عناوین پایان نامه های رشته برنامه ریزی شهری

01/00006/00008/00001 تحليل و مدل‌سازي تغييرات کاربري زمين شهري در کلانشهر تهران با استفاده از مدل MOLAND‎
01/00006/00008/00002 ارزيابي تأثيرات احياء فضاهاي رها شده شهري بر جريان‌هاي توسعه و نوسازي پهنه‌هاي همجوار نمونه موردي: بوستان نهج البلاغه

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme