عناوین پایان نامه های رشته طراحی شهری

01/00006/00003/00001 طرح فرودگاه مسافري – نظامي سبزوار
01/00006/00003/00002 معماري مجموعه فرهنگي سينمايي (بنياد سينمايي فارابي)
01/00006/00003/00003 مجموعه فرهنگي جزيره کيش
01/00006/00003/00004 آکواريوم و آکواز و آبزيگاه وحش
01/00006/00003/00005 برنامه‌ريزي، و طراحي الگوي روستا شهر (در منطقه سيستان)
01/00006/00003/00006 برنامه‌ريزي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه مازندران به ضميمه طراحي دانشکده منابع طبيعي ساري
01/00006/00003/00007 طرح هادي روستاهاي گرمدره شهرک ابوذر
01/00006/00003/00008 مطالعات طرح مجتمع هنر دانشگاه يزد
01/00006/00003/00009 اصول و مباني طرح‌ريزي کالبدي مناطق روستايي
01/00006/00003/00010 اصول طراحي معماري اسلامي و سنتي
01/00006/00003/00011 اصول و معيارهاي طراحي منظر تاريخي، موثر بر احيا و توسعه گردشگري ( نمونه موردي مطالعه و طراحي: کاخ قاجاري شهرستانک)
01/00006/00003/00012 تحليل معيارهاي طراحي منظر در بافت‌هاي روستايي کهن کوهپايه‌اي- مورد بررسي روستاي قلات در نزديکي شيراز
01/00006/00003/00013 تحليل معيار هاي طراحي منظر مجموعه گردشگري باغ سنگ رباط (باغملک)
01/00006/00003/00014 تحليل معيارهاي طراحي پارک هنر با تاکيد بر معماري منظر( مورد طراحي: طراحي پارک هنر در شهر هشتگرد فاز ‎1‎ )
01/00006/00003/00015 نمايشگاه ساحلي تجارت بين‌الملل نمونه موردي(جزيره قشم)
01/00006/00003/00016 امکان سنجي و طراحي مرکز پارک خدمات بين راهي چيتگر
01/00006/00003/00017 احيا و ساماندهي باغ تاج‌آباد نطنز و طراحي پارک گردشگري مجاور آن
01/00006/00003/00018 امکان سنجي تدوين راهبردهاي توسعه فضايي شهرستان فومن با تاکيد بر ديدگاه uFRD‎
01/00006/00003/00019 برنامه‌ريزي توسعه پايدار شهري با تاکيد بر توسعه فيزيکي مطالعه موردي: شهر تفرش
01/00006/00003/00020 امکان‌سنجي و طراحي جاده‌هاي سلامتي در راستاي مسيل‌هاي شهري نمونه موردي دره مقصودبيک
01/00006/00003/00021 بررسي اصول و معيارهاي الگوبرداري از طبيعت کوير مرکزي ايران در معماري کويري طراحي موردي (مرکز تحقيقات و مطالعات کويرشناسي کشور)
01/00006/00003/00022 شناسايي و کنترل الگوهاي توسعه زمين درمحلات ناکارآمد شهري با تاکيد بر رويکرد smart growth‎ نمونه موردي: محدوده يافت‌آباد
01/00006/00003/00023 ارزيابي راهبردهاي موثر بر مديريت بحران (بلاياي طبيعي) در طرحهاي توسعه شهري: مورد: طرح مجموعه شهري تهران
01/00006/00003/00024 برنامه‌ريزي توسعه محله‌اي با تاکيد بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: کوي طلاب شهر مشهد)
01/00006/00003/00025 برنامه‌ريزي ساماندهي بافتهاي سنتي با تاکيد بر تحقق‌پذيري مورد مطالعه محله فهادان يزد
01/00006/00003/00026 برنامه‌ريزي و مکان‌يابي اردوگاه‌هاي اسکان موقت بازماندگان زلزله. نمونه موردي: منطقه ‎?(ناحيه‎?)شهر تهران
01/00006/00003/00027 ارزيابي استراتژيهاي توسعه منطقه کلانشهري از ديدگاه توسعه پايدار (بر مبناي مدل SEA‎). نمونه موردي: طرح مجموعه شهري تهران
01/00006/00003/00028 بررسي رابطه بين ساختار سازماني شهرداري و برنامه‌پذيري آن نمونه موردي: طرح تفصيلي شهرداري منطقه يک تهران
01/00006/00003/00029 بررسي تعامل پايانه‌هاي بزرگ حمل و نقل و بافت‌هاي شهري همجوار در کلانشهرها، نمونه موردي: ايستگاه راه آهن تهران
01/00006/00003/00030 امنيت شهري ونقش برنامه ريزي شهري درارتقاء و بهبود آن (مورد مطالعه: منطقه ‎17‎ شهرداري تهران )
01/00006/00003/00031 بررسي نقش نهادهاي رسمي زمين شهري در فرايند تامين مسکن شهري با تاکيد بر رويکرد توسعه پايدار (مطالعه موردي محله ناهارخوران شهر گرگان)
01/00006/00003/00032 طراحي منظر سدهاي بتني و محيط اطراف درياچه آن، نمونه مورد مطالعه: سد بتني شهيد رجايي شهرستان ساري
01/00006/00003/00033 بررسي شيوه‌هاي ساماندهي کالبدي – فعاليتي مرکز تجاري (CBD‎) شهرها(نمونه موردي شهر قائمشهر)
01/00006/00003/00034 موزه صنعت نفت ايران
01/00006/00003/00035 ظرفيت سازي توسعه محله‌اي (کارکردي/کالبدي) با استفاده از رويکرد توسعه مجدد نواحي (RAP‎). نمونه موردي: محله فرحزاد (واقع در منطقه2 تهران)
01/00006/00003/00036 ارزشهاي ماندگار در باغ ايراني – برداشتي معاصر از باغ ايراني ( مورد طراحي: باغ ملک)
01/00006/00003/00037 برنامه‌ريزي ساماندهي کالبدي بافتهاي فرسوده شهري در برابر زلزله. مطالعه موردي: محدوده تپه آبک منطقه يک شهر تهران
01/00006/00003/00038 تحليل معيارهاي طراحي منظر در حاشيه مسيل هاي درون شهري. مطالعه موردي: مسيل دره مرادبيگ همدان ـ الوسجرد
01/00006/00003/00039 بررسي تطبيقي مفاهيم فرهنگي در باغ ايراني و ژاپني (طراحي باغ فرهنگ ايران و ژاپن)
01/00006/00003/00040 بررسي اصول و معيارهاي طراحي اکو پارک نمايشگاهي. نمونه موردي : دهکده گل محلات
01/00006/00003/00041 تدوين معيارهاي انتظام فضايي در طراحي و توسعه زيارتگاههاي ائمه اطهار نمونه موردي : حرم مطهر حضرت علي (عليه السلام)
01/00006/00003/00042 طراحي نمايشگاه و مرکز توريستي جانوران دريايي (آکواريوم) در بندرانزلي
01/00006/00003/00043 عوامل مؤثر بر پايداري توسعه محله در فرآيند برنامه‌ريزي شهري مورد مطالعه: محله ده‌ونک (منطقه ‎3‎ تهران)
01/00006/00003/00044 تحليلي پيرامون معيارهاي طراحي معماري لبه ساحلي مورد مطالعه و طراحي حاشيه ساحلي بندرعباس
01/00006/00003/00045 سنجش کيفيت محيط در بازسازي‌هاي پس از سانحه. مطالعه موردي : فضاهاي عمومي شهر بم
01/00006/00003/00047 هتل بين المللي فرودگاه مهرآباد تهران پنج ستاره
01/00006/00003/00048 قابليت سنجي توانهاي موجود در مناطق روستايي جهت تحقق برنامه‌ريزي و توسعه يکپارچه (مورد:دهستان کبگيان بويراحمد)
01/00006/00003/00049 بررسي نقش و جايگاه شوراهاي اسلامي شهر در ساختار مديريت شهري در ايران
01/00006/00003/00050 بهسازي و برنامه‌ريزي کالبدي شبکه معابر شهري به منظور کاهش آسيب‌پذيري ناشي از زلزله
01/00006/00003/00051 ارزيابي کاربريهاي آموزشي در شهر تهران و ارائه الگوي مناسب (مورد مطالعه منطقه ‎?? شهرداري تهران)
01/00006/00003/00052 بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر ميزان تحقق‌پذيري طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها مورد: استان آذربايجان شرقي
01/00006/00003/00053 معيارهاي شناخت مکان بهينه در بلند مرتبه سازي نمونه موردي: منطقه يک شهرداري تهران
01/00006/00003/00054 کاربرد سيستم پشتيباني برنامه‌ريزي (what IF?‎) در برنامه‌ريزي کاربري زمين ناحيه‌اي، نمونه موردي: ناحيه‌آباده
01/00006/00003/00055 ابعاد تقدس در فضاي معماري ايران(مطالعه موردي: تجلي عرفان در باغ ايران)
01/00006/00003/00056 احياء و ساماندهي کالبدي روستاهاي شهري(روستاهاي ملحق شده به شهر) نمونه مورد مطالعه: روستاي لويزان
01/00006/00003/00057 احياء و ساماندهي فضاهاي تجاري / سنتي شهري. نمونه موردي:(بازار تبريز)
01/00006/00003/00058 بررسي الگوي برنامه‌ريزي شهري بر اساس متون اسلامي
01/00006/00003/00059 تعيين تراکم ساختماني (F.A.R‎) با توجه به ظرفيت شبکه سواره مورد مطالعه: محله الهيه تهران
01/00006/00003/00060 ارزيابي اثرات استقرار ايستگاه‌هاي مخابراتي BTS‎ بر محدوده‌هاي شهري از ديدگاه برنامه‌ريزي شهري مورد مطالعه: شهر تهران
01/00006/00003/00061 ندامتگاه و مرکز بازپروري زنان
01/00006/00003/00062 تحقيق در زمينه عملکرد فرهنگي، عبادي و نحوه طراحي مساجد
01/00006/00003/00063 شهر سلطانيه
01/00006/00003/00064 باغ ايراني
01/00006/00003/00065 بررسي پتانسيلهاي توسعه و تعيين معيارهاي طراحي در حاشيه تالاب‌ها (مورد مطالعه تالاب عينک)
01/00006/00003/00066 بهسازي بافت قديم (تجريش، خيابان شهيد محمودي)
01/00006/00003/00067 بررسي ملاحظات فني و اجرايي فضاهاي سبز در ساختمانهاي بلند معماري سبز
01/00006/00003/00068 شناسايي و پهنه‌بندي مناطق آسيب پذير جهت رشد سکونتگاههاي غير رسمي (نمونه موردي مجموعه شهري قزوين)
01/00006/00003/00069 برنامه ريزي کاربري اراضي شهري باا ستفاده از رويکرد توسعه حمل و نقل محور (مورد مطالعاتي : ايستگاه مترو صادقيه)
01/00006/00003/00070 مطالعه و طراحي بام سبز متناسب با شرايط بومي (مورد مطالعه: طراحي يک بام سبز در شهر تهران)
01/00006/00003/00071 بازطراحي پارک‌هاي شهري با استفاده از ارزيابي کيفي پارک‌ها (نمونه موردي: پارک لاله در تهران)
01/00006/00003/00072 طراحي فرهنگسراي عکس تهران با بهره‌گيري از سازه‌هاي سبک
01/00006/00003/00073 ساماندهي و طراحي منظر سبز حاشيه بولوارهاي درون شهري (نمونه مورد طراحي: پارک حاشيه سبز بولوار چمران شيراز)
01/00006/00003/00074 معيارهاي طراحي واحدهاي همسايگي معاصر در تهران با توجه به بافت‌هاي سنتي نمونه موردي: سعادت آباد و خيابان ايران
01/00006/00003/00075 بررسي ضرورت وجود سبزراهها در منظر شهري مورد طراحي: باغ دلگشاي شيراز و محوطه پيرامون
01/00006/00003/00076 بررسي کاربرد نانو تکنولوژي در طراحي نماي ساختمان‌هاي بلند نمونه موردي: برج تهران
01/00006/00003/00077 طراحي باغ کويري (با تاکيد بر عوامل طبيعي – محيط)
01/00006/00003/00078 بررسي تجلي جهان بيني اديان و بينش هاي شرق دور در باغسازي کشورهاي چين و ژاپن
01/00006/00003/00079 طراحي و کاربرد سيستم پشتيباني برنامه‌ريزي شهري با تلفيق روشهاي GIS,AHP نمونه موردي، مرمت شهري محدوده باغ شاطر
01/00006/00003/00080 تحليل و سنجش وضعيت سلامت با رويکرد برنامه ريزي شهري. مورد پژوهش: کلانشهر مشهد
01/00006/00003/00081 تحليل سلسله مراتب عملکردي شهرهاي استان کردستان
01/00006/00003/00082 معيارهاي طراحي مجتمع‌هاي تفرجگاهي تحقيقاتي، مورد مطالعه درياچه پريشان
01/00006/00003/00083 امکان‌سنجي، برنامه‌ريزي فضايي و کاربري اراضي مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو
01/00006/00003/00085 طراحي الگوي مديريت بهينه توسعه اراضي در پهنه‌هاي شهري با استفاده از برنامه اصلاح مجدد اراضي(LR‎) نمونه موردي: باغ محله شهر گناباد
01/00006/00003/00086 بررسي و تبيين الگوي جانمايي سايتهاي مديريت بحران نمونه موردي شهر تهران منطقه ‎3‎
01/00006/00003/00087 طراحي پياده راه همساز با اقليم با تاکيد بر زاويه تابش خورشيد و نقاب سايه نمونه موردي: مطالعه حد فاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس (خيابان شهرداري)
01/00006/00003/00088 بررسي کاربرد تکنولوژي در فضاهاي اجتماعي معماري با قابليت پاسخ‌دهي به نيازهاي اجتماعي- فرهنگي (مورد طراحي: مرکز اجتماعات مردمي در سايت مجتمع مسکوني آتي ساز تهران)
01/00006/00003/00089 طراحي پايدار در فضاي سبز شهري مطالعه موردي: طراحي حاشيه مادي نياصرم اصفهان
01/00006/00003/00090 برنامه‌ريزي فيزيکي جهت احياء بافت قديم- مورد مطالعه محله جماران
01/00006/00003/00091 بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت ساکنان شهرک‌هاي نظامي از محل سکونت خود (نمونه موردي شهرک شهيد محلاتي).-
01/00006/00003/00092 بررسي عوامل موثر بر تخلفات در ساخت و سازهاي شهري مورد نمونه: تبريز.-
01/00006/00003/00093 بررسي مسائل ايمني در مقابل آتش سوزي در طرحهاي شهري ايران
01/00006/00003/00094 بررسي عملکرد منطقه‌اي شهرهاي کوچک با استفاده از تحليل شبکه؛ مورد مطالعه: دارخوين(خوزستان)
01/00006/00003/00095 مدلسازي اثرات تغيير تراکم بر حمل و نقل شهري نمونه موردي: منطقه شش شهرداري تهران.-
01/00006/00003/00096 مکان سنجي کاربرد تکنولوژي اطلاع‌رساني (اينترنت) بر کاهش مشکلات حمل و نقل و آلودگي کلان شهرها(نمونه موردي تهران)
01/00006/00003/00097 بررسي ابعاد اجتماعي بلند مرتبه‌ها؛ مطالعه موردي: مجتمع ستارخان.-
01/00006/00003/00098 بررسي ابعاد موثر در ترکيب منظر ورودي شهر از نقطه نظر برنامه‌ريزي شهري – مورد مطالعه: محور ورودي اصلي شهر قزوين (اتوبان قزوين – تهران).-
01/00006/00003/00099 طراحي الگوي منطقه‌بندي متوازن جهت تقسيم‌بندي بهينه شهرها (مورد مطالعه شهر تهران).-
01/00006/00003/00100 بررسي و تحليل منطقه شهري تبريز (تدوين راهبردهاي توسعه فضايي آن)
01/00006/00003/00101 برنامه‌ريزي و طراحي اکوپارک منطقه‌اي، مورد مطالعه: رود دره کن
01/00006/00003/00102 اصول و مباني برنامه‌ريزي دانشگاه مورد خاص طراحي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
01/00006/00003/00103 طرح مجموعه فرهنگي دانشگاه کيش
01/00006/00003/00104 برنامه‌ريزي و طراحي پرديس دانشگاه تربيت مدرس و دانشکده هنر واقع در اراضي قوچک
01/00006/00003/00105 اصول و مباني طراحي دانشکده‌هاي علوم پزشکي (مطالعه موردي – طراحي ساختمان جديد دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس)
01/00006/00003/00106 برنامه‌ريزي مجتمع فرهنگي مرکز شهري مورد خاص مجتمع فرهنگي مرکز شهر شيراز
01/00006/00003/00107 بررسي پيامدهاي ضوابط و مقررات گذربندي بر بافت ارگانيک مسکوني
01/00006/00003/00108 برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري با استفاده از سيستم پشتيباني برنامه ريزي Whatif‎، نمونه موردي: شهر دورود
01/00006/00003/00109 بررسي کاربرد مدلهاي يکپارچه کاربري زمين در نظام برنامه‌ريزي شهري ايران و پيشنهاد مدل مناسب
01/00006/00003/00110 بررسي و تحليل فرايند تکوين هسته‌هاي سکونتگاهي شهري پيرامون شهرهاي بزرگ (مورد محمد شهر کرج).-
01/00006/00003/00111 بررسي و تحليل کاربري فضاي سبز (پارکهاي درون شهري) از ديدگاه برنامه‌ريزي شهري (نمونه موردي مناطق ‎?و‎? شهرداري تبريز).-
01/00006/00003/00112 برنامه‌ريزي مسکن در شهرهاي با توسعه فزاينده (نمونه موردي شهر اردبيل
01/00006/00003/00113 بررسي عوامل موثر در احياء کارکردي باغهاي شهر قزوين
01/00006/00003/00114 موزه جنگ.-
01/00006/00003/00115 طراحي مجموعه مسکوني با تاکيد بر ابعاد اجتماعي مطالعه موردي: طراحي سايت واقع در محله مسکوني در محدوده خيابان ميرزا طاهر اصفهان
01/00006/00003/00116 بررسي و تبيين مول فه‌هاي موثر بر برنامه‌ريزي محل ه- مبنا مورد مطالعه: محل ه فيروزسالار شهر گوگان
01/00006/00003/00117 اصول و معيارهاي مرمت منظر در محوطه هاي تاريخي و طبيعي. نمونه موردي: بيستون کرمانشاه
01/00006/00003/00118 اصول و معيارهاي طراحي منظر در محوطه آبشارهاي طبيعي نمونه موردي: منطقه حفاظت شده آبشار مارگون فارس
01/00006/00003/00119 تعيين معيارهاي مکان‌يابي و طراحي نشانه‌هاي شهري در شهرهاي جديد نمونه موردي: شهر جديد سهند آذربايجان شرقي
01/00006/00003/00120 برنامه‌ريزي توسعه آتي‌شهر با تاکيد بر تعيين کاربري اراضي بلااستفاده درون شهري. مورد مطالعه: شهر دوگنبدان (گچساران)
01/00006/00003/00121 امکان‌سنجي ظرفيتهاي توسعه محله‌اي جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري (نمونه موردي محله کلکته‌چي {راسته کوچه} تبريز)
01/00006/00003/00122 مسيريابي بهينه خطوط انتقال برق فشار قوي نمونه موردي: منطقه ‎? شهرداري تهران
01/00006/00003/00123 حفظ و احياي عناصر طبيعي در گلابدره (از باغ ملک تا حوضچه‌هاي رسوب‌گير)
01/00006/00003/00124 “مطالعه و طراحي معماري همساز با اقليم گرم و خشک” (طراحي مجموعه مسکوني در شهرستان کاشان)
01/00006/00003/00125 “استفاده از نور در طراحي پارک” (نمونه موردي پارک دارآباد تهران)
01/00006/00003/00126 بررسي آسيب‌پذيري بافت‌هاي شهري در برابر بلاياي طبيعي (زلزله، سيل) و ارائه راهکارهاي لازم جهت کاهش اثرات آن (نمونه موردي: منطقه يک شهرداري تهران)
01/00006/00003/00127 بهبود ساختاري – فضايي محلات شهري در چارچوب توسعه محله‌اي پايدار نمونه موردي: محله جلفا
01/00006/00003/00128 برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء کيفيت زندگي شهري در مرکز شهر: مورد مطالعه پهنه مرکزي شهر خرم‌آباد
01/00006/00003/00129 مکان‌يابي بهينه ميادين (بازارچه‌هاي) ميوه و تره‌بار محلي نمونه موردي: منطقه ‎? شهرداري اصفهان
01/00006/00003/00130 مطلوبيت سنجي فضاهاي عمومي شهري جهت استفاده گروههاي خاص اجتماعي (زنان)، در الگوي برنامه‌ريزي مشارکتي. مورد مطالعه: ميدان نبوت(هفت حوض)
01/00006/00003/00131 بررسي و ارائه شاخصصهاي کالبدي – کارکردي مؤثر بر ارتقاء امنيت فضاهاي عمومي شهري، مطالعه موردي پارک دانشجو
01/00006/00003/00132 برنامه‌ريزي تعيين کاربري اراضي در حاشيه رود-دره‌هاي شهري، مورد مطالعه: رود-دره دارآباد
01/00006/00003/00133 سنجش ميزان تمايل به مشارکت اقتصادي ساکنين جهت ارتقاء بافت‌هاي فرسوده شهري ( نمونه موردي بافت فرسوده شهر شيراز)
01/00006/00003/00134 برنامه‌ريزي در راستاي جداسازي ترافيک سواره و پياده در فضاهاي شهري مورد مطالعه: بافت مرکزي تجريش
01/00006/00003/00135 تعيين معيارهاي طراحي شهري در ايجاد ارتباط فضايي کريدورهاي رودخانه هاي شهري و بافت هاي تاريخي مورد مطالعه : ( رودخانه دز درارتباط با بافت تاريخي دزفول )
01/00006/00003/00136 بررسي اصول و معيارها دربازنگري طراحي پارک شهري ( نمونه موردي پارک نياوران )
01/00006/00003/00137 پارک آبي‌دار آباد (با تاکيد بر اصول طراحي پايدار)
01/00006/00003/00138 سنجش ميزان کيفيت محيط در بافتهاي فرسوده بازسازي شده شهري (نمونه موردي پروژه نواب)
01/00006/00003/00139 طراحي مجتمع مسکوني با توجه به مساله محرميت (مورد مطالعاتي تهران-منطقه‎22‎
01/00006/00003/00140 نقش طراحي شهري در ايجاد فضاهاي عمومي امن در راستاي کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي (مورد مطالعه و طراحي: محدوده سعديه شيراز)
01/00006/00003/00141 تحليل معيارهاي طراحي ميان‌فضاهاي سبز در بلندمرتبه‌ها طراحي نمونه موردي : شهرک شهيد محلاتي)
01/00006/00003/00142 ارتقاي کيفيت محيط سکونت در مجتمع‌هاي بلند مرتبه و ارائه‌ي راهکارهاي مناسب
01/00006/00003/00143 طراحي شهري در عرصه‌هاي عمومي بافت‌هاي فرسوده با استفاده از رويکرد طراحي برنامه محور نمونه موردي محله خاني‌آباد تهران
01/00006/00003/00144 سنجش ميزان رضايتمندي نوجوانان از محيط عمومي شهري و ارائه راه‌کارهاي بهبود و ارتقاء آن (نمونه موردي: محله ي آذربايجان- نواب)
01/00006/00003/00145 شناسايي و تحليل عوامل موثر بر ارتقاء امنيت زنان در محيط شهري ) نمونه موردي مطالعه: محدوده جنوبي خيابان امام خميني حد فاصل خيابان ناصر خسرو تا وحدت اسلامي)
01/00006/00003/00146 کاربرد سازه‌هاي مدرن در طراحي فضاهاي نمايشگاهي (نمونه موردي: موزه- نمايشگاه هنرهاي مدرن ‎2012‎ جزيره کيش)
01/00006/00003/00147 (برداشت انتزاعي از بهشت، در طراحي طبيعت بکر ) (نمونه موردي: دره دارآباد تهران)
01/00006/00003/00148 بررسي مکان گزيني شهرکهاي صنعتي در ايران مورد: شهرک صنعتي ايران خودرو در تاکستان
01/00006/00003/00149 اصول و معيارهاي مؤثر بر طراحي شهري مبادي ورودي شهرها نمونه موردي: محور سنندج شهر کرمانشاه
01/00006/00003/00150 طراحي دهکده گردشگري نمونه موردي روستاي زيارت (شهرستان گرگان)
01/00006/00003/00151 تصوري از محله ايراني در ارتفاع
01/00006/00003/00152 طراحي موزه باغ ايراني براساس فرهنگ باغسازي در ايران
01/00006/00003/00153 سنجش و ارزيابي ظرفيت‌هاي مشارکت اجتماعي در فرآيند بهسازي و نوسازي محلات تا کار آمد شهري. نمونه مطالعاتي: محله هادي آباد قزوين
01/00006/00003/00154 بررسي و تبيين اصول و معيارهاي طراحي باغ ايراني بر اساس استعاره هاي فرهنگي (نمونه موردي: قسمتي از باغ گياهشناسي ملي ايران)
01/00006/00003/00155 بررسي و طراحي اکوپارک گردشگري حوزه سد لتيان با تاکيد بر ويژگيهاي بومي منطقه
01/00006/00003/00156 طراحي فرهنگستان معماري ايران با تاکيد بر معماري گذشته ايران
01/00006/00003/00157 ارائه الگوي مناسب مکانيابي پايانه‌هاي مسافربري برون شهري (مورد اهواز).-
01/00006/00003/00158 اصول طراحي منظر کويري به منظور توسعه کويرگردي (نمونه موردي: روستاي مصر )
01/00006/00003/00159 بهبود کيفيت زيست در اسکان‌هاي غير رسمي با استفاده از راهبرد توانمند سازي اجتماعات محلي ( نمونه موردي: محله خليل آباد تبريز )
01/00006/00003/00160 تحليل کالبدي و طراحي فضاهاي شهري پيرامون محورهاي شاخص در شهرهاي جديد (نمونه موردي :شهر جديد سهند)
01/00006/00003/00161 ظرفيت سازي اجتماعات محلي با استفاده از رويکرد برنامه ريزي مشارکتي(سازمان هاي غيردولتي) (مورد مطالعه:ناحيه ‎7‎ شهرداري منطقه يک تهران)
01/00006/00003/00162 سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري (نمونه موردي شهر نياسر)
01/00006/00003/00163 بررسي معيارهاي پايداري اقليمي در طراحي فضاهاي عمومي شهري در شهرهاي جديد حاشيه خليج فارس . مورد مطالعه: بوشهر – عاليشهر
01/00006/00003/00164 شناسايي فرمها و گونه‌هاي مقاوم در برابر زلزله در معماري ايران
01/00006/00003/00165 امکان‌سنجي کاربرد استراتژي‌هاي توانمندسازي در جهت بهبود اسکان غير رسمي در شهر بندرعباس
01/00006/00003/00166 بررسي توسعه شکل سازه‌اي با تأکيد بر پوشش پتکانه در معماري ايران
01/00006/00003/00167 تحليلي پيرامون معماري منظر باغ- کاخهاي تاريخي تغيير کاربري يافته نمونه موردي: زندان قصر-تهران
01/00006/00003/00168 طراحي منظر محور تفريحي گردشگري حد فاصل دو باغ تاريخي بيرجند مورد مطالعه : باغ هاي اکبريه و رحيم آباد
01/00006/00003/00169 بررسي معيارهاي طراحي در سواحل رودخانه ها با هدف حفظ و احياء آثار باستاني (مطالعه موردي: ساحل رودخانه دز شهرستان دزفول)
01/00006/00003/00171 برنامه ريزي مديريت توسعه شهري با استفاده از تحليل سيستمهاي پويا (نمونه موردي: منطقه ‎?? شهرداري تهران)
01/00006/00003/00172 سير تحول و تطور نقوش و ساختار قالي‌هاي صفويه و قاجار (با تأکيد بر موزه فرش ايران
01/00006/00003/00173 برنامه ريزي توسعه گردشگري در رود خانه هاي شهر تهران؛ مطالعه موردي:روددره کن
01/00006/00003/00174 بررسي سازوکارهاي ارتقاي فرايندهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از رويکرد انتقال حق توسعه (نمونه مورد مطالعه محله سيروس)
01/00006/00003/00175 تمام چكيده هاي معماري
01/00006/00003/00177 طراحي مجموعه مسکوني بر مبناي اصول مدولار، با رويکردي بر معماري پايدار- قزوين
01/00006/00003/00178 بررسي عوامل موثر بر تحقق پذيري طرح هاي نوسازي شهري نمونه موردي : محله خوب بخت تهران
01/00006/00003/00179 طراحي و ساماندهي منظر ساحلي رود کارون با تکيه بر مفاهيم تاريخي تمدن کهن خوزستان ” حدفاصل پل سوم و پل پنجم اهواز، پارک تمدن شناسي خوزستان “
01/00006/00003/00180 بررسي نحوه پياده سازي منطقه بندي فرم محور و مقايسه آن با منطقه بندي هاي متداول نمونه موردي شهرستان تراويس، امريکا
01/00006/00003/00182 تحليل معيارهاي برنامه ريزي اکوتوريسم با تأکيد بر نواحي روستايي حاشيه رودخانه ها و سواحل
01/00006/00003/00183 متن
01/00006/00003/00184 مباني طراحي پايانه مسافري فرودگاه بين المللي با تأکيد بر ابعاد اجتماعي
01/00006/00003/00186 بررسي ارتباط متقابل کاربري اراضي و تراکم جمعيتي با دفاع پذيري فضاهاي شهري ( مورد مطالعه: منطقه ‎3 شهرداري تهران، محدود تحت پوشش کلانتري شيخ بهايي )
01/00006/00003/00187 بازنگري طراحي آب کنار شمال شرقي رودخانه خشک شيراز با تأکيد بر توسعه ارتباط فضاي سبز
01/00006/00003/00188 نشانه شناسي معماري، درآمدي بر شناخت پايه هاي کالبدي باغ ايراني(طراحي باغ يادمان)
01/00006/00003/00189 طراحي شهري پايدار در جهت ارتقاء کيفيت محورهاي اصلي شهرها (نمونه موردي: خيابان ‎22بهمن شاهرود)
01/00006/00003/00190 بررسي تاثير تکنولوژي هاي بومي ساخت در ايجاد تعامل بين محيط طبيعي و مصنوع(نمونه ي موردي : طراحي دهکده ي اقامتي-توريستي در جزيره ي قشم)
01/00006/00003/00191 طراحي موزه بر اساس فناوري چندرسانه اي
01/00006/00003/00192 شناسايي پهنه‌هاي زمينه ساز توسعه خلاق بافت هاي فرسوده با رويکرد گردشگري در برنامه‌ريزي شهري. نمونه موردي محله امامزاده يحيي، ناحيه ‎2، منطقه ‎12 شهرداري تهران
01/00006/00003/00193 داستان اقامت در معماري زيارت بررسي کيفيت تأثير مفاهيم زيـارت در فرايند طر احي معماري اماکن اقـامت و اسکان زائران
01/00006/00003/00194 بررسي تطبيقي معماري گذشته و امروز ايران بر اساس معيارهاي فن‌آورانه طراحي موردي؛ مرکز دوستي ايران و فرانسه در تهران
01/00006/00003/00195 بررسي تاثير دگرگوني هاي فضايي شهر تهران بر بروز تخلفات ساختماني از منظر برنامه ريزي شهري ( بررسي حوزه مرکزي و شمال شرقي شهر تهران)
01/00006/00003/00196 بررسي استفاده از عنصر آب در طراحي فضاهاي شهري نمونه موردي خيابان حرم (حدفاصل ميدان شهر ري و حرم حضرت عبدالعظيم)
01/00006/00003/00197 سنجش ظرفيت توسعه‌اي فضاهاي بلا استفاده مرکز شهر (نمونه موردي: محور خيابان امام خميني – شهر قزوين)
01/00006/00003/00198 بررسي نقش فرهنگي آب در شکل‌گيري فرم پارک‌هاي رودکناري موضوع طراحي: پارک کنار زرينه رود (جغاتو) مياندوآب
01/00006/00003/00199 برنامه ريزي به منظور ارتقاء کيفيت زندگي شهري در محلات شهرمورد مطالعه : محله داووديه شهر تهران
01/00006/00003/00200 ارتقاء ساختار محله در بافت هاي فرسوده واجد ارزش تاريخي شهري با تاکيد بر طراحي مرکز محله موردمطالعاتي : محله چيذرتهران
01/00006/00003/00201 امکان سنجي استفاده از تکنولوژي هاي هوشمند(RFID‎)در فرآيندکنترل ساخت و ساز هاي شهري تهران
01/00006/00003/00202 طراحي مجتمع مسکوني با کاربرد اصول معماري همساز با اقليم ( براي کارکنان کشتيراني خرمشهر
01/00006/00003/00204 طراحي موزه انرژي بر اساس تلفيق کالبد قديم وجديد(محل: دارخوين خوزستان)
01/00006/00003/00205 طراحي شهري- محيطي حاشيه رودخانه کرج با تأکيد بر پيوند عناصر طبيعي و مصنوع
01/00006/00003/00206 بررسي معيارهاي طراحي شهري بازارهاي سنتي و به‌کارگيري آنها در طراحي فضاهاي شهري معاصر (نمونه موردي محور فلکه اول تا دوم صادقيه)
01/00006/00003/00207 معناگرايي در طراحي فضاي معماري (فضاي نمايشگاهي دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از سازه هاي پوسته اي)
01/00006/00003/00208 ارزيابي راهکارهاي طراحي محرک توسعه و ارائه الگوي طراحي ميان افزايررارزيابي شهري در بافت هاي فرسوده(نمونه موردي: محلات فرسوده منطقه شميرانات شهر تهران)
01/00006/00003/00209 ساماندهي اسکان کودکان خياباني با بهره گيري از تکنولوژي هاي جديد و رويکردي بر معماري پايدار
01/00006/00003/00210 باززنده سازي مراکز شهري با استفاده از رويکرد BID (نمونه موردي: مرکز شهر اروميه)
01/00006/00003/00211 تحقيق و طراحي پيرامون مرکز رشد (انکوباتور) مرکزي شهرک علمي مدرس
01/00006/00003/00212 سنجش اثرات افزايش تراکم ساختماني بر بافتهاي مساله‌دار و فرسوده شهري مورد مطالعه: محله قيطريه تهران
01/00006/00003/00213 کاربرد مباحث ويدئواکولوژي (تاثير ساختار بينايي انسان) در شکل گيري معيار هاي طراحي جداره هاي شهري
01/00006/00003/00214 تدوين معيارهاي طراحي شهري در احياء بافت هاي شهري پيرامون سايت هاي باستاني نمونه موردي: تپه هگمتانه همدان
01/00006/00003/00215 امکان سنجي روشهاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري مورد مطالعه: محله آبک تهران
01/00006/00003/00216 آمايش شهري با رويکرد پدافند غير عامل (نمونه موردي: شهر بيرجند)
01/00006/00003/00217 ارزيابي شيوه‌هاي تامين مالي در طرح‌هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري (نمونه موردي: محله حمزه آباد واقع در منطقه ‎20 شهر تهران)
01/00006/00003/00218 طراحي نوار ساحلي با تاکيد بر بوم‌گرايي مطالعه موردي: ساحل بندر ترکمن
01/00006/00003/00219 ارتقاي کيفيت محيط در بافت فرسوده منطقه زرگنده با استفاده از رويکرد دارايي مبنا
01/00006/00003/00220 بررسي الگوهاي برنامه ريزي کارکردهاي اجتماعي شبانه درفضاهاي عمومي شهري
01/00006/00003/00221 طراحي بر اساس ديدگاه هاي جلال الدين محمد بلخي مولوي به طبيعت در اشعار مثنوي معنوي
01/00006/00003/00222 سنجش اثرات سياست ايجاد محورهاي پياده شهري در ارتقا کيفيت محيط شهري مطالعه موردي: خيابان تربيت تبريز
01/00006/00003/00223 تدوين معيارهاي برنامه ريزي کاربري اراضي شهري با رويکرد کارايي انرژي نمونه ي موردي: واحد همسايگي در شهر جديد هشتگرد
01/00006/00003/00224 طراحي باغ آب با تاکيد بر نقش استعاري آب در فرهنگ ايران (منطقه ‎?? شهرداري تهران)
01/00006/00003/00225 بررسي و تحليل نقش امنيت اجاره‌داري زمين (حق سکونت) در ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي در ايران؛ نمونه موردي: محله اسلام‌آباد تهران
01/00006/00003/00226 باز آفريني باغ طبيعت تهران (باغ ارباب مهدي) بر مبناي فرآيند طراحي باغهاي ايراني در دوره قاجاريه
01/00006/00003/00227 بررسي نقوش سردر عمارت‌هاي باستاني شيراز در دوران قاجار موضوع عملي: تصويرسازي يکي از حکايتهاي کهن ايراني
01/00006/00003/00228 طراحي پارک ساحلي با بهره‌گيري از دريا (منطقه ساحلي محمودآباد).-
01/00006/00003/00229 بررسي و تحليل نحوه‌ي توزيع خدمات عمومي شهري از منظر عدالت فضايي مطالعه موردي: شهر ياسوج
01/00006/00003/00230 کاربرد مصالح هوشمند در ساختار نماها و بدنه‌هاي شهري طراحي موردي: مرکز محله و خانه فرهنگ بريانک تهران
01/00006/00003/00231 برنامه‌ريزي محله محور در بافت‌هاي فرسوده شهري برپايه رويکرد نوشهرگرايي مورد مطالعه: محله سنگلج تهران
01/00006/00003/00232 بررسي رضايتمندي سکونتي با استفاده از سنجش کيفيت زندگي در محلات فرسوده نمونه موردي محله هاشمي در منطقه ‎ تهران
01/00006/00003/00233 امکان‌سنجي استفاده از الگوي انتقال حقوق توسعه به منظور محفاظت از اراضي کشاورزي و مزارع ناحيه شهري بابلسر
01/00006/00003/00234 بازتوسعه مراکز شهري در چارچوب رويکرد توسعه درون فضايي مسکوني نمونه موردي: محدوده ميدان تجريش و قدس
01/00006/00003/00235 راهنماي طراحي شهري جهت ارتقاي کيفيت محورهاي شهري نمونه مطالعاتي گذر اديان، منطقه ‎12‎ شهرداري تهران
01/00006/00003/00236 بررسي موضوع هويت و چگونگي بازتاب آن در کالبد محورهاي شاخص شهري مورد بررسي: خيابان آزادگان شهر پاکدشت
01/00006/00003/00237 طراحي محيط و منظر بر مبناي اصل معاد (نمونه موردي: طراحي باغ آرامگاهي در شمال‌شرقي تهران).-
01/00006/00003/00238 طراحي مجتمع تجاري با رويکردي به تئوري برخاسته از زمينه و تأکيد بر بهره‌گيري از تکنولوژي‌هاي نوين
01/00006/00003/00239 کاهش خطرپذيري شهر در مقابل زلزله از طريق برنامه‌ريزي کاربري زمين نمونه موردي: ناحيه ‎5‎ منطقه ‎3‎ شهر تهران
01/00006/00003/00240 امکان سنجي پياده راه سازي محيط پيرامون حرم حضرت معصومه(س) با تاکيد بر ارتقاء امنيت اجتماعي
01/00006/00003/00241 رابطه روانکاوي و سينما با تأکيد بر آثار اسلاو ي ژيژک، فيلسوف و روانکاو اسلوونيايي
01/00006/00003/00242 مطالعه و طراحي ساختمان اداره مرکزي آستان قدس رضوي
01/00006/00003/00243 اداره مرکزي آستان قدس (با توجه به استفاده از انرژيهاي طبيعي در ساختمان به عنوان يکي از مهمترين اصول معماري پايدار)
01/00006/00003/00244 بررسي عوامل موثر بر طراحي شهري محورهاي ديد شاخص شهري، نمونه موردي :محور بصري خيابان کريم خان زند
01/00006/00003/00245 طراحي الگوي مسکن پايدار در برابر زلزله در بافت کهن تهران نمونه موردي: مسکن فرهنگيان در عودلاجان
01/00006/00003/00246 طراحي پارک چيدمان با تاکيد بر مباني منظر مدرن (خان سفيد- ضلع جنوبي فرهنگ سراي نياوران).-
01/00006/00003/00247 برنامه‌ريزي مراکز اسکان موقت در بافت‌هاي فرسوده شهري در شرايط پس از وقوع بحران؛ نمونه موردي منطقه ‎16‎ تهران
01/00006/00003/00248 کاربرد روش‌هاي طراحي مقداري در فرآيند طراحي معماري با تاکيد به هماهنگي معماري و سازه (نمونه موردي موزه هنرهاي اسلامي ميدان ونک تهران).-
01/00006/00003/00249 طراحي بافت‌هاي فرسوده داراي ارزش تاريخي با رويکرد توسعه ظرفيت‌هاي گردشگري نمونه موردمطالعه: محدوده تاريخي چشمه علي شهر ري
01/00006/00003/00250 به کارگيري مصالح هوشمند در طراحي فضاهاي فرهنگي- اجتماعي (نمونه موردي: طراحي سراي محله ساميان).-
01/00006/00003/00251 طرح نوسازي مجتمع‌هاي مسکوني (در حد توان اقتصادي ساکنين محله پامنار تهران) با استفاده از تکنولوژي LSF‎ نمونه موردي: مجتمع مسکوني فرهنگيان
01/00006/00003/00252 طراحي فضاهاي عمومي شهري مبتني بر خرده فرهنگ‌هاي قوميتي (مورد مطالعه: منطقه ‎22‎ شهر تهران).-
01/00006/00003/00253 مرکز رشد رسانه‌ها ( با تاکيد بر استفاده از انرژي‌هاي نو در معماري)
01/00006/00003/00254 امکان‌سنجي بکارگيري کدهاي هوشمند توسعه در فرآيند برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري (نمونه موردي: منطقه ‎12‎ تهران).-
01/00006/00003/00255 طراحي پارک سالمندان با رويکرد ترغيب فعاليت اشتراکي در سنين پيري
01/00006/00003/00256 تحليل موانع ايجاد مديريت يکپارچه شهري با تاکيد بر نقش نهادهاي حکومتي نمونه موردي: کلانشهر تهران
01/00006/00003/00257 بررسي تاثير روحي و رواني بدنه‌هاي شهري بر شهروندان (نمونه موردي: خيابان ميرداماد).-
01/00006/00003/00258 طراحي فضاي شهري رفتار گرا با تاکيد بر رفتار شناسي زائرين در شهر مشهد نمونه موردي: محور خيابان امام رضا (ع).-
01/00006/00003/00259 تحليل تطبيقي شاخص‌هاي کيفيت زندگي در محلات فرسوده درون شهري (نمونه موردي: محله‌هاي خاني‌آباد و شوش منطقه ‎12‎ شهر تهران
01/00006/00003/00260 بررسي معيارهاي مکان‌يابي و طراحي پياده راه‌هاي شهري مورد مطالعه: (خيابان سپه، خيابان امام خميني، خيابان خيام واقع در شهر قزوين).-
01/00006/00003/00261 طراحي هسته توسعه جديد شهر اروميه با تاکيد بر بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي شهري (نمونه موردي: خيابان عطايي).-
01/00006/00003/00262 طراحي باغ موزه شعر فارسي با محوريت داستان هفت شهر عشق عطار
01/00006/00003/00263 طراحي فضاهاي شهري (گره‌ها) بدون کربن (نمونه موردي: ميدان تجريش).-
01/00006/00003/00264 طراحي پارک در اقليم سرد و کوهستاني بر پايه فرآيند طراحي PAKILDA (نمونه موردي: تپه عباس آباد )
01/00006/00003/00265 نقش سيستم‌هاي نوآوري منطقه‌اي در توسعه مناطق کلان شهري؛ مطالعه دو صنعت ماشين‌سازي- تجهيزات صنعتي و صنايع فناوري‌هاي نوين در منطقه کلان شهري تبريز.-
01/00006/00003/00266 طراحي شهري دوستدار کودک (با تاکيد بر گروه سني نوجوانان) نمونه موردي محله شهرآرا
01/00006/00003/00267 بررسي نقش فضاهاي ارتباطي اتصال دهنده فضاهاي شهري (گره‌هاي شهري) در احياي بافت‌هاي تاريخي با رويکرد خلق مکان مورد مطالعه: محدوده اطراف ميدان کهنه و پشت مسجد جامع اصفهان
01/00006/00003/00268 بررسي تاثير طراحي و مکان‌يابي مبلمان شهري در خلق سرزندگي مکاني در فضاهاي شهري نمونه مورد مطالعه: خيابان وليعصر از تاتر شهر تا ميدان وليعصر
01/00006/00003/00269 ارزيابي تصوير ذهني شهروندان از محورهاي فعال شهري در شب و روز (مورد مطالعه: خيابان انقلاب مابين ميدان انقلاب و چهار راه وليعصر).-
01/00006/00003/00270 باغ اديان (نگرشي بر عناصر معماري منظر در اديان الهي)
01/00006/00003/00271 ساماندهي منظر کوهستاني به منظور توسعه تفرج مورد مطالعه: دره بيدلک (بيرجند).-
01/00006/00003/00272 گيزش خلاقيت کودکان در طراحي پارک‌ها بر اساس معيارهاي طراحي منظر (نمونه موردي: اراضي جنوبي مجاور کوهسنگي).-
01/00006/00003/00273 سازه‌هاي سبک هوشمند، راهکاري براي کاهش مصرف انرژي در فضاهاي چند عملکردي (نمونه موردي: سالن چند منظوره ونک).-
01/00006/00003/00274 ارائه چارچوب طراحي فضاهاي شهري با تاکيد بر ويژگي‌هاي عناصر و منابع فرهنگي/کالبدي شهري؛ نمونه موردي: محدوده مجموعه تالار شهر تا تالار وحدت
01/00006/00003/00275 طراحي ساختمانهاي بلند با رويکرد مبتني بر فرهنگ بومي (نمونه موردي: طراحي مجتمع مسکوني باغ گل در محله ازگل تهران).-
01/00006/00003/00276 طراحي شهري پايدار در بافت تاريخي اصفهان (محله حکيم ).-
01/00006/00003/00277 نقش طراحي شهري در فرآيند بازآفريني بافت‌هاي تاريخي در چهارچوب سياست توسعه پايدار اجتماعي (نمونه موردي: محله عودلاجان در بافت تاريخي شهر تهران).-
01/00006/00003/00278 بازشناسي مفهوم هويت فرهنگي در معماري مسجد – مدرسه ايران، (مورد مطالعه: دوره قاجار).-
01/00006/00003/00279 مطالعه و طراحي مجموعه تفريحي گردشگري با تاکيد بر رويکرد توسعه پايدار(مورد مطالعه:تالاب بوجاق کياشهر)
01/00006/00003/00280 تدوين معيارهاي طراحي براي فضاي ورودي ايستگاه‌هاي متروي شهري و بين شهري نمونه موردي ايستگاه مترو شهيد سلطاني کرج
01/00006/00003/00281 بررسي نحوه پياده‌سازي منطقه‌بندي فرم محور و مقايسه آن با منطقه بندي‌هاي متداول نمونه موردي شهرستان تراويس، امريکا
01/00006/00003/00282 امکان‌سنجي ايجاد کمربند سبز در محدوده حريم پيشنهادي طرح جامع تهران با هدف مديريت توسعه شهري.-
01/00006/00003/00283 بازطراحي بوستان‌هاي شهري با رويکرد توسعه روابط محله‌اي (نمونه موردي: بازطراحي بوستان مهر در محله دزاشيب تهران).-
01/00006/00003/00284 باز زنده سازي بافتهاي تاريخي از طريق برقراري ارتباط بين ابنيه شاخص شهري به کمک محيط طبيعي (مورد مطالعه: پيرامون ورودي شرقي شهر کرج).-
01/00006/00003/00285 بازآفريني باغ نظر شيراز با رويکرد حفاظت از منظر فرهنگي ارگ کريمخان
01/00006/00003/00286 تدوين چارچوب طراحي شهري دهان رودخانه‌هاي شهري منتهي به دريا نمونه موردي: رودخانه چشمه کيله تنکابن.-
01/00006/00003/00287 بررسي و تحليل ميزان توسعه يافتگي و نابرابري‌هاي فضايي در استان خراسان شمالي
01/00006/00003/00288 بررسي اثربخشي رويکرد اجتماع محور در مديريت بلاياي طبيعي(CBDRM‎) در نواحي شهري مطالعه موردي ناحيه ‎2‎ منطقه ‎20‎ تهران.-
01/00006/00003/00289 طراحي مسکن روستايي مقاوم در برابر زلزله با استفاده از تکنولوژي بوم ساخت نمونه موردي: روستاي اورامان تخت
01/00006/00003/00290 طراحي فضاي سبز در فضاي داخلي ساختمانهاي بلند با رويکرد زيست-محيطي
01/00006/00003/00291 ملاحظات طراحي معماري براي بهره‌وري از نور روز در ساختمان‌هاي آموزشي اقليم گرم و خشک ايران
01/00006/00003/00292 بازآفريني باغ تاريخي ساميان تهران با رويکرد محله مبنا
01/00006/00003/00293 تبيين مباني آموزش خلاقيت در معماري زيست‌مبنا
01/00006/00003/00294 برنامه‌ريزي کاربري اراضي شهري در اطراف ايستگاه مترو شوش با رويکرد توسعه حمل و نقل محور
01/00006/00003/00295 ظرفيت‌سنجي پتانسيل‌هاي توسعه ساحلي با تاکيد بر توسعه پايدار نمونه موردي: ساحل شهر انزلي
01/00006/00003/00296 طراحي و بهسازي بدنه‌هاي موجود محورهاي شاخص شهري با تأکيد بر مناسب‌سازي و نحوه تحقق‌پذيري طرح (نمونه موردي: محور کريمخان زند شيراز، حدفاصل چهارراه زند- ميدان شهدا).-
01/00006/00003/00297 بررسي و تحليل ساختار و سازمان فضايي در نظام شهري ايران با استفاده از تحليل جريان‌ها.-
01/00006/00003/00298 بررسي و تحليل کيفيت محيطي پارک‌هاي شهري با تاکيد بر رضايتمندي شهروندان (مورد مطالعه: پارک گفتگو).-
01/00006/00003/00299 به کارگيري سازه نمايان در طرح توسعه بناهاي کهن نمونه موردي: فرهنگسراي ملل(خانه امير کبير).-
01/00006/00003/00300 طراحي باغ کودک با تأکيد بر عناصر طبيعي منظر (منطقه بلوار ارم، همدان ).-
01/00006/00003/00301 احياء هويت محله‌هاي بافت تاريخي ايران در اقليم گرم و خشک نمونه موردي: محله گلبازخان کرمان
01/00006/00003/00302 ارزيابي سياستهاي بلندمرتبه‌سازي در طرح تفصيلي با تأکيد بر سازمان فضايي- عملکردي شهر تهران
01/00006/00003/00303 کاربرد مفهوم وحدت در طراحي شهري (با تأکيد بر مؤلفه کالبدي و عملکردي فضاي شهري) (نمونه موردي: ميدان بهارستان).-
01/00006/00003/00304 طراحي مجدد محلات مسکوني با بهره‌گيري از اصول مکان شدن (نمونه موردي: محله کاشانک تهران).-
01/00006/00003/00305 شناسايي مصالح نوين ساختماني در اقليم سرد مختص فضاهاي آموزشي نمونه موردي: طراحي دبيرستان ‎15‎ کلاسه کرج
01/00006/00003/00306 طراحي ميدانچه عمومي تئاتر شهر تهران و فضاهاي پيرامون آن با توجه به فعاليت‌هاي جاري در آن.-
01/00006/00003/00307 طراحي باغ روشندلان (ميدان تجريش- تهران).-
01/00006/00003/00308 بازتعريف نگرش تاريخي آثار معماري بر اساس آموزه‌هاي اسلامي با تأکيد بر فناوري در آثار (نمونه: طراحي موزه تاريخ فن‌آوري معماري تهران-
01/00006/00003/00309 طراحي محله پاسخگو در برابر بحران با تاکيد بر زلزله نمونه موردي: محله باغ شاطر، منطقه يک تهران
01/00006/00003/00310 طراحي منظر ورودي شهر با رويکرد فرهنگي مورد مطالعه و طراحي: ورودي شمال شرق تهران
01/00006/00003/00311 کيفيت کاربرد تکنولوژي از منظر طراحي معماري، در مجتمع‌هاي مسکوني
01/00006/00003/00312 ارزيابي الگوهاي نوين برنامه‌ريزي توسعه محله‌اي، نمونه موردي: محله نارمک تهران
01/00006/00003/00313 باززنده سازي محلات تاريخي با تأکيد بر تئوري کليت الکساندر و اصل هم پيوندي در شهرسازي سنتي ايران نمونه موردي: محله جويباره اصفهان
01/00006/00003/00314 کاربرد روش‌هاي مقداري در فرآيند ساخت پروژه‌هاي معماري (نمونه موردي: طراحي مسجد در خيابان هرمزان، شهرک غرب تهران).-
01/00006/00003/00315 تبيين چارچوب نظري فرآيند طراحي منظر پايدار
01/00006/00003/00316 تدوين الگوي طراحي ساختمانهاي آموزشدهنده بر اساس فن‌آوريهاي هوشمند چند رسانهاي (نمونه موردي: طراحي بازار صنايعدستي تهران).-
01/00006/00003/00317 در جستجوي رمز پايداري ميادين شهري در بافت تاريخي بوشهر.-
01/00006/00003/00318 بررسي و تبيين الگوي مديريت “نوسازي خودانگيخته” در بافتهاي فرسوده شهري مورد منطقه ‎?? شهر تهران
01/00006/00003/00319 تدوين الگوي طراحي فرم بهينه سقف ساختمانها درجهت بهرهوري از انرژي گرمايشي، نمونه: مرکز آموزش خلاقيتهاي هنري ولنجک، تهران.-
01/00006/00003/00320 تدوين راهنماي طراحي شهري مکان محور با رويکرد ايجاد مراکز فرهنگي خلاقه (نمونه موردي: بخشي از محدوده يادماني- فرهنگي ارگ مشهد).-
01/00006/00003/00321 باز آفريني ساختار محلات مسکوني با ارزش اجتماعي از طريق تحليل ريخت‌شناسانه طراحي شهري سنتي ايران نمونه مورد مطالعه: محله مسکوني امامزاده صالح تجريش
01/00006/00003/00322 تدوين معيار هاي طراحي شهري با رويکرد بازآفريني مبتني بر فرهنگ براي ارتقاء گردشگري فرهنگي در بافت قديم (نمونه موردي: بخشي از بافت تاريخي سنندج).-
01/00006/00003/00323 طراحي مرکز تجارت جهاني فرش ايران (تبريز).-
01/00006/00003/00324 تبيين مباني نظري تکنولوژي معماري در ايران با بهره‌گيري از سازواره‌هاي طبيعي
01/00006/00003/00325 طراحي سازه‌هاي باز و بسته شونده بر اساس الگوي هندسي سازه‌هاي سنتي (نمونه موردي: نمايشگاه صنايع دستي در بوستان آب و آتش تهران).-
01/00006/00003/00326 باززنده‌سازي منظر فرهنگي تخت سليمان
01/00006/00003/00327 ساماندهي ورودي بازار تبريز با تکيه بر تحليل‌هاي کالبدي- رفتاري مورد مطالعه و طراحي: ورودي راسته گرجيلر.-
01/00006/00003/00328 مقايسه تطبيقي سنجش ميزان رضايتمندي شهروندي در دو الگوي توسعه شهري نمونه موردي: شهرک اکباتان و مهرشهر کرج.-
01/00006/00003/00329 طراحي و تدوين مدل بهينه تخصيص کاربري اراضي در سطح منطقه‌اي نمونه موردي: شهرستان نوشهر
01/00006/00003/00330 بازآفريني منظر رودخانه خشک شيراز براي تبديل شدن به عرصه حيات اجتماعي با رويکرد (SELD‎).-
01/00006/00003/00331 بررسي و سنجش ظرفيت توسعه ميان افزا در فضاهاي موقوفه شهري (نمونه موردي: شهر يزد).-
01/00006/00003/00332 فرآيند سياست‌گذاري براي بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي- تاريخي در بافت‌هاي تاريخي ايران مطالعه موردي: بازار تاريخي تبريز.-
01/00006/00003/00333 ظرفيت‌سنجي الگوي فضايي- عملکردي شبکه‌ي شهري استان مازندران با استفاده از تحليل جريان‌ها
01/00006/00003/00334 بررسي و تدوين معيارهاي استفاده از رنگ با تاکيد بر شخصيت فضا نمونه موردي: ورودي باب الرضا حرم مطهر امام رضا (ع).-
01/00006/00003/00335 طراحي محور پياده خيابان سپاه، بر اساس نقش تضاد و هماهنگي در طراحي فضاهاي شهري مورد مطالعه: ميدان نقش جهان اصفهان
01/00006/00003/00336 معيارها و ضوابط طراحي پايدار در پارک، با رويکرد زيست محيطي (طراحي منطبق بر محيط) در حاشيه رود دره‌هاي شهري
01/00006/00003/00337 اصول و معيارهاي طراحي ساماندهي رود- دره‌هاي فصلي (نمونه موردي: رود- دره فصلي ورودي شهرستان کرج).-
01/00006/00003/00338 برنامه‌ريزي عرصه‌هاي همگاني به منظور افزايش انسجام اجتماعي در شهر (نمونه مطالعاتي: پارک دولت شهر بندرعباس).-
01/00006/00003/00339 تدوين چارچوب طراحي شهري محله‌هاي شهري با رويکرد ايجاد دلبستگي مکاني نمونه موردي: محله امامزاده يحيي
01/00006/00003/00340 تبيين چهارچوب‌هاي نظري موثر در طراحي محيطهاي يادگيري کودکان دبستاني در ايران
01/00006/00003/00341 طراحي فضاهاي شهري در برخوردگاه‌هاي شهر و روستا با رويکرد دهکده‌هاي شهري در شهر تهران نمونه موردي: فضاهاي مرکزي محله ده ونک.-
01/00006/00003/00342 ارائه الگوي مناسب تراکم شهري با استفاده از رويکرد پويايي سيستم مورد منطقه ‎۳ شهرداري تهران
01/00006/00003/00343 بررسي و تحليل عوامل تعيين کننده کيفيت محيط مسکوني در محلات سنتي و جديد مطالعه موردي: محلات سنگلج و نفت در تهران
01/00006/00003/00344 تدوين چارچوب برنامه‌ريزي توسعه به منظور ايجاد مراکز جديد شهري نمونه موردي: مرکز جديد شهري مشهد وکيل آباد
01/00006/00003/00345 تدوين معيارهاي زيبايي‌شناختي در طراحي منظر معاصر ايران (نمونه: طراحي باغ ايران ‎۱۴۰۴ در مجموعه‌ي گهواره ديد- شيراز).-
01/00006/00003/00346 تدوين معيارهاي طراحي فضاهاي عمومي واقع در محلات مسکوني با تاکيد بر ارتقاء تنوع فضايي (نمونه موردي: محله مسکوني داودقلي در بخش بافت فرسوده زنجان).-
01/00006/00003/00347 تدوين اصول طراحي فضاهاي مسکوني مبتني بر مصرف حداقل انرژي (بافت تاريخي دزفول).-
01/00006/00003/00348 کاربرد روش‌هاي مقداري در طراحي الگوي مسکن بومي تهران (نمونه: مجتمع مسکوني بهاران- جمشيديه تهران).-
01/00006/00003/00349 طراحي باغ با بهره‌گيري از هندسه فرکتال (نمونه موردي: شهرک والفجر).-
01/00006/00003/00350 بررسي کيفيت نوا و فضا در جهت تعامل بين معماري و موسيقي (طراحي موردي: مرکز گفتمان نوا، تهران).-
01/00006/00003/00351 سازو کار بهينه نورپردازي نماي ساختمان‌هاي معاصر واجد ارزش شهري (نمونه طراحي: سراي محله نياوران).-
01/00006/00003/00352 طراحي و تحليل فرم بهينه بام ساختمان‌هاي مسکوني با هدف کاهش مصرف انرژي، نمونه طراحي: طراحي مجتمع مسکوني ‎۴۰ واحدي پرديس تهران
01/00006/00003/00353 بررسي تأثيرات ايجاد ابرپروژه هاي شهري بر فرايند توسعه اجتماعات محلي (مورد مطالعه: پروژه الماس شرق مشهد).-
01/00006/00003/00354 بررسي و تحليل عوامل کليدي موثر بر توسعه منطقه‌اي با رويکرد آينده‌نگاري منطقه‌اي مطالعه موردي: استان آذربايجان‌غربي
01/00006/00003/00355 توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غيررسمي با رويکرد اجتماعي- اقتصادي (نمونه موردي: محله حصار خط چهار شهر کرج).-
01/00006/00003/00356 بررسي تأثير رشد نامتوازن شهري بر کيفيت بافت‌هاي مرکزي شهر با مطالعه تطبيقي محدوده محور ‎۲۹ بهمن و مجموعه حسن پادشاه تبريز
01/00006/00003/00357 ارزيابي تأثير گشايش ايستگاه‌هاي مترو بر کاهش شکاف فضايي در کلان‌شهر تهران (با مطالعه تطبيقي ايستگاه مترو دکتر شريعتي و ايستگاه مترو ميدان شهدا).-
01/00006/00003/00358 بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق افزايش استفاده از نور روز در کلاس‌هاي درس ساختمان‌هاي آموزشي (نمونه طراحي: دبستان ‎۱۲ کلاسه ايران زمين).-
01/00006/00003/00359 ارزش‌هاي انساني معماري منظر ايراني- اسلامي دوره صفويه
01/00006/00003/00360 نقش طراحي شهري در ارتقاء تعاملات ميان فرهنگي در فضاهاي شهري؛ نمونه موردي: ره باغ پرديس منتهي به حرم امام رضا (ع).-
01/00006/00003/00361 تدوين راهنماي طراحي واحد همسايگي در شهرهاي شمالي ايران. نمونه موردي: بابل
01/00006/00003/00362 استفاده‌ي بهينه از جريان هوا در طراحي فضاهاي شهري نمونه‌ي موردي: طراحي فاز چهارم شهرک اکباتان
01/00006/00003/00363 شناسايي ظرفيت نهادهاي اجتماعي در فرآيند برنامه‌ريزي اجتماعات محلي نمونه موردي: محله زهتابي تهران.-
01/00006/00003/00364 طراحي سازه‌هاي باز و بسته شونده قيچي‌سان براي اسکان موقت در ايران معاصر
01/00006/00003/00365 بررسي و ارائه سيستم ساختماني مناسب براي اسکان موقت پس از سانحه (زلزله) با قابليت تبديل به اسکان دائم (نمونه: طراحي اسکان موقت براي زلزله حومه شهر تهران).-
01/00006/00003/00366 فضاي شهري و نقش آن به عنوان مکاني براي گذران اوقات فراغت جوانان در فرهنگ ايراني- اسلامي نمونه موردي: فضاي روبه‌روي کوه صفه اصفهان
01/00006/00003/00367 سنجش تأثير ادراک خطر بر الگوي سکونت شهروندان در بافت‌هاي شهري يزد.-
01/00006/00003/00368 بررسي و تحليل سازمان فضايي شهر يزد از منظر عدالت فضايي
01/00006/00003/00369 طراحي الگوريتميک مجتمع‌هاي مسکوني معاصر با تاکيد بر نقش سايه‌اندازي ساختمان‌هاي مجاور در بهينه‌سازي مصرف انرژي.-
01/00006/00003/00370 طراحي فضاهاي عمومي شهري بر اساس معيارهاي موثر در بهبود سلامت رواني (نمونه موردي: محدوده بلوار شهداي صادقيه مابين فلکه اول و دوم صادقيه).-
01/00006/00003/00371 طراحي شهري با رويکرد توريسم شهري در حوزه‌هاي مرکزي شهرها نمونه موردي: محدوده ارگ تاريخي تهران
01/00006/00003/00372 طراحي منظر پايانه‌هاي مسافربري شهري به عنوان مبادي معرف هويت شهري نمونه موردي: طراحي منظر پايانه مسافربري مشهد
01/00006/00003/00373 تدوين اصول و معيارهاي طراحي محلات جديد مسکوني با تکيه بر بازآموزي از شهرهاي ايراني اسلامي مورد مطالعاتي: شهر نايين.-
01/00006/00003/00374 تبيين روش‌هاي باز زنده‌سازي باغ‌هاي ايراني به عنوان منظر فرهنگي
01/00006/00003/00375 تبيين اصول و معيارهاي طراحي نماي مجتمع هاي مسکوني شهر تهران با بهره‌گيري از هويت ايراني اسلامي مورد مطالعه: مجتمع مسکوني حاشيه اتوبان امام علي(ع).-
01/00006/00003/00376 تدوين معيارهاي طراحي روستائي با تاکيد بر توسعه اکوتوريسم نمونه مطالعاتي: روستاي شياده، شهرستان بابل.-
01/00006/00003/00377 نقش پيمون در تدوين الگوي پايدار مسکن معاصر، طراحي مجتمع مسکوني ايرانيان مشهد
01/00006/00003/00378 ساماندهي محور ورودي شهري با رويکرد طراحي بر مبناي مديريت استراتژيک کيفيت‌هاي بصري؛ نمونه موردي: ورودي جنوب شرقي تهران (ورودي تهران- گرمسار).-
01/00006/00003/00379 تبيين عوامل کالبدي- اجتماعي برنامه‌ريزي براي ارتقاء عملکرد فضاهاي مذهبي در محلات شهر تهران (مورد مطالعه: مساجد محلي شهر تهران).-
01/00006/00003/00380 کاربرد فناوري‌هاي نوين در معاصر سازي بناهاي ميراث فرهنگي جهاني نمونه موردي: بازطراحي مجموعه ارگ هرات (قلعه اختيار الدين ).-
01/00006/00003/00381 برهم کنش عوامل منظرپرداز در تحليل شرايط حرارتي مسکن سنتي ايران (نمونه مورد بررسي: خانه‌هاي سنتي يزد)
01/00006/00003/00382 تحليل ساختار فضايي منطقه کلانشهري تهران بر اساس چگونگي جابه‌جايي‌هاي فضايي و الگوهاي سفر
01/00006/00003/00383 سنجش و ارزيابي رقابت‌پذيري منطقه‌اي در استان کردستان
01/00006/00003/00384 تدوين اصول و معيارهاي طراحي شهري در راستاي ارتقاء گردشگري در شهرهاي حاشيه درياي خزر (نمونه موردي: شهر محمودآباد).-
01/00006/00003/00385 برنامه‌ريزي باز توسعه اراضي بلااستفاده (قهوه‌اي) در مناطق شهري؛ نمونه موردي: منطقه ‎۳ شهر کرج
01/00006/00003/00386 برهم کنش عوامل اقليمي و اجتماعي در شکل گيري فضاهاي باز و بسته سکونتگاههاي بومي روستايي ايران (مطالعه موردي: سيستان).-
01/00006/00003/00387 روش‌شناختي مرمت منظر گستره‌هاي طبيعي در ايران با تأکيد بر رويکرد اکولوژي منظر
01/00006/00003/00388 بررسي رابطه تعاملي مسجد و طبيعت

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme