خانه » دسته‌بندی نشده » عناوین پایان نامه های رشته ارتباط تصویری (گرافیک)

عناوین پایان نامه های رشته ارتباط تصویری (گرافیک)

01/00006/00004/00001 بررسي شيوه‌هاي آموزش هنر براي جانبازان در استان اصفهان
01/00006/00004/00002 معماري در هتلهاي بلند مرتبه
01/00006/00004/00003 تاثير و کاربرد گرافيک (ارتباط تصويري) در محيط هاي آموزشي
01/00006/00004/00004 مباني هنرهاي تجسمي
01/00006/00004/00005 اصول طراحي حروف فارسي
01/00006/00004/00006 کاربرد گرافيک در آموزش ديني کودکان (‎? تا ‎?? ساله).
01/00006/00004/00007 علل رکورد نگارگري اسلامي ايران بعد از رضاعباسي
01/00006/00004/00008 اصول و الگوي خوشنويسي در آثار مير عمادحسني
01/00006/00004/00009 بررسي قابليت هاي کاربردي – گرافيکي نقوش ، کتيبه و تزيينات مسجد حيدريه قزوين. پروژه عملي: بررسي قابليت هاي کاربردي – گرافيکي نقوش ، کتيبه و تزيينات مسجد حيدريه قزوين با کاربري امروزي آن در يک مکان مذهبي – فرهنگي
01/00006/00004/00010 بررسي تاثير پست مدرنيسم بر گرافيک ويدئوکليپ
01/00006/00004/00011 تصويرسازي حماسي ايراني براي کودکان بر اساس نگارگري (تيموري و صفويه) (پروژه عملي: تصويرسازي حماسي شاهنامه به دو شيوه متفاوت)
01/00006/00004/00012 بررسي جايگاه خط نستعليق در تايپوگرافي فارسي
01/00006/00004/00013 ويژگي‌ها و چالشهاي طراحي پوستر در تئاتر ايران. پروژه عملي: طراحي پوستر براي متون شاخص جهان
01/00006/00004/00014 هماهنگي تکنيک با محتوا در آثار گرافيکي معاصر ايران (پوستر). پروژه عملي: طراحي پوستر با موضوع صلح و طبيعت
01/00006/00004/00015 نقش گرافيک در طراحي و چاپ تمبر
01/00006/00004/00016 ترسيم و بازنمايي در ارتباط تصويري
01/00006/00004/00017 پوسترهاي فتوگرافيک
01/00006/00004/00018 بررسي نشانهاي ملي و مذهبي ايران با تاکيد بر نشان‌هاي ملي جمهوري اسلامي ايران (از ساسانيان- ‎??? ميلادي الي سلجوقيان ‎???? ميلادي- ‎??? هجري قمري)
01/00006/00004/00019 بررسي نقوش حيوانات در دوران قبل از اسلام در ايران و کاربرد گرافيکي آن
01/00006/00004/00020 تحليلي بر نقوش و سمبولهاي گرافيکي پوشاک و زيورآلات زنان عشاير ترکمن صحرا
01/00006/00004/00021 بررسي نقوش سنتي بلوچ و جايگاه آن در گرافيک
01/00006/00004/00022 نماد شير در دوره‌هاي قبل و بعد از اسلام در هنر ايران
01/00006/00004/00023 بررسي خط ثلث و کاربرد آن در هنر گرافيک پروژه عملي: طراحي پوستر، نشانه و کارت پستال
01/00006/00004/00024 مطالعه و بررسي طراحي جلد کتاب در ايران پروژه عملي: ارائه چند نمونه طراحي جلد کتاب
01/00006/00004/00025 نمادگرايي رنگ و کاربرد آن در توليدات گرافيکي (طراحي اعلان هاي ديواري بر مبناي نماد رنگ در آثار کيسلوفسکي)
01/00006/00004/00026 بررسي ضرب‌المثلها در فرهنگ عامه مردم و نمود آن در تصوير سازي کپشن هاي تلوزيوني، پروژه عملي: تصوير سازي ضرب‌المثلها براي پس زمينه مجريهاي تلوزيون (کپشن)
01/00006/00004/00027 گرافيک کودک
01/00006/00004/00028 علائم ارتباطي بصري در مکانهاي عمومي
01/00006/00004/00029 بررسي نقوش (گياهي) در هنرهاي اسلامي
01/00006/00004/00030 داستانهاي گرافيکي دنباله‌دار
01/00006/00004/00031 شمايل نگاري و پوستر در ايران
01/00006/00004/00032 تصاوير در قرآن (سمبول-تمثيل-اشاره)
01/00006/00004/00033 آموزش هنر در دوره راهنمايي
01/00006/00004/00034 بررسي نقش گرافيک در کتاب‌هاي ديني و قرآن دوره دبستان از ‎1358 تا ‎1383
01/00006/00004/00035 بررسي لوگوتايپ نشريات فارسي. پروژه عملي: لوگوتايپ سه بعدي
01/00006/00004/00037 بررسي گرافيك خط نوشته هاي روي پارچه هاي دوره اسلامي
01/00006/00004/00038 بررسي گرافيک محيطي ويژه کودکان عنوان پروژه عملي: طراحي گرافيک محيطي مهد کودک
01/00006/00004/00039 بررسي آثار تصويرگران برجسته کتاب کودک با تأکيد بر شاخصه‌هاي نقاشي ايراني (دهه چهل تا هشتاد) عنوان پروژه عملي: طراحي پوستر تصويرگري
01/00006/00004/00040 بررسي قابليتهاي تصويري خط فارسي (بانگاهي به کتيبه‌ها)
01/00006/00004/00041 خلاقيت در گرافيک
01/00006/00004/00042 طراحي هنري توليد در سينما و تلويزيون
01/00006/00004/00043 نقش طراحي در بسته‌بندي به منظور بالابردن رشد صادرات کشور
01/00006/00004/00044 روانشناسي رنگ در تبليغات و بررسي ادراک رنگ
01/00006/00004/00045 بررسي اصول و مبادي نشانه‌سازي در مهرهاي نسخ خطي ( در يک دوره پانصد ساله از عهد تيموري تا پيدايش چاپ سنگي)
01/00006/00004/00046 شيوه‌هاي نوين در آموزش گرافيک
01/00006/00004/00047 مطالعه تزئينات بناي خواجه اتابک (کرمان) پروژه عملي (طراحي نشانه و اعلان (پوستر) با استفاده از تزئينات بناي خواجه اتابک)
01/00006/00004/00048 بررسي تأثير مکتب سوررئاليسم برگرافيک و تصويرسازي امروز (با تأکيد بر آثار چند هنرمند از ايران و جهان). پروژه عملي: طراحي پوستر سوررئال
01/00006/00004/00049 بررسي پوسترهاي آموزشي – بهداشتي در زمينه ايدز در ايران پروژه عملي: طراحي پانزده پوستر آموزشي و بهداشتي در مورد بيماري ايدز
01/00006/00004/00050 بررسي عملکرد گرافيک در تبليغات توريسم همدان
01/00006/00004/00051 بررسي نقش مايه‌هاي گرافيکي کتيبه‌هاي مسجد جامع يزد از دوره سلجوقيان تا تيموريان
01/00006/00004/00052 بررسي نگرش کودکان در نقاشي و کاربرد آن در آثار گرافيستهاي ايراني
01/00006/00004/00053 بررسي نقش گرافيک، در تبليغات توريسم (نقشه‌هاي راهنما، پوسترها، مجلات و بروشورها.-
01/00006/00004/00054 بررسي عملکرد گرافيک در طراحي پرچمهاي تبليغاتي.-
01/00006/00004/00055 بررسي نقش گرافيک در گسترش فرهنگ توريسم در ايران.-
01/00006/00004/00056 بررسي عملکرد و اصول طراحي در تابلوهاي هدايت‌کننده (راهنما) در برج مخابراتي تهران (برج يادمان).-
01/00006/00004/00057 بررسي نقوش مجموعه بناهاي تاريخي بسطام با تاکيدي بر نقوش دوره ايلخانان مغول. پروژه عملي: طراحي پيکتوگرام و طراحي حروف با استفاده از نقشها و کتيبه‌هاي مجموعه
01/00006/00004/00058 تاثير و تاثر تصويرسازي کتاب کودک و جامعه
01/00006/00004/00059 کاربرد گرافيک در علوم پزشکي
01/00006/00004/00060 رابطه مفاهيم نوشتاري و گفتاري با ويژگي عناصر تصويري در پيامهاي تبليغاتي
01/00006/00004/00061 کاربرد نقوش هندسي در گرافيک سه بعدي
01/00006/00004/00062 نمادهاي تصويري و ارتباطات اجتماعي
01/00006/00004/00063 بررسي نقوش سنتي و آجري دزفول.-
01/00006/00004/00064 آوازه‌گري
01/00006/00004/00065 بررسي تصويرسازي در کتابهاي کودکان.-
01/00006/00004/00066 طراح گرافيک بخش نشانه و علائم.-
01/00006/00004/00067 بررسي فضاهاي منفي در ارتباط تصويري
01/00006/00004/00068 بررسي خطوط اسلامي بناهاي پير ايران.-
01/00006/00004/00069 بررسي فرم و نمادپردازي در سنگ گورهاي لرستان با توجه به پيشينه تاريخي و اساطيري
01/00006/00004/00070 آموزش هنر توسط امکانات تکنولوژيکي
01/00006/00004/00071 طراحي گرافيک در خدمت بناي تاريخي (حافظيه)
01/00006/00004/00072 بررسي عملكرد گرافيك محيطي- پروژه عملي طراحي پيكتوگرام براي دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از نقوش سنتي ايران
01/00006/00004/00073 طراحي حروف درتبليغات (محصولات مصرفي روزمره)
01/00006/00004/00074 نقش و عملکرد طراحي گرافيک در جلب گردشگر عنوان پروژه عملي: طراحي مجموعه پوستر براي گردشگري با موضوع تهران- ايران
01/00006/00004/00075 بررسي طراحي گرافيک محيطي کودکان با تمرکز بر موضوع رنگ. پروژه عملي: طرح جامع تبليغاتي مرکز آموزشي کودکان
01/00006/00004/00076 بررسي نقشمايه‌هاي تزييني در مجموعه کاخ گلستان، پروژه عملي: طراحي کاغذ کادو با الهام از نقشمايه‌هاي مجموعه کاخ گلستان.-
01/00006/00004/00077 بررسي ساختار تصويري و طراحي (ديزاين) کتب کهن شاهنامه باينسقري و هفت اورنگ جامي
01/00006/00004/00078 کاربرد گرافيک در آموزش بهداشت جامعه (با تاکيد بر بيماري ايدز)
01/00006/00004/00079 تمام چكيده هاي گرافيك
01/00006/00004/00080 بررسي نقش عکس در پوسترهاي فرهنگي بعد از انقلاب در ايران (با تاکيد بر پوسترهاي سينمايي)
01/00006/00004/00081 بررسي ساختار گرافيکي نقوش تزئيني خانه‌هاي سنتي يزد. عنوان پروژه عملي: طراحي پوستر و بسته‌بندي با هدف معرفي و کاربرد گنجينه‌هاي بصري نقوش خانه هاي سنتي يزد در گرافيک معاصر
01/00006/00004/00083 نقش هنر گرافيک در صفحه آرايي چند رسانه اي
01/00006/00004/00084 بررسي نقش گلهاي تزييني در گرافيک معاصر ايران پروژه عملي: طراحي وب سايت
01/00006/00004/00085 بررسي نقوش پارچه‌هاي ساساني تا سلجوقي به منظور کاربري آنها در طراحي نوين نقوش پارچه‌هاي امروز پروژه عملي: نمونه طراحي و رنگ آميزي پارچه جديد با استفاده از طرح و رنگ بازسازي شده نقوش پارچه ساساني-سلجوقي
01/00006/00004/02955 بررسي امکانات تصوير سازي در طراحي پوستر. پروژه عملي:تصويرسازي در پوستر
01/00006/00004/06053 بررسي اصول صفحه‌آرايي قرآنهاي دوره‌ايلخاني (با توجه به نمونه‌هاي موجود در موزه ايران باستان)
01/00006/00004/06054 قابليت‌هاي گرافيکي نقوش تزئيني معماري سنتي (با تاکيد بر جهانگردي کاشان)
01/00006/00004/06055 انسان نوراني(خير) در نگارگري ايران (دوره اسلامي) پروژه عملي: تصويرساي موضوعي، با توجه به محوريت انسان خير در اشعار مولانا
01/00006/00004/06057 کارکرد نشانه‌هاي فرهنگي بومي ايران در پوستر (با تاکيد بر پوسترهاي نمايشگاه پوسترهاي فرهنگ ايران)
01/00006/00004/06973 نقش مايه‌هاي تزييني هنر کردستان از نظر شکل، معنا و کاربرد. پروژه عملي: بازسازي و استفاده مجدد از نقش مايه‌هاي کردستان در منسوجات و آثار گرافيکي به عنوان عنصر تزئيني
01/00006/00004/13311 بررسي قابليتهاي گرافيکي نقوش قره کليسا پروژه عملي: طراحي پوستر و نشانه بر اساس نقوش تزييني قره کليسا
01/00006/00004/13314 بررسي نقوش دست بافته‌هاي زنان کردمکريان با تاکيد بر نقوش روي کلاه پروژه: پروژه عملي: طراحي پوستر و نشانه براساس نقوش دست بافته‌هاي زنان کردمکريان
01/00006/00004/14589 سابقة بته‌جقه در هنر و فرهنگ ايران (نمونه موردي: جمع‌آوري و بازسازي تعدادي از بته‌جقه‌هاي تاريخي و سنتي ايران (کاربري گرافيک امروز))
01/00006/00004/15912 مباني هنرهاي تجسمي ايران مبتني بر متون دو کتاب مرصادالعباد و گلشن راز، به مثابه تجلي معنا پروژه عملي: طراحي پوستر مبتني بر مبادي بصري عرفان ايران
01/00006/00004/16230 بررسي تاثيرات روانشناختي تبليغات در رسانه‌هاي چاپي عنوان پروژه عملي: طراحي پوستر تجاري
01/00006/00004/17233 بررسي نقش گرافيک در عنوان‌بندي سينما و تلويزيون
01/00006/00004/23170 بررسي خط نگاره و نگاره‌هاي موزه سنگ شيراز (عمارت هفت تنان)
01/00006/00004/23171 بررسي نقش امکانات و محدوديتهاي فرآيند چاپ در خلق اثر گرافيک
01/00006/00004/23172 تحليل شيوه‌هاي کاربردي گرافيک در تلويزيون ايران
01/00006/00004/23173 بررسي فني گرافيک در طراحي تبليغات بر روي اتوبوسهاي شرکت واحد تهران
01/00006/00004/23174 مقايسه گرافيک آکادميک و گرافيک حرفه‌اي
01/00006/00004/25168 بررسي قابليت‌هاي گرافيکي عناصر تجسمي در ابنيه مذهبي قم، با تاکيد بر تزئينات حرم حضرت معصومه (س)
01/00006/00004/25580 گرافيک تلويزيون
01/00006/00004/25581 بررسي صفحه‌آرايي در نسخ خطي مانده از قديم (يک دوره پانصدساله از عهد تيموري تا پيدايش چاپ سنگي) ????- ‎??? هجري قمري
01/00006/00004/25582 رنگ عنصر بياني و کاربرد آن در ارتباطات تصويري
01/00006/00004/25742 بررسي اصول گرافيکي حروف در خطوط کوفي کتيبه‌هاي ابنيه دوره سلجوقيان
01/00006/00004/25743 بررسي نقوش و کتيبه‌هاي سفال نيشابور (بکارگيري و احياء نقوش و کتيبه هاي قرون ‎?و‎?(هـ) در طراحي گرافيک معاصر
01/00006/00004/29078 نمادشناسي تصويري عاشورا، پروژه عملي: عاشورا در تصوير
01/00006/00004/29079 بررسي سنگ نبشته‌هاي تاريخي شهرستان يزد(سنگ قبور قرن ‎? تا ‎?? هجري) با تاکيد بر ويژگي هاي گرافيکي آن
01/00006/00004/29080 برسي تاثير تبليغات تجاري پوشاک در بيليوردهاي شهر تهران (ساهاي ??-‎??)
01/00006/00004/29081 بررسي تصويرسازي قصه‌هاي پيامبران براي کودکان. پروژه عملي: تصويرسازي قصه‌هاي پيامبران براي کودکان
01/00006/00004/29676 بررسي نقوش سکه‌هاي دوران ايلخاني موزه ملک تهران با کاربري در گرافيک معاصر. پروژه عملي بازسازي نقوش سکه ها، طراحي پوستر و طراحي حروف
01/00006/00004/30172 بررسي قابليت هاي کاربردي گرافيکي نقوش برجهاي آرامگاهي خرقان. پروژه عملي: طراحي پوستر ونشانه بر اساس نقوش آجرکاري آرامگاهي خرقان قزوين
01/00006/00004/30173 بررسي سير تحول شکل (فرم) نقشمايه‌هاي هنر ايران در دوران باستان (از ماد تا آخر ساساني)(‎???يا???-‎???ق.م). پروژه عملي: طراحي زيورآلات بر اساس نقش مايه‌هاي دوره باستان
01/00006/00004/30174 بررسي قابليت‌هاي زيبايي‌شناسي اقلام شش‌گانه خوشنويسي در گرافيک امروز. پروژه عملي: طراحي پوستر با عنوان هفته فرهنگي ايران در فرانسه
01/00006/00004/30175 بررسي نقوش کليم قشقايي و کاربرد آن در طراحي گرافيک موضوع عملي: تصويرسازي کتاب داستان
01/00006/00004/30176 بررسي ساختار طراحي و نشانه‌شناسي نقوش سنگ قبرهاي قبرستان دارالسلام شيراز موضوع عملي: تصويرسازي کتاب داستان
01/00006/00004/30177 نقش گرافيک در زيباسازي فضاهاي شهري (گرافيک محيطي) عنوان پروژه عملي: تصويرسازي در فضاهاي شهري
01/00006/00004/30178 خلاقيت در طراحي پوستر با تاکيد بر تصويرسازي پروژه عملي: طراحي پوسترهاي فرهنگي، اجتماعي
01/00006/00004/30179 بررسي منتخبي از پوسترهاي سينمايي هاليوود از سال ‎2000‎ تا ‎2010‎ ميلادي با موضوع درام پروژه عملي: طراحي پوسترهاي سينمايي چند کارگردان معروف ايراني
01/00006/00004/30180 بررسي ارتباط تصويري در آگهي‌هاي اينترنتي پروژه عملي: طراحي صفحات تجاري بنر و پاپ آپ
01/00006/00004/30181 اصول و مباني طراحي گرافيک وب (پروژه عملي: طراحي وب سايت)
01/00006/00004/30182 بررسي نقوش جانوري در عمارت‌هاي تاريخي کرمان با تأکيد بر مجموعه‌ي گنجعليخان
01/00006/00004/30183 جمع‌آوري و تحليل گرافيکي نقوش حجاريهاي طاق بستان کرمانشاه (دوره ساسانيان)
01/00006/00004/30184 مطالعه و تحليل نقوش و کتيبه‌هاي مسجد جامع قروه بازسازي و کاربري گرافيکي آن عنوان پروژه عملي: طراحي وب سايت مسجد جامع قروه
01/00006/00004/30185 جايگاه هنر ارتباط تصوير در تعزيه (رنگ و فضاسازي در اجراي تعزيه)
01/00006/00004/30186 بررسي زيبايي‌شناسي آثار نقاشي زنان معاصر ايران با تأکيد بر شش دوره نمايشگاه تجلي احساس پروژه عملي:” زن در فضاي خانواده”.-
01/00006/00004/30187 بررسي عناصر خير و شر در نگارگري سنتي ايران (مطالعه موردي نسخ شاهنامه) پروژه عملي: چشمان باز بسته.-
01/00006/00004/30188 بررسي اسلوب‌هاي حروف‌نگاري و رنگ‌پردازي در خط نگاره‌ها و نقاشي خطهاي معاصر ايران پروژه عملي: ارائه آثار پوستر با کارکردهاي خط در گرافيک با موضوع مناسبت‌هاي فرهنگي و بزرگداشت مشاهير ادبي و هنري ايران
01/00006/00004/30189 بررسي روند سير و تحول شيوه‌هاي تبليغات و ويژگي‌هاي آنها از آغاز عصر ديجيتال تا کنون پروژه عملي: طراحي و اجراي کمپين تبليغاتي براي يک شرکت.-
01/00006/00004/30190 بررسي عناصر گرافيکي نقوش تزييني خانه‌هاي قاجاري استان مازندران؛ با تأکيد بر نقش درخت پروژه عملي: طراحي کاغذ ديواري با استفاده از نقوش بازسازي شده‌ي خانه‌هاي قاجاري استان مازندران
01/00006/00004/30191 بررسي نقوش و آرايه‌هاي تزئيني گنبد سلطانيه زنجان بر اساس مبادي گرافيک عنوان پروژه عملي: طراحي گرافيک محيطي فضاي داخلي و عناصر تزييني، براي هتل سنتي سلطانيه با استفاده از نقوش گنبد سلطانيه
01/00006/00004/30192 بررسي نقش طراحي گرافيک در بسته‌بندي پروژه عملي: طراحي کاغذ کادو با الهام از نقوش سنتي
01/00006/00004/30193 بررسي قابليت‌هاي گرافيک ديزاين در ايجاد ارتباط بصري از طريق بکارگيري عناصر مباني هنرهاي تجسم.-
01/00006/00004/30194 بررسي قابليت‌هاي گرافيکي آجرکاري برج شبلي پروژه عملي: طراحي پيکتوگرام براي کوه ملي دماوند با اقتباس از فرم‌هاي نقوش آجرکاري برج شبلي
01/00006/00004/30195 طراحي جلد کتاب با استفاده از تکنيک تصوير سازي پروژه عملي: طراحي جلد کتاب با استفاده از تکنيک تصويرسازي.-
01/00006/00004/30196 بررسي و کنکاش روش‌هاي موفق آموزش طراحي پوستر در دانشگاه‌هاي هنر ايران: يک مطالعه کيفي پروژه عملي: طراحي پوستر با استفاده از ضرب‌المثل‌هاي ايراني.-
01/00006/00004/30197 بررسي نقوش منطقه‌اي خراسان شمالي با تکيه برمنسوجات کرد پروژه‌ي عملي: طراحي کاغذ کادو
01/00006/00004/30198 بررسي ساختار گرافيکي خطوط و نقوش مسجد جامع کبير ني‌ريز پروژه عملي: طراحي کتيبه با توجه به کتيبه مسجد جامع ني‌ريز و کتيبه‌هاي مشابه
01/00006/00004/30199 هنر مينيماليسم و تأثير آن بر طراحي پوستر فرهنگي معاصر امريکا (‎۲۰۰۰ تا ‎۲۰۱۰) پروژه عملي: اجراي پروژه‌هاي تبليغاتي در ‎۱۰ عنوان مختلف با سبک مينيمال در ايران
01/00006/00004/30200 بررسي تطبيقي مصورسازي نمونه‌هاي کهن کتاب “کليله و دمنه” با نمونه‌هاي معاصر آن، ضمن تاکيد بر عناصر گرافيکي پروژه عملي: کتاب‌آرايي “کليله و دمنه” بهرامشاهي و تصويرسازي پنج داستان آن.-
01/00006/00004/30201 بررسي ساختار گرافيکي در نقوش اشياء تمدن جيرفت پروژه عملي: پوستر با موضوع معرفي تمدن جيرفت.-
01/00006/00004/30202 کاربرد شخصيت‌هاي تبليغاتي در ايران پروژه عملي: ساخت يک تيزر تبليغاتي تلويزيوني با رويکرد تبليغ هنر و فرهنگ ايراني (با هدف جذب توريست خارجي).-
01/00006/00004/30203 بررسي نقوش تزييني مسجد جامع فرومد و استفاده از آن در طراحي المان‌هاي شهري پروژه عملي: طراحي المان‌هاي شهري بر اساس نقوش تزييني مسجد فرومد
01/00006/00004/30204 بررسي اصول و مبادي نشانه شناسي (زيبايي شناسي، ريخت شناسي) مهرهاي اسناد مجموعه شخصي بنياد پژوهش‌هاي اسلامي (سيد علي موسوي نژاد سوق) شهر سوق (استان کهگيلويه و بوير احمد) پروژه عملي: طراحي نشان نوشته با توجه به مهرهاي مجموعه بنياد پژوهش‌هاي اسلامي
01/00006/00004/30205 بررسي طراحي گرافيک در مجلات ويژه کودکان و نوجوانان پروژه علمي: طراحي يک مجله ويژه گروه سني نوجوان
01/00006/00004/30206 بررسي گرافيک وب دانشگاه‌هاي دولتي کشور پروژه عملي: طراحي وب سايت دانشگاه تربيت مدرس
01/00006/00004/30207 بررسي تطبيقي بسته‌بندي محصولات خوراکي داخلي با نمونه‌هاي خارجي از نظر خلاقيت در طراحي (مطالعه موردي، عسل، چاي، برنج، پسته) پروژه عملي: طراحي بسته‌بندي براي ‎۴ محصول (عسل، چاي، برنج، پسته).-
01/00006/00004/30208 تحليل ويژگي‌هاي پوسترهاي دهه‌ي ‎۶۰ و ‎۷۰ انقلاب با تأکيد بر پوسترهاي حوزه هنري پروژه عملي: طراحي پوستر با موضوع صلح.-
01/00006/00004/30209 بررسي جايگاه گرافيک محيطي در شب پروژه عملي: طراحي بيلبوردهاي تبليغاتي (فضاي سه‌بعدي)، طراحي تابلوهاي هدايت‌کننده در شب، طراحي گرافيکي بر روي ساختمان‌ها و بناهاي تاريخي در شب (به‌وسيله نور).-

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme