عناوین پایان نامه های رشته کارگردانی

01/00006/00001/00001 رئاليسم در قلمرو ادبيات نمايشي
01/00006/00001/00002 ريخت شناسي قصه‌هاي مثنوي
01/00006/00001/00003 هنر باهويت
01/00006/00001/00004 مباني بازيگري و کارگرداني
01/00006/00001/00005 بررسي و تحليل تاتر پوچي
01/00006/00001/00006 زندگي و آثار يک زن بازيگر در تئاتر ايران، هما روستا
01/00006/00001/00007 نقش کارگردان در تئاتر ايران معرفي اجراهاي: رکن الدين خسروي، جعفر والي، آربي اوانسيان. پروژه عملي: کارگرداني نمايش: (گلدونه خانم)
01/00006/00001/00008 بررسي شرايط سياسي تئاتر ايران از سال ‎1299‎ تا ‎1332‎ شمسي پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش صروياي راه رفتن در آسمان بي‌ستاره
01/00006/00001/00009 نشانه‌شناسي فضا در نمايشهاي سنتي ايران. پروژه عملي: کارگرداني اجراي فاستوس (بر اساس نمايشنامه کريستوفر مارلو)
01/00006/00001/00010 بازيگري و بازي‌سازي در انيميشن حرفه‌اي امريکا: ساخت فيلم انيميشن با عنوان (مستوري)
01/00006/00001/00011 بررسي روش‌هاي مختلف ذخيره‌سازي، پخش و تبديل تصاوير متحرک و صداي ديجيتال
01/00006/00001/00012 رويکرد (آرتو، گروتفسکي، بروک) به آيين و مراسم آييني و انعکاس
01/00006/00001/00013 بررسي عناصر جذابيت در سينماي انيميشن. پروژه عملي(فيلم انيميشن دودري)
01/00006/00001/00015 هدايت بازيگر در تئاتر رئاليستي و بازتاب آن در تئاتر معاصر ايران. پروژه عملي: کارگرداني نمايش (کلبه متروک) نوشته‌ي تنسي ويليامز
01/00006/00001/00016 بررسي تحولات صحنه در نظريات اجرايي آنتوان، استانيسلاوسکي، ميرهولد و برشت. پروژه عملي: اين غريزه خستگي از زندگي…
01/00006/00001/00017 بررسي نقش رسانه‌ها در تئاتر از ديدگاه پيسکاتور و برشت. پروژه عملي: گاوچران، سرخ پوست و فمينيست دو آتشه
01/00006/00001/00018 تئاتر چندرسانه‌ايMultimedia Theatre‎
01/00006/00001/00019 نمايشنامه‌نويسي در ايران
01/00006/00001/00020 بنيادهاي نمايش موسيقيايي و منظوم در جهان
01/00006/00001/00021 جنبه‌هاي نمايشي در سوگچامه‌هاي ايل بختياري
01/00006/00001/00022 تاملي در مفهوم تئاتر ملي در ايران
01/00006/00001/00023 بررسي نقش کاربردي واحد بدن در آموزش بازيگري
01/00006/00001/00024 نقش امکانات صحنه در تئاتر از آغاز تا قرن هفدهم موضوع پروژه‌عملي: کارگرداني و بازي در نمايش (کارول) نگارش: اسلاومير مروژک
01/00006/00001/00025 بررسي چهار اقتباس نمايشي از قصه‌هاي قرآني (اقليما، سرزمين ممنوع، دقيانوس امپراطور شهر افسوس، همگنان غار)
01/00006/00001/00026 رويکرد کارگردان به متن در تئاتر معاصر
01/00006/00001/00027 شيوه‌هاي بازيگري خلاق. پروژه عملي: گارگرداني نمايش آژدهاک
01/00006/00001/00028 مروري بر زندگي و آثار استاد علي نصيريان پروژه عملي: کارگرداني نمايش رويا
01/00006/00001/00029 کارگرداني از ديدگاه نشانه‌شناسي، کارگرداني نمايش ماشين دوزخي (ملاقات اوديپ و ابوالهول)
01/00006/00001/00030 بررسي تاتر دانش آموزي در ايران؛ پروژه عملي: کارگرداني نمايش باغ آرزوها
01/00006/00001/00031 تحول و شکل گيري نمايش کارگاهي و انعکاس آن در ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايش يک اتفاق ساده
01/00006/00001/00032 پژوهشي در زندگي حرفه‌اي و هنري يک زن هنرمند تئاتر (خانم مهين اسکويي) پروژه عملي: اجراي نمايش زيباي بي‌اعتنا، ژان کوکتو
01/00006/00001/00033 بررسي انعکاس اساطير و فرهنگ عامه در پنج نمايشنامه بهرام بيضايي (پرده خانه، مرگ يزدگرد، سلطان مار، سياوش خواني، هشتمين سفر سندباد) پروژه عملي: کارگرداني نمايش اژدهاک بهرام بيضايي
01/00006/00001/00034 پژوهشي در نمايشهاي شادي‌آور ايراني (پروژه عملي: بقال بازي در حضور)
01/00006/00001/00035 بررسي عناصر روان درماني در تئاتر (پسيکودرام) و مراسم زار در ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايشنامه دعوت
01/00006/00001/00036 فضا در نمايش‌هاي سنتي ايران (تخت حوضي و تعزيه)، پروژه عملي: کارگرداني نمايش لرزه‌هاي بي‌زمان
01/00006/00001/00037 بررسي جنبه‌هاي مختلف صوت و موسيقي و کاربرد آنها در نمايش
01/00006/00001/00038 حافظه، روند تاثيرگذاري حافظه بر کار بازيگر و کارگردان
01/00006/00001/00039 مباني درک و تحليل متن
01/00006/00001/00040 هم خواني تکنيک و موضوع در ساختار فيلم انيميشن (بررسي فرم و محتوا)، موضوع عملي: از خاک به خاک
01/00006/00001/00041 تحليلي بر آثار انيميشن علي‌اکبر صادقي، موضوع عملي: ساخت فيلم اولين نيلوفر
01/00006/00001/00042 مقايسه تطبيقي شيوه‌هاي نظري و اجرايي سبک کارگرداني استانيسلاوسکي و برشت
01/00006/00001/00043 مواجهه‌ي کارگردان با ديالوگ با نگره‌ي ويژه بر آثار رئاليستي و سيستم استانيسلاوسکي
01/00006/00001/00044 فيلمسازان زن انيميشن در ايران
01/00006/00001/00045 انيميشن تکنيک ويژه، عنوان کارعملي: عبور
01/00006/00001/00046 درام آئيني در هرمزگان با تاکيد بر زار، سبزه‌پري، خالوخرسک، پنت گراز
01/00006/00001/00047 کارگردان و فضاسازي در تئاتر
01/00006/00001/00048 صحنه، کارگردان و نشانه‌ها
01/00006/00001/00049 بررسي و شناخت نظريه (وسولد اميليويچ مايرهولد) انعکاس بيومکانيک و کانستر اکتيويسم در شيوه اجرا؛ پروژه عملي: کارگرداني نمايش روز از نو – روزي از نو
01/00006/00001/00050 جنگ و انعکاس آن در آثار نمايشي بر تولت برشت. پروژه عملي: کارگرداني نمايش ننه دلاور
01/00006/00001/00051 بررسي برنامه ريزي و فرايند توليد درتئاتر امروز ايران پروژه ي عملي: اجراي نمايش ريچارد سوم
01/00006/00001/00052 نگاهي تحليلي به زندگي و آثار داود رشيدي، هنرپيشه و کارگردان معاصر ايران هنرپيشه و کارگردان معاصر ايران پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش صمده‌آ
01/00006/00001/00053 ديدگاه‌هاي اجرايي رابرت ويلسون در تئاتر معاصر
01/00006/00001/00054 مباني نمايشنامه‌شناسي
01/00006/00001/00055 نمايش آييني و مروري بر نمونه‌هاي آن
01/00006/00001/00056 مفهوم کاتارسيس و بازيافت آن در مکاتب کلاسيک، رئاليسم و قرن معاصر
01/00006/00001/00057 تئاتر ايران و عوامل بازدارنده آن
01/00006/00001/00058 بررسي جنبه‌هاي نمايشي رمانهاي سووشون و شازده احتجاب و اقتباس صحنه‌اي اين دو توسط منيژه محامدي و علي رفيعي
01/00006/00001/00059 کاربرد رسانه و فناوري جديد در تئاتر پرفورمنس
01/00006/00001/00060 بررسي جشنواره‌هاي بين المللي نمايش عروسکي در ايران پروژه عملي: او به زمين مي‌آيد
01/00006/00001/00062 هدايت درک تماشاگر اجراهاي تئاتري با استفاده از الگوهاي ارتباطي
01/00006/00001/00063 بررسي زندگي و آثار آريان منوشکين کارگردان معاصر فرانسوي- و تأثير تئاتر شرق بر آثار او پايان نامه عملي: کارگرداني نمايش غيب گويي
01/00006/00001/00064 تادئوش کانتورو (تئاتر مرگ) پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش (هملت)
01/00006/00001/00065 زبان غيرگفتاري در هنرهاي نمايشي
01/00006/00001/00066 نقش و تاثير تاتر در توسعه روستا
01/00006/00001/00067 تحليلي بر آثار انيميشن فرشيد مثقالي (ساخت فيلم گل سبز)
01/00006/00001/00068 تئاتر و مذهب
01/00006/00001/00069 قراردادهاي تئاتري در نمايشهاي سنتي ايران (با تاکيد بر تعزيه و روحوضي)
01/00006/00001/00070 خيالي سازي در مضامين شبيه‌خواني
01/00006/00001/00071 بررسي قصه يوسف در قرآن وادبيات فارسي با تاکيد بر شخصيت‌پردازي
01/00006/00001/00072 مديريت و سياستگذاري در تئاتر امروز ايران (نقد و تحليل سازمان مديريت تئاتر ايران از 1360-1375)
01/00006/00001/00073 سينماي انيميشن براي تفکر
01/00006/00001/00074 رابطه‌ي دراماتورژ و کارگردان در تئاتر. پروژه عملي: کارگرداني نمايش ((آواي انساني))
01/00006/00001/00075 هرمنوتيک در تئاتر دو قرن پيشين موضوع عملي: کارگرداني نمايش چندکاپريس براي ويدلون
01/00006/00001/00076 بررسي تئاتر مستند در آلمان پس از جنگ. پروژه عملي: کارگرداني نمايشنامه (در همين نزديکيها)
01/00006/00001/00077 شخصيت‌شناسي در تئاتر واقع‌گرا و انعکاس آن در آثار تنسي ويليامز. پروژه عملي: کارگرداني نمايش (چهره يک باکره‌ي مقدس) نوشته تنسي ويليامز
01/00006/00001/00078 کارگردان و هدايت بازيگر در تئاتر و سينما؛ پروژه: کارگرداني نمايشنامه پرده‌برداري
01/00006/00001/00079 نقش روايتگري در نمايش‌هاي ايراني پروژه عملي: کارگرداني نمايش “پزشک پوشالي”
01/00006/00001/00080 بررسي علل و عوامل جذب تماشاگر در هنرهاي نمايشي
01/00006/00001/00081 بررسي و نقد نمايشنامه‌هاي ذبيح بهروز با تاکيد بر جيجک عليشاه پروژه‌عملي: کارگرداني نمايشنامه جيجک عليشاه نوشته ذبيح بهروز
01/00006/00001/00082 بررسي بنيان‌هاي مشترک کارگرداني در دستورالعمل هاي استانيسلاوسکي، برشت و يرژي گرتوفسکي پروژه عملي: کارگرداني نمايش (قوي تر)
01/00006/00001/00083 طراحي صحنه و خلاقيت بازيگر در تئاتر معاصر (قرن بيستم) پروژه عملي: کارگرداني نمايش (پيش از صبحانه)
01/00006/00001/00084 ارتباط ميان کارگرداني و طراحي صحنه در تئاتر ابزورد
01/00006/00001/00085 بررسي سيستم استانيسلاوسکي (بارويکردي روانشناختي) پروژه عملي: کارگرداني نمايش (در بسته).-
01/00006/00001/00086 برشت و بيگانه سازي در تئاتر پروژه عملي: کارگرداني نمايش شبهاي آوينيون.-
01/00006/00001/00087 بررسي شخصيت زن و انعکاس آن در نمايشنامه‌هاي دفاع مقدس.-
01/00006/00001/00088 بررسي اسطوره آرش و انعکاس آن در آثار نمايشنامه نويسان معاصر ايران، پروژه عملي: کارگرداني نمايش (آتش سرمدي) نوشته عباس رضايي ميرقائد.-
01/00006/00001/00089 بررسي ساختار خيمه شب بازي ايراني و چگونگي به کارگيري آن در اجراي معاصر، کارعملي: کارگرداني نمايش عروسکي سايه‌اي (يه گنجشک و غوزه).-
01/00006/00001/00090 بررسي ويژگيهاي شخصيت در سه نمونه تراژدي کلاسيک، نئوکلاسيک و مدرن؛ پروژه عملي: کارگرداني نمايشنامه “مرثيه‌اي براي يک خانم
01/00006/00001/00091 پايگاه اجتماعي و حرفه‌اي هنرپيشه تئاتر در ايران معاصر کارگرداني و اجراي نمايش ملي
01/00006/00001/00092 مخاطب تئاتر
01/00006/00001/00093 پيدايش تئاتر و نقد آن در ايران
01/00006/00001/00094 تنفس و بازيگر (راهنماي علمي خودشناسي بازيگر) به انضمام طرح فرضيه انرژي و امکان دستيابي به تئاتر ناب
01/00006/00001/00095 سمبل و متافر در سينماي انيميشن موضوع عملي: ساخت فيلم (روياي سبز).-
01/00006/00001/00096 نور در تئاتر (ارزيابي امکانات نور پردازي تالار وحدت و تئاتر شهر تهران پروژه عملي: کارگرداني قسمتي از نمايشنامه هملت نوشته: ويليام شکسپير
01/00006/00001/00097 بررسي فرآيند ساخت فيلمهاي حرکت بخشي عروسکي در سينما
01/00006/00001/00098 زندگي و آثار علي رفيعي ؛ پروژه عملي: کارگرداني قسمتي از نمايشنامه سياه‌ها اثر ژان ژنه
01/00006/00001/00099 پژوهشي در روند آداپتاسيون در تئاتر ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايش مده‌آ اثر اوريپيد
01/00006/00001/00100 تئاتر تلويزيوني در ايران پروژه عملي: اجراي نمايش “فصل مادربزرگ”
01/00006/00001/00101 پروژه نظري: نقالي و انعکاس آن در تئاتر معاصر ايران، پروژه عملي: اجراي نمايش سي‌مرغ سيمرغ
01/00006/00001/00102 بررسي مديريت هنري، سازمان اداري و اقتصاد در تئاتر ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايش من هربرتم
01/00006/00001/00103 عباس جوانمرد و جايگاه او در تئاتر معاصر ايران
01/00006/00001/00104 شخصيت زن در آثار شماري از نمايشنامه‌نويسان بعد از انقلاب.-
01/00006/00001/00105 جستاري در جلوه‌هاي نمايشي فرهنگ ايران باستان و برخي داستانهاي حماسي – اساطيري.-
01/00006/00001/00106 پيوستگي آيين و نمايش.-
01/00006/00001/00107 فرآيند نمايش در قصه آفرينش (جلوه‌هاي نمايشي در قرآن کريم).-
01/00006/00001/00108 نمايش راديويي، تئاتر شنيداري.-
01/00006/00001/00109 شيوه اقتباس شکسپير از منابع تاريخي و ….-
01/00006/00001/00110 آموزش دانشگاهي نمايش در ايران بعد از انقلاب فرهنگي رساله عملي کارگرداني نمايش متهم.-
01/00006/00001/00111 شناخت اصول و تکنيک‌هاي نمايشنامه نويسي
01/00006/00001/00112 از آئين‌هاي قرباني و مرگ تا تراژدي يونان
01/00006/00001/00113 جايگاه (کارگاه نمايش) در تئاتر ايران (????-‎????) پروژه عملي: گربه دم بريده
01/00006/00001/00114 جايگاه طراحي صحنه در پيشبرد کنش دراماتيک در آثار علي رفيعي
01/00006/00001/00115 بررسي جايگاه (گروه تئاتر آيين) در ايران. پروژه عملي: کارگرداني نمايش مرگ و دختر جوان
01/00006/00001/00116 بررسي بازتاب تکنيکهاي شبيه‌خواني در تئاتر امروز ايران
01/00006/00001/00117 مطالعه نظريات و تکنيکهاي آگوستوبوآل با تاکيد بر سيستم ژوکر پروژه عملي: کارگرداني نمايش تراژدي مکلت
01/00006/00001/00118 رئاليسم خيالپردازانه در نظريات اجرايي يوگني واختانگوف
01/00006/00001/00119 يوريتميک در نظريات اجرايي اميل ژاک- دالکروز. پروژه عملي: نمايشنامه در رستوران
01/00006/00001/00120 تمام چكيده هاي كارگرداني
01/00006/00001/00121 پژوهشي درباره پاتريس شرو کارگردان پيشرو موج نو تئاتر فرانسه. پروژه عملي: کارگرداني نمايش صويولون‌هاتان را کوک کنيد
01/00006/00001/00122 تهيه کنندگي انيميشن (اهميت و جايگاه تهيه کننده در توليد فيلم هاي انيميشن). موضوع عملي: ساخت فيلم روياي سبز
01/00006/00001/00123 بيومکانيک مه يرهولد و بکارگيري تمرينات آن در آموزش بازيگر، پروژه عملي: کارگرداني نمايش (برزخ)
01/00006/00001/00124 تجزيه و تحليل متون نمايشي برگزيده تئاتر دفاع مقدس، پروژه عملي: کارگرداني نمايشنامه (دهاني پر از کلاغ).-
01/00006/00001/00125 شيوه پردازي در نمايش (استيليزاسيون). پروژته عملي: کارگرداني (خيجو).-
01/00006/00001/00126 رويکرد ميرزا آقا تبريزي در تلفيق سنت هاي نمايش ايراني و تئاتر غربي
01/00006/00001/00127 مقايسه شيوه ي کار سه نويسنده – کارگردان تئاتر معاصر ايران علي نادري، محمديعقوبي و حميد امجد. پروژه عملي: کارگرداني نمايش: (دختر، سيب و آتش)
01/00006/00001/00128 شيوه کنشگر در طراحي صحنه‌ي تئاتر پروژه عملي: کارگرداني نمايش (ليرشاه)
01/00006/00001/00129 زنان بازيگر تئاتر ايران در دو دهه سي و چهل شمسي (بررسي زندگي و آثار بانو ژاله علو)
01/00006/00001/00130 مسئل تقليد و مشارکت تماشاگر در نمايش‌هاي ايراني. نويسندگي و کارگرداني نمايش هنرمند گرسنگي
01/00006/00001/00131 جايگاه پژوهش و ميزان تاثيرگذاري آن بر جريان تئاتر دفاع مقدس پروژه عملي: کارگرداني نمايشنامه تراخم
01/00006/00001/00132 رادلف لابان و نظريه ي حرکت بازيگر در صحنه
01/00006/00001/00133 بررسي زندگي و آثار گلاب آدينه (بازيگر- کارگردان) پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش صدهاني پر از کلاغ
01/00006/00001/00134 تئاتر چند رسانه‌اي با نگاهي به تجربيات دو کارگردان معاصر گي کاسيه و رومئو کاستلوچي
01/00006/00001/00135 گروه تئاتر نان و عروسک (تحليل شيوه کارگرداني پيتر شومان) پروژه عملي: کارگرداني نمايش يادآوري يازده عمل ساده
01/00006/00001/00136 مفهوم فضا در نمايش‌هاي سنتي ايراني با تأکيد بر تعزيه و تخت حوضي پروژه عملي: اجراي نمايش صماه و پلنگ
01/00006/00001/00137 مديريت، سياستگذاري، برنامه و بودجه در تئاتر دفاع مقدس
01/00006/00001/00138 اقتباس تئاتري و موقعيت پسااستعماري (بررسي نمونه‌اي ‎5‎ اقتباس از متون غربي در ايران) پروژه عملي: کارگرداني نمايش صيک نفر اينجا…
01/00006/00001/00139 تصوير زن در تئاتر ايران از ‎1233‎ تا ‎1318‎ پروژه عملي: کارگرداني تئاتر “پرنده-دريا”.-
01/00006/00001/00140 بررسي زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي رويکرد به تئاتر ابزورد دردهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي در ايران
01/00006/00001/00141 فرايند تمرکز و رهايي‌سازي در کار بازيگر پروژه عملي: اجراي نمايش نسل کشي.-
01/00006/00001/00142 رويکردهاي اجرايي سه کارگردان در حيطه تئاتر مستند آنا ديور اسميت، اميلي مان و مارتين دابرمن پروژه عملي: کارگرداني نمايش ” آتش در آينه”.-
01/00006/00001/00143 تئاتر پداگوژي و کارکردهاي اجتماعي آن پروژه عملي: کارگرداني نمايشي بر اساس طرحي از رمان پاييز پدرسالار.-
01/00006/00001/00144 شيوه‌هاي اجرايي دو کارگردان تئاتر لهستان (تادئوش کانتور و يرژي گروتوفسکي) پروژه عملي: کارگرداني نمايش “مکبث”.-
01/00006/00001/00145 ارتباط کارگرداني و طراحي لباس در تئاتر معاصر ايران (با تاکيد بر تجربيات چند کارگردان تئاتر ايران در ده هشتاد) پروژ عملي: “پيش از بمباران”.-
01/00006/00001/00146 روند اقتباس از نمايشنامه براي فيلم (مطالعه موردي: اقتباس‌هاي سينمايي فون ترير و پازوليني از تراژدي مده‌آ اثر اوريپيد) پروژه عملي: کارگرداني “يک صحنه از نمايشنامه مده‌آ اثر ژان آنوي
01/00006/00001/00147 بررسي نظريه‌ها و شيوه‌ي کار کارگردان و نظريه‌پرداز معاصر تئاتر فرانسه آنتوان ويتز پروژه‌ي عملي: نگارش و کارگرداني نمايش “هملت به روايت هوراشيو”.-
01/00006/00001/00148 ريچارد فورمن و “تئاتر هستي‌شناسانه- تشنج آفرين” پروژه عملي: کارگرداني نمايش “سم”.-
01/00006/00001/00149 کار کارگردان با بازيگران (در تمرينات دو کارگردان حرفه‌اي تئاتر امروز ايران) پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش “تاريکي همچون رؤيا”.-
01/00006/00001/00150 تئاتر دانشگاهي در ايران (شکل‌گيري، تحولات، نقاط عطف) پروژه عملي: کارگرداني نمايش “من روياهايم را در ماه خاک مي‌کنم”.-
01/00006/00001/00151 نشانه‌شناسي مرگ در آثار سه نمايشنامه‌نويس معاصر ايراني (ساعدي، بيضايي، نعلبنديان) پروژه عملي: کارگرداني نمايش رگ و ريشه دربدري
01/00006/00001/00152 سير تحول حضور زنان در تئاتر ايران (از نمايشهاي زنانه تا تئاتر اروپايي) پروژه عملي: کارگرداني نمايش “دعوت
01/00006/00001/00153 جايگاه تماشاگر در نظريات اجرايي آگوستوبوآل پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايشنامه‌ي “کوسه‌نشينان
01/00006/00001/00154 بازتاب آئين‌هاي مردمي در تئاتر معاصر کردستان پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش آنتيگونه
01/00006/00001/00155 جايگاه نقد در تئاتر امروز ايران (با تأکيد بر نقد اجرا) پروژه عملي: کارگرداني نمايش “هملت”.-
01/00006/00001/00156 تحليل تمرينهاي بازيگري در کتابهاي آموزش تئاتر در ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايش “حقايقي در رابطه با سگها و گربه‌ها”.-
01/00006/00001/00157 آراء و نظريات اجرايي “پيتر سلارز” در تئاتر پروژه عملي: کارگرداني نمايش “خيانت” نوشته “هرولد پينتر”.-
01/00006/00001/00158 مقايسه‌ي تراژدي شکسپيري با تراژدي يونان باستان (مطالعه‌ي موردي نمايشنامه‌هاي هملت و ا ديپ شهريار) عنوان عملي: ا ديپ، سوفوکل
01/00006/00001/00159 شيوه پردازي در کارگرداني تئاتر در نيمه‌ي اول قرن بيستم با نگاهي به آثاروسوالد ميرهولد و ايرلين لونيه پو پروژه عملي: کارگرداني چند صحنه از نمايشنامه اتللو
01/00006/00001/00160 قراردادهاي نمايشي در نمايش نوي ژاپن پروژه عملي: کارگرداني نمايش “حراج”.-
01/00006/00001/00161 رويکرد به تئاتر شرق با تاکيدي بر نظريات وسوالد ميرهولد، ادوارد گوردن کريگ و برتولت برشت پروژه عملي: کارگرداني نمايش “دراماتورژي و اجراي آزاد از نمايشنامه بيرون جلوي در”.-
01/00006/00001/00162 صوفيان، قلندران و امر نمايش در ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايش “افسايقونه”.-
01/00006/00001/00163 زنان در نمايشنامه‌هاي بهرام بيضايي (افرا، يا روز مي‌گذرد) و نسبت آن‌ها با جهان اجتماعي پروژه عملي: بازيگري در نمايش “جهان انزوا”.-
01/00006/00001/00164 ارتباط ماسک و بدن در روش آموزشي ژاک‌لوکوک پروژه عملي: نمايش (مده) اثر ژان آنوي
01/00006/00001/00165 بررسي نشانه‌شناختي مکان در تئاتر دفاع مقدس (با تاکيد بر نمايش‌هاي کانال کميل، اسماعيل اسماعيل، چهار حکايت از چندين حکايت رحمان) پروژه‌ي عملي: کارگرداني نمايش اولئانا.-
01/00006/00001/00166 چگونگي آشنايي ايرانيان با تئاتر غربي از ابتدا تا سال ‎۱۲۹۹ ش. پروژه عملي: کارگرداني نمايشنامه‌ي وقتي از بريدگي‌هاي خون بار عصب مي‌گذرد
01/00006/00001/00167 بداهه‌سازي و فرايند آن در کار دو کارگردان ايراني (مسعود دلخواه، حميد پورآذري) پروژه عملي: روز خداحافظي، نويسنده: شهرام احمدزاده.-
01/00006/00001/00168 بررسي زندگي و آثار پرويز پورحسيني پروژه عملي: کارگرداني نمايش صاديپ شهريار
01/00006/00001/00169 ضرورت بهره‌گيري از تئاتر براي آموزش در مدارس ايران پروژه عملي: کارگرداني نمايش گريه کن ابر سفيد نويسنده: سيد حسين فدايي حسين
01/00006/00001/00170 انعکاس پرفورمنس آرت (هنر اجرا) در تئاتر معاصر ايران پروژه عملي: اجراي نمايش “تخيل خالي خيال

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme