خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه مدیریت » عناوین پایان نامه های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

عناوین پایان نامه های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

01/00001/00027/00001 بررسي عوامل موثر بر بهره‌وري نيروي انساني واحدهاي عمليات انتظامي فوريت‌هاي پليس ‎??? تهران
01/00001/00027/00002 شناسايي عوامل موثر بر رضايت شغلي کارکنان پايور مراکز آموزشي درجه‌داري ناجا
01/00001/00027/00003 بررسي رابطه بين ميزان آموزش و موفقيت گشتيهاي يگان ويژه ناجا(تهران بزرگ)
01/00001/00027/00004 نقش نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در کنترل مهاجرين حاشيه‌نشين (با تاکيد بر طايفه فيوج)
01/00001/00027/00005 عوامل موثر در توانمندسازي افسران ستاد ناجا (از ديدگاه خبرگان)
01/00001/00027/00006 بررسي نحوه مشارکت تشکلهاي مردم نهاد (سمن) با پليس در برقراري نظم و امنيت جامعه در استان لرستان
01/00001/00027/00007 بررسي عوامل موثر بر سرقت موتورسيکلت در سال 1383 در استان قزوين و ارائه راهکارهاي مناسب جهت تعديل آن
01/00001/00027/00008 بررسي عوامل موثر بر سيستم نظارت ناجا بر حضور قانوني اتباع بيگانه درج .‎1.1
01/00001/00027/00009 بررسي آسيب‌پذيريهاي امنيتي شهرستان دماوند
01/00001/00027/00010 بررسي عوامل درون سازماني موثر بر ارتقاء عزت ناجا (از ديدگاه روساي کلانتريهاي تهران بزرگ)
01/00001/00027/00011 بررسي شيوه‌هاي برخورد ناجا با ناآراميهاي کارگري و ارائه يک مدل تصميم‌گيري
01/00001/00027/00012 بررسي اختلالات و نزاعهاي جمعي و عوامل موثر در پيشگيري و کنترل آن در استان چهارمحال و بختياري
01/00001/00027/00013 بررسي و تعيين عوامل موثر در جذب دانشجويان به دانشگاه علوم انتظامي ناجا
01/00001/00027/00014 بررسي تاثير نظارت و کنترل روساي کلانتريها بر انجام وظيفه کارکنان کلانتريهاي استان لرستان
01/00001/00027/00015 بررسي تطبيقي شيوه‌هاي جذب و استخدام ناجا با چند کشور جهان و ارائه شيوه‌هاي مناسب
01/00001/00027/00016 بررسي کارايي سيستم‌هاي نرم‌افزاري کشف جرم در معاونت آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ (از ديدگاه کاربران، مديران و مسئولين مرتبط
01/00001/00027/00017 بررسي امور انتظامي در نظام حسبه اسلامي
01/00001/00027/00018 بررسي ويژگي‌هاي مرز ايران و نخجوان و نحوه کنترل ترددهاي غير مجاز
01/00001/00027/00019 بررسي انگيزه ترددهاي غير قانوني در مرز جلفا و نقش نيروي انساني در کنترل آنها
01/00001/00027/00020 بررسي ارتباط مشارکت مردمي و عملکرد کلانتريهاي نيروي انتظامي تهران بزرگ
01/00001/00027/00021 بررسي شيوه‌هاي پيشگيري از سرقتهاي مسلحانه شهري استان سيستان و بلوچستان در سالهاي ‎84 تا ‎80
01/00001/00027/00022 بررسي عوامل فردي و سازماني تاثيرگذار بر ايجاد علاقه براي ادامه خدمات کارکنان پليس قضايي در ناجا
01/00001/00027/00023 بررسي آسيب‌پذيريهاي امنيتي شهرستان مرزي مريوان
01/00001/00027/00024 بررسي و تطبيق شرايط مامورين پليس با مولفه‌هاي مقرر در قانون بکارگيري سلاح
01/00001/00027/00026 بررسي عوامل موثر بر رسيدگي به موقع در سرقت خودرو (اروميه سال ‎????
01/00001/00027/00027 بررسي اثر بخشي دوره‌هاي کارورزي کارشناسي ناجا بر فعاليت‌هاي فارغ التحصيلان دوره‌هاي کارشناسي
01/00001/00027/00028 بررسي اعمال و کنترل استانداردهاي راهنمايي و رانندگي و جاده‌اي بر اتوبوسهاي بين شهري عمومي و رانندگان آنها
01/00001/00027/00029 نحوه کنترل و نظارت ناجا بر افاغنه و تاثير آن بر جرايم و مقايسه تطبيقي آن با کشور پاکستان
01/00001/00027/00030 تمام چكيده هاي فرماندهي و مديريت انتظامي -
01/00001/00027/00031 نقش نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در کنترل مهاجرين حاشيه‌نشين (با تاکيد بر طايفه فيوج).-
01/00001/00027/00032 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني بر اساس ارزشهاي اسلامي و رفتار سازماني کارکنان آموزشگاههاي علمي تخصصي ناجا
01/00001/00027/00033 نقش مديريت پليس در کنترل پديده پولشوئي
01/00001/00027/00034 بررسي مقايسه‌اي علل و عوامل موثر بر ميزان گرايش شغلي دانش‌آموزان به نيروي‌انتظامي (در شهر تهران سال ‎۷۸ تا ‎۸۴).-
01/00001/00027/00035 ارزيابي اثرگذاري آموزش عقيدتي سياسي دوره عرضي عمومي (با تاکيد بر درس اخلاق) بر رفتار سازماني افسران انتظامي استان قم.-

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme