خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه تربیت بدنی » عناوین پایان نامه های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عناوین پایان نامه های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
رديف عنوان پايان نامه
1 بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان مرد ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاداسلامي نجف‏آباد
2 بررسي نوع پيكري دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني و مقايسه آنها با همرديفانشان در المپيك
3 تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال
4 بررسي و مقايسه امكانات، بودجه و نيروي انساني تربيت بدني در دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج
5 بررسي نحوه گذران اوقات فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي
6 بررسي ميزان انتقال دو طرفي مهارتهاي منتخب بسكتبال در نوآموزان دختر
7 بررسي تاثير يك برنامه هوازي بر ميزان اضطراب صفتي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
8 تاثير مشاركت ورزشي بر سبك شناختي وابستگي واستقلال ادراك ميداني ورزشكاران
9 نوع پيكري هندباليستهاي نخبه و تعيين ارتباط جزء مزومورفي با قدرت شوت و توان بي هوازي
10 مقايسه عزت نفس و منبع كنترل دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار
11 تربيت بدني مدارس راهنمائي از ديدگاه مديران مدارس ، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان شهرستان ميبد
12 مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتهاي بازيكنان اصلي و ذخيره بسكتبال
13 بررسي تاثير تمرين ذهني بعنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكاروي بارفيكس
14 عوامل بازدارند از فعاليت‏هاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
15 شيوع، علل و پيامدهاي آسيب‏هاي جسماني در بين جوانان كشتي گير نخبه فرنگــــي
16 بررسي عوامل تاثيرگذار بر درس تربيت بدني شهرستان شهركرد از ديدگاه معلمان تربيت بدني
17 مقايسه MDA و DC در بين ورزشكاران (هوازي و بي هوازي) و غير ورزشكاران
18 روايي، اعتبار و عينيت آزمون عملي جهت گزينش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1380
19 بررسي روايي هم عرض روشهاي ميداني تخمين چربي بدن براي زنان ورزشکار ايراني
20 روزآمد كردن برنامه درسي دوره كارشناسي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
21 تاثير يک برنامه تمرين هوازي رکاب زدن با دست بر روي برخي فاکتورهاي فيزيولوژيکي و ترکيب بدني زنان ميانسال
22 روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزشي
23 روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي رشته هاي راکتي
24 روايي‌سنجي آزمون هشت‌گانه براي استعداديابي ژيمناستيك
25 مقايسه توان هوازي و بي هوازي بازيکنان نخبه فوتبال در پستهاي مختلف
26 مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بين دو رشته كاتا و كوميته در دانشجويان پسر كاراته‌كا
27 مهارت هاي رواني بازيكنان نخبه بسكتبال كشور
28 آگاهي و عملكرد فوتباليست‌هاي حرفه‌اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
29 ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانش آموزان استثنائي (نابينا و ناشنوا)
30 ارتباط سن و شاخص توده بدن با فاکتورهاي آمادگي جسماني در نيروهاي نظامي
31 تدوين مقياس قد، وزن و نسبت هاي طولي و عرضي کودکان 11- 7 ساله مياندوآب
32 ارتباط كانون كنترل و خلاقيت در ورزشكاران زبده
33 مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزنه تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حرکت پرس سينه
34 تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شيراز
35 مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني دردو سبك متفاوت ارزشيابي
36 نيازهاي آموزشي مديران مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به مهارت هاي سه گانه مديريتي
37 مقايسه نظرات مديران مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نجف آباد با دبيران تربيت بدني نسبت به درس تربيت بدني
38 طراحي و روايي سنجي يك آزمون جديد هوازي
39 روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي شنا
40 مقايسة دقت اجراي مهارت پاس پرشي با پاس ايستاده در واليبال
41 بهترين سن يادگيري اسکيت
42 تاثير حضور تماشاگر بر اجراي مهارت هاي حرکتي ظريف و درشت
43 روايي سنجي آزمون هشت‌گانه در ورزشهاي توپي با پا
44 بررسي مقايسه اي شيوع، علل و پيامدهاي آسيب هاي ورزشي در كوهنوردان
45 روايي سنجي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست
46 مقايسه ي برآورد Vo2max از طريق روش هاي آزمايشگاهي ،ميداني و بدون تمرين
47 تعيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارت هاي شغلي
48 تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارت هاي مديريتي
49 استفاده از تكرار وزنه تا سرحد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه
50 شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهي ورزشكاران رشته ي بدنسازي از عوارض جانبي آنها
51 بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي
52 مقايسه ي ويژگي هاي روانشناختي دانشجويان ورزشکار (دو و ميداني) آسيب ديده و غير آسيب ديده
53 آمادگي جسماني و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان در مقايسه با پيش دانشگاهي ها
54 بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص ورزش بانوان استان اصفهان
55 ميزان اثربخشي سبك هاي رهبري معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اصفهان
56 ارتباط بين وضعيت اقتصادي- اجتماعي با برخي خصوصيات آنتروپومتريك در دانش آموزان پسر 14- 11 ساله
57 موانع مشارکت ورزشي زنان و ارتباط آنها با انگيزه
58 بررسي علل نا کامي تيم هاي تکواندوي بانوان در مسابقات برون مرزي و ارائه راهکارهاي مؤثر براي توسعه ورزش قهرماني بانوان
59 تأثير يك جلسه فعاليت بدني شديد (حاد) بر غلظت گلوکز، و هورمون هاي تستوسترون،كورتيزول و انسولين سرم خون در دو وميداني کاران نخبه ليگ برتر كشور
60 مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف
61 اثرات مصرف گلوكز خوراكي در آغاز تمرين طولاني مدت با شدت متوسط در زنان در مقايسه با مردان
62 مطالعه روايي آزمون هشت گانه هوازي (AOT) براي برآورد VO2max در زنان بالغ سالم (15 تا 50 سال)
63 روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي دقتي
64 روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي تواني
65 رابطه سطح مهارت ورزشي با ميزان وابستگي به بينايي حين كنترل تعادل پويا در فوتباليست‌ها
66 دانش تغذيه اي و عادات غذايي ورزشكاران رشته دو وميداني
67 مقايسه ارتفاع پرش عمودي درجا در وضعيتهاي مختلف قرارگيري پا
68 ارزيابي اوليه آگاهي و عملکرد ورزشکاران پسر رشته هاي تيمي نسبت به راهکارهاي پيشگيري از آسيب
69 راه کارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ورزش حرفه اي ايران
70 شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي مرد حرفه اي
71 ارزيابي آگاهي و عملکرد دانشجويان دختر نسبت به راه كارهاي پيشگيري از آسيب در ورزش هاي تيمي و انفرادي
72 مقايسه تراکم مواد معدني استخوان بين فوتباليستهاي حرفه اي و افراد غير ورزشکار
73 بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني
74 برآورد VO2maxمردان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي
75 اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراکم ماده معدني استخوان ورزشکاران نخبه مرد
76 اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراکم ماده معدني استخوان ورزشکاران نخبه زن
77 تأثير تمرينات منظم يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان سالم غير ورزشكار
78 ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي
79 هنجار يابي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست براي دانش آموزان مقطع راهنمايي
80 نورم يابي آزمون هشت گانه ورزشهاي توپي با پا براي مقطع راهنمايي
81 نيمرخ ظرفيت عملي و چربي بيماران سکته ي قلبي در سه دوره ي زماني بازتواني ورزشي
82 بررسي فضايي اثرات اماکن ورزشي بر محيط شهري اصفهان
83 مقايسه تراکم توده استخواني زنان فوتساليست حرفه اي با افراد غير ورزشکار
84 شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي
85 تأثير 8 هفته انجام حركات اصلاحي بر لوردوز كمري
86 ذهنيت فلسفي و ابعاد آن در معلمين و مربيان ورزش شهرستان گلپايگان
87 تهيه وتدوين نورم آزمون پله كوئين در دختران 18-15 ساله شهرستان يزد
88 اثر متقابل ريتم روزانه و سيکل عادت ماهيانه بر عملکرد هاي قلبي- تنفسي
89 تجزيه و تحليل فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان
90 تدوين نورم VO2max و ضربان قلب بازيافت درآزمون پله كويين براي دانش آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهر اصفهان
91 مقايسه اثر 6 هفته تمرينات پلايومتريک در آب و خشکي بر پرش عمودي، 40 متر سرعت و کوفتگي عضلاني
92 مقايسه شيوع و علل آسيب هاي اندام تحتاني در ورزشکاران حرفه اي رشته هاي فوتسال، بسکتبال، واليبال و هندبال
93 ارتباط بين غلظت تستوسترون و کورتيزول بزاقي با نتايج حاصل از پرسشنامه ي رواني بيش تمريني در بازيکنان نخبة فوتبال
94 تعيين رابطه بين آمادگي قلبي تنفسي و عوامل خطرزاي منتخب بيماري هاي قلبي عروقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
95 مقايسه رفتارهاي مربوط به اختلالات خوردن درميان دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه اصفهان
96 بررسي اثر آموزش بازي محور بر ميزان يادگيري فوتبال
97 مطالعه سطح اضطراب رقابتي ووشوکاران حرفه اي مرد و ارتباط آن با نتيجه مسابقه
98 تاثير رقابت بر اکتساب و يادداري يک تکليف ادراکي- حرکتي
99 مطالعه سطح اضطراب رقابتي ورزشي بسكتباليست هاي نخبه و ارتباط آن با آسيب ديدگي هاي ورزشي
100 بررسي عوامل اثرگذار بر بروز پرخاشگري در تماشاگران، بازيکنان و مربيان تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
101 اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان
102 ارتباط بين توانايي تصوير سازي ذهني با ميزان آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها و واليباليست هاي حرفه اي
103 ميزان ارتباط دروس دوره كارشناسي تربيت بدني با نيازهاي شغلي از نظر كارشناسان آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني
104 شناسايي عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفر کننده به ايران
105 مقايسه موانع مشاركت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي
106 تاثيرشيوه هاي مختلف تمرين حرکتي و مشاهده اي بر اکتساب و يادداري يک مهارت ورزشي
107 مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله­دار بر ميزان يادگيري يک مهارت مجرد (شوت بسکتبال)
108 شناسايي نرم افزارهاي ورزشي و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آن
109 به دست آوردن فرمولهاي برآورد VO2max دانش آموزان دختر و پسر از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي(AOT)
110 تعيين اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيکي و زيست محيطي ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر بر محيط شهري
111 تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملکرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان
112 ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاکتيک ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان
113 مقايسه دانش معلمان تربيت بدني و ورزش شهر اصفهان در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي بر اساس برخي ويژگي هاي جامعه نگاري آن ها
114 بررسي ارتباط بين اضطراب صفتي و شاخص هاي خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي داوران و کمک داوران ليگ برتر فوتبال ايران
115 اثربخشي يك دوره توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG
116 مقايسه موانع موثر بر مشاركت ورزشي دانش آموزان دوره متوسطه در شهرهاي اصفهان و اروميه
117 مقايسه تراکم مواد معدني استخواني در زنان هندباليست و فوتساليست حرفه اي با زنان غيرورزشکار
118 بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران شهر تهران در استاديوم
119 رابطه بين قدرت عضلاني مچ پا و تعادل ايستا در مردان فعال و غير فعال بالاي 60 سال
120 مقايسه و بررسي رابطه بين هزينه انرژي با برخي اندازه‌هاي آنتروپومتريکي و بيومکانيکي در افراد تمرين‌کرده و تمرين نکرده در سرعت هاي مختلف دويدن
121 تاثير 8 هفته تمرين هوازي بر هموسيستئين و حداکثر اکسيژن مصرفي
122 وابستگي يادگيري يك مهارت ادراكي- حركتي به محيط بينايي مرحله تمرين
123 مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشکار و غيرورزشکار
124 تخمين سن زيستي بانوان سالم براساس عوامل آمادگي جسماني
گرايش فيزيولوژي ورزشي
رديف عنوان پايان نامه
1 تأثير تمرين ويبريشن بر کوفتگي عضلاني تأخيري

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme