زدايي مالي بر ارتباطمتقابل رشد وتوزيع عادلانهي منابع مالي در استان هاي ايران(1380-1386) مريم السادات موسوي دكتر مرتضي صامتي 1390
386 تحليل فضايي عوامل موثر بر توزيع فعاليت هاي اقتصادي در شهر اصفهان بهاره پهلوان زاده دكتر شكوفه فرهمند 1390
387 پيوندهاي تجاري و اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران و شركاي تجاري اصلي (2007 – 1988 ) آزاده پوريائي كريم آذربايجاني ، كميل طيبي 1390
388 ارزش گذاری واولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب مسکن از دیدگاه خانوار با استفاده از روش انتخاب تجربی مطالعه موردی:بافت فرسوده شهر اصفهان (منطقه 3) سارا مردیها دکتر نعمت الله اکبری 1390
389 تحلیل اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در قالب الگوی نسل های هم پوشان برای دوره زمانی1385-1430 محمد رضا ضیایی نجف آبادی دکتر محمد واعظ برزانی 1391
390 اثر متقاطع کار آفرینی وبنگاههای کوچک ومتوسط بر صادرات غیر نفتی ایران وشرکایتجاری آن(2000-2009) فریبا السادات عقیلی دکتر سید کمیل طیبی 1391
391 اثر یکپارچگی مالی بر سطح اشتغال بلوکهای منتخب اقتصادی(مورد آسه-آن ،کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ودی 8) مریم منصف دکتر سید کمیل طیبی 1391
392 بر رسی تاثیر افزایش قیمت حامل های انر ژی بر رفاه خانوارهای شهری وروستایی با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS) علی صادقی همدانی دکتر کریم آذربایجانی 1391
393 بهینه یابی اقتصادی سیستم هیبریدی برای تامین انرژی الکتریکی مورد مطالعه استان اصفهان محمد رضا رضایی دکتر علیمراد شریفی 1391
394 تحلیل تاثیر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان بر نوسان پذ یری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران :کاربردیاز الگویFIEGARCH عذرا بیاتی دکتر سعید صمدی 1391
395 تجزیه وتحلیل اثر گذاری بحران مالی شرق آسیا وبحران مالی بر بخش های مختلف اقتصادی کشورهای منا(1990-2009) میثم رحیمی دکتر مرتضی صامتی 1391
396 تحلیل رابطه جهانی شدن و”اتروپی اقتصادی” سیما انصاری فرد دکتر محسن رنانی 1391
397 نرخ بهينه پس انداز در ايران عدي علي دكتر محمد واعظ برزاني 1391
398 تحليل تاثير گردشگري بر فقر زدايي وامنيت اجتماعي در ايران مهدي مرادي شيباني دكتر خديجه نصر الهي 1391
399 ارزشيابي سطح قابليت زندگي وبانك پذيري شهري با تاكيد بر رويكرد CDS(مورد مطالعه:شهر اصفهان) منيره روان بخش دكتر نعمت الله اكبري 1391
400 بررسي نقش قيمت دارايي ها در مكانيسم انتقال پولي ايران ،رويكرد خود رگرسيوني برداري ساختاري يوسف اسلامي دكتر رحيم د لالي اصفهاني 1391
401 مقايسه تطبيقي عملكرد رفاهي دولت در ايران وبرخي اقتصادهاي نوظهور مهدي خانكشلو دكتر مرتضي صامتي 1391
402 رابطه بهره هوشي ودر آمد سرانه:مطالعه موردي استانهاي ايران آرپينه كريكورسكوم دكتر محسن رناني 1391
403 اثرات موانع تعرفهاي وغير تعرفه اي بر تجارت صنعتي ايران نسرين ابراهيمي دكتر كريم آذربايجاني 1391
404 تحليل اثر باز بودن تجاري ومالي بر اندازه دولت در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (دوره زماني2007-1997) زهرا قند هاري علويجه دكتر مصطفي عماد زاده 1391
405 ارزشيابي سطح حكمراني خوب ورقابت پذيري شهري با تاكيد برCDS مطالعه موردي شهر اصفهان مرضيه حق شناس دكتر نعمت الله اكبري 1391
406 تحليل اثر رشد اقتصادي بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در ايران كامران ئيعقوبي دكتر مصطفي عمادزاده 1391
407 اثر رشد اقتصادي بخشي بر فقر و رفاه اجتماعي در ياران ( 86 – 1371 ) محسن كريمي شكوفه فرهمند 1391
408 تحليل اثر سالخوردگي جمعيت بر پس انداز جامعه در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه(2005-1995) شيرين وارسته انور دكتر مصطفي عماد زاده 1391
409
410 امكان سنجي جانشيني صكوك به جاي اوراق قرضه در سياست پولي مجيد شاهين ورنوسفادراني دكتر محمد واعظ 1391
411 برآورد ارزش تفريحي ناحيه در بند(تهران) سيدوحيد صفايي فرد دكتر رحمان خوش اخلاق 1391
412 اندازه گيري و مقايسه مزيت نسبي بنگاههاي كوچك ومتوسط در صنعت فرش دستباف مطالعه موردي شهرستان اصفهان سيد ابوذر رضوي دكتر سيد كميل طيبي 1391
413 تحليل رابطه سرمايه اجتماعي وآنتروپي اقتصادي اكرم قضاوي دكتر محسن رناني 1391
414 برآورد ارزش تفرجگاهي منطقه گردشگري تخت جمشيد و كاربرد الگوي هزينه سفر احسان رئيسي خديجه نصرالهي  1391
415 جايگزيني انرژي خورشيدي وبادي در ايران:رهيافت الگوي كنترل يهينه محمد مهدي باقري تودشكي دكتر عليمرااد شريفي 1391
416 تخمين تابع تقاضاي آبزيان در ايران ميثم قلندري دكتر رحمان خوش اخلاق 1391
417 تاثير حكمراني خوب بر توزيع در آمد در كشورهاي عضو دي هشت وسازمانت توسعه وهمكاري اقتصادي سعيده صيادي سي سخت دكتر مجيد صامتي 1391
418 تحليل رابطه در آمدهاي نفتي وكيفيت نهادها با رشد اقتصادي (مطالعه موردي :كشورهاي عضو اوپك) مريم فرح بخش دكتر مرتضي صامتي 1391
419 آثار توزيعي مخارج  بهداشتي دولت مطالعه بين استاني (1388-1379) زينب دهقانيان فرد دكتر مصطفي عماد زاده 1391
420 تحليل نابرابري در آمدي بين نسلي ورشد اقتصادي در نظريه رشد شومپيزي مجيد مويدي دكتر رحيم دلالي اصفهاني 1391
421 تحليل اثرات اخلاقي واجتماعي سياست هاي اقتصادي (با تاكيد بر تاثير نرخ تورم بر ميزان جرائمدارايرانطي سالهاي(1390-1370) ذبح اله مكي پور دكتر رحيم دلالي اصفهاني 1391
422 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در ارنقائ بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران 1388-1380 فرهاد بلاغي ايتا لو دكتر كريم آذربايجاني 1391
423 عوامل تعيين كننده رشد شهري در ايران (رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي) حميد رضا عندليب دكتر شكوفه فرهمند 1391
424 ارزيابي اقتصادي تبديل پسماندهاي جامد به انرژي مطالعه موردي : شهر اصفهان سعيده رهايي دكتر رحمان خوش اخلاق 1391
425 بر رسي تاثير توزيع اندازه شهرها بر بهرهوري نيروي كار در ايران به تفكيك استان(1380-1385) جليل زارعي دكتر شكوفه فرهمند 1391
426 اثر آزاد سازيهاي تجاري و مالي بر توسعه مالي در منتخبي از كشورهاي نو ظهور وكشورهاي نفتي خاور ميانه ،يك مقايسه تطبيقي حامد انصاري دكتر كريم آذربايجاني 1391
427 تاثير افزايش قيمت برق پس از هدفمندي سازي يارانه ها بر رفتار مشتركين بخش صنعت (مطالعه موردي ،استان اصفهان) سيد مصطفي هاشمي بابا حيدري دكتر رحمان خوش اخلاق 1391
428 اثر مخارج دولت در بخش كشاورزي رسول حسن زاده مجيد صامتي 1392
429 اثرات پوياي حجم كل بدهي احمدعلي رضايي رحيم دلالي اصفهاني 1392
430 تاثير شاخص هاي توسعه سيده الهام زماني شكوفه فرهمند 1392
431 تحليل عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري ابوالقاسم هاشمي پور خديجه نصرالهي 1392
432 تحليل تاثير مخارج جاري دولت بر تورم علي محمودي محمد واعظ برزاني 1392
433 تخمين تابع قيمت هدانيك مذهب سعيد ذفولي شكوفه فرهمند 1392
434 تحليل اسنادي در شاخص شدت رحيم سلطانيان عليمراد شريفي 1392
435 تحليل تاثير خلق اعتبار بر بحران مهدي توكلي محمد واعظ برزاني 1392
436 پتانسيل هاي تجاري و ارزيابي ياسر عباسلو كميل طيبي 1392
437 تاثير نظام ماليات ستاني بهينه بر رفاه اجتماعي سعيده ايزدي مجيد صامتي 1392
438 مناسب ترين يكپارچگي هاي اقتصادي ايوب ميري محمد واعظ برزاني 1392
439 نقش سرمايه اجتماعي بر ساختار هاي سازماندهي زهره رضاپور هادي اميري 1392
440 ارزيابي رقابت پذيري معصومه مومن پور بتول رفعت 1392
441 تحليل تاثير فناوري زهره محمدي خديجه نصراللهي 1392
442 تحليل نظريه ي بدهي رزگار خضري رحيم دلالي اصفهاني 1392
443 تاثير بي ثباتي اقتصادكلان معصومه ملكي زعيم مجيد صامتي 1392
444 بررسي نقش هزينه مبادله حميده خوش آيند احمد گوگردچيان 1392
445 تاثير نوآوري بر رشد اقتصادي مرضيه احمدي كريم آذربايجاني 1392
446 تحليل كارايي مناطق اجرايي معصومه قرباني نعمت الله اكبري 1392
447 تحليل انديشه هاي مربوط به  عظيمه سادات حسيني رحيم دلالي اصفهاني 1392
448 ارزيابي كارايي انرژي مجتبي دهقاني عليمراد شريفي 1391
449 تحليل تاثير اندازه دولت ايمان كي فرخي نعمت الله اكبري 1392
450 آموزش بر سلامت مرضيه زماني مصطفي عمادزاده 1392
451 هزينه هاي بيمارستاني فاطمه ياري غلامحسين كياني 1392
452 تحليل اثر اجراي حقوق ماكيت  مرضيه تيموري مجيد صامتي 1391
453 تعديل تاثيرات فناوري اطلاعات آرام سپهري وند مرتضي سامتي 1392
454 تحليل پوياي اثرات  طاهره داستاني سيد كميل طيبي 1392
455 تخمين عرضه اقتصادي كريم محمدي رحمان خوش اخلاق 1391
456 چگونگي دستيابي به نرخ بهره انسيه مصدقي رحيم دلالي اصفهاني 1392
457 تاثير بحران مالي 2008 فاطمه جوكار ليلا تركي 1392
458 بررسي اثرات صرفه ها ي ناشي طاهره پيراني رزيتا مويدفر 1392
459 تحليل تقاضاي پوياي نهاده زهره اسماعيلي عليمراد شريفي 1392
460 تاثير مصرف انرژي  مليحه جاويد بتول رفعت 1392
461 اندازه گيري كارايي و بهره وري زيست محيطي مريم پيرزاده غلامحسين كياني 1392
462 نقش بانكداري اسلامي در تامين مالي  نفيسه يزداني كميل طيبي 1392
463 مقايسه تطبيقي تاثير اجزاء علي سرخوش سرا صادق بختياري 1392
464 ارزيابي توان سنجي صرفه جويي منصور صالحي عليمراد شريفي 1392
465 تحليل عوامل موثر بر قيمت سهام علي خرمي پور سعيد صمدي 1392
466 بررسي دگرگوني نفرين منابع به بركت حسين هاشمي چقايي هوشنگ شجري 1392
467 بررسي تاثير هزينه مبادله بر تامين مالي مريم خداوردي ساماني احمد گوگردچيان 1392
468 برآورد تابع عرضه مسکن  سلمان قاراخانی رحمان خوش اخلاق 1392
469 ارزیابی هزینه های اجتماعی فاطمه فدوی مرتضي سامتي 1392
bigtheme