خانه » لیست عناوین پایان نامه به تفکیک رشته » علوم و انسانی » عناوین پایان نامه تاریخ » عناوین پایان نامه های رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

عناوین پایان نامه های رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

رشته تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش
رديف عنوان پايان نامه
1 نقد و بررسي انديشه هاي فرانوگرايي با تاكيد بر انديشه هاي دريدا و كاربرد آن در تعليم و تربيت
2 راهنمايي و مشاوره در نهج البلاغه
3 بررسي روند آموزش زنان از دوره باستان تاكنون با تأكيد بر زمينه‌هاي فرهنگي-اجتماعي
4 بررسي ذهنيت فلسفي مديران و دبيران شهرستان تبريز
5 بررسي فرآيند ارتباط كلامي و مباني آن در تعليم و تربيت اسلامي
6 مقايسه ذهنيت فلسفي دانشجويان سال آخر دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 83-82
7 بررسي اهميت و ابعاد تربيت جسماني در اسلام
8 بررسي جايگاه، اهميت و تأثيرات شادماني در تعليم و تربيت
9 بررسي موانع رشد تفكر (انتقادي و خلاق) از ديدگاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهرستان فسا
10 بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
11 بررسي عوامل موثر بر انضباط کاري از نظر دانشجويان دانشگاههاي دولتي اصفهان
12 بررسي مقايسه اي ذهنيت فلسفي دبيران متوسطه سه رشته رياضي، تجربي وانساني شهر زاهدان 85-1384
13 فرصت ها و تهديدهاي ناشي از گسترش فناوري اطلاعات در تربيت ديني دانشجويان از ديدگاه اساتيد عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان
14 تحليل و تبيين مباني فلسفه اشراق سهروردي با تاكيد بر معرفت‌شناسي و دلالت‌ تربيتي آن
15 بررسي زمينه‌هاي آموزشگاهي آسيب‌پذيري تربيت ديني دانش‌آموزان از ديدگاه دبيران معارف اسلامي و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر ياسوج

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme